cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hur skapar jag en bedömning med New Quizzes?

Hur skapar jag en bedömning med New Quizzes?

Du kan skapa en bedömning i New Quizzes på sidan Quizzes. Du kan skapa olika typer av innehåll i varje bedömning.

Läs mer om New Quizzes.

Obs! New Quizzes är ett valfritt LTI-verktyg. Om verktyget inte finns tillgängligt för dig kontaktar du din Canvas-administratör.

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

I Kurs Navigeringen, klicka länken Quizzes.

Lägg till bedömning

Lägg till bedömning

Klicka knappen Lägg till Quiz (Add Quiz).

Skapa en ny quizbedömning

Skapa en ny quizbedömning

Från skärmen Välj en quizmotor (Choose a Quiz Engine) väljer du alternativet New Quizzes [1]. För att spara ditt val av quizmotor för den här kursen markerar du kryssrutan Kom ihåg mitt val för den här kursen (Remember my choice for this course) [2].

Klicka sedan på knappen Submit (Skicka in) [3].

Obs! Du kan återställa ditt quizmotorval i menyn Quizalternativ när du vill.

Redigera bedömningsinformation

Redigera bedömningsinformation

I fältet Bedömningsnamn (Assignment Name) [1] anger du bedömningsnamnet. För att ange bedömningsinformation, ange totalt antal möjliga poäng [2], välj bedömningstypgrupp [3] och välj hur omdömet ska visas för studenter [4].

För att ta bort den här bedömningen från den slutliga omdömesberäkningen markerar du kryssrutan Räkna inte med den här uppgiften i det slutliga omdömet (Do not count this assignment towards the final grade) [5].

Antalet möjliga poäng för uppgiften på informationssidan är de totala möjliga poängen för uppgiften. Poäng som anges per fråga fastställer poäng för efterlevnad för korrekta svar. Poäng som tjänas in för korrekta svar summeras och delas med summan av de totala frågepoängen för quizet. Procenten används sedan för att beräkna det slutliga resultatet baserat på den totala poängen på informationssidan för uppgiften. Om du, t.ex anger totala poäng på uppgiftens informationssida till 50 och skapar en uppgift med 10 frågor som var och en är värde 1 poäng, har quizet en totalpoäng på 10, men är värda 50 poäng när de bedöms. Om en student svarar korrekt på 9 frågor blir deras quizresultat 90 % (9/10). Men deras slutliga resultat i bedömningsöversikten kommer att vara 45/50 (90%).

Tilldela bedömning

Tilldela bedömning

I fältet Tilldela till (Assign To) [1] väljer du vilka som ska ta bedömningen. Du kan tilldela bedömningen till en individuell student eller sektioner.

I fältet Inlämning [2] väljer du inlämningsdatum för bedömningen.

I fältet Tillgänglig från (Available from) och Till (Until) [3] väljer du tillgänglighetsdatum för bedömningen. Pågående quiz lämnas in automatisk efter till-datumet och -tiden har löpt ut.

Obs! Om du har konfigurerat åsidosättningsdatum för sektioner i din kurs kan du behöva välja en kurssektion och ange inlämnings- och tillgänglighetsdatum som inträffar inom sektionens åsidosättningsdatum.

Spara bedömning

Spara bedömning

Om du vill spara din information om bedömningen klickar du på knappen Spara (Save) [1]. Om du vill spara och publicera din bedömning klickar du på knappen Spara och publicera (Save and Publish) [2].

När du klickar på knappen Spara och publicera (Save and Publish) tas du till sidan där du öppnade bedömningen.

Öppna byggsidan

Stationär dator

Om du vill öppna byggsidan för New Quizzes och lägga till frågor och innehåll till din uppgift klickar du på knappen Bygg (Build).

Skapa bedömning

På sidan Bygg kan du redigera titeln och beskrivningen för din bedömning [1], visa dina objektbanker [2], justera bedömningar till lärandemål [3], förhandsgranska bedömningen från studentvyn [4] och navigera i bedömningen [5].

Du kan använda innehållsredigeraren för att formatera och lägga till innehåll i dina bedömningsinstruktioner.

Lägg Till Innehåll

Lägg Till Innehåll

För att lägga till innehåll i din bedömning klickar du på knappen Lägg till (Add).

Välj innehåll

För att infoga innehåll från en objektbank klickar du på knappen Objektbank (Item Bank) [1]. För att skapa en ny fråga klickar du på frågetypen [2] eller lägger till stimulansinnehåll [3]

Följande frågetyper finns tillgängliga i New Quizzes:

Redigera fråga

För varje fråga kan du ange en frågetitel [1], frågestam [2] och svar [3]. Du kan även välja alternativ som är specifika för frågan [4], justera frågan till ett lärandemål [5], och lägga till frågan i en objektbank [6].

I fältet Poäng (Points) [7] justerar du poängvärdet för frågan genom att ange ett nummer eller klicka på pilknapparna. För att lägga till allmän feedback till studenter klickar du på ikonen Feedback [8].

För att spara frågan klickar du på knappen Färdig (Done) [9].

Obs! Uppsatsfrågor har inget svarsfält och måste bedömas manuellt.

Radera fråga

För att ta bort en fråga klickar du på ikonen Ta bort (Delete). Sidan bekräftar att du vill ta bort objektet.

Öppna frågenavigeringen

Öppna frågenavigeringen

För att öppna frågenavigeringen och se din bedömning klickar du på ikonen Expandera (Expand).

Återgå till Quizzes-sidan

Återgå till Quizzes-sidan

Om du vill stänga din bedömnning och återgå till Quizzes-sidan klickar du på knappe Återgå (Return).

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback