Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur skapar jag en referentgranskningsdiskussion?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur skapar jag en referentgranskningsdiskussion?

När du skapar en diskussion, kan du kräva att studenter kommenterar och ger feedback på en annan students arbete.

Referensgranskningar kan endast skapas med betygsatta diskussioner och har inte ett anonymt alternativ.

För referentgranskningar kan du välja att manuellt tilldela referensgranskningar eller att tilldela referentgranskningar automatiskt. För att slutföra en kamratrespons, måste studenter lämna minst en kommentar. Om du inkluderar en matris, behöver de bara genomföra matrisen.

Anteckningar: För att se hur inlämningsdatum för bedömda diskussioner och kamratresponser visas i en students Att-göra-lista, se resursdokumentet Tips för kamratrespons.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Lägg till Diskussion

Lägg till Diskussion

För att skapa en ny diskussion, klicka på knappen Lägg till diskussion.

Välj Betygsatt alternativ

Välj Betygsatt alternativ

Skapa en betygsatt diskussion genom att välja kryssrutan Betygsatt.

Kräv kamratrespons

Kräv kamratrespons

Välj kryssrutanKräv referentgranskningar [1].

Tilldela referentgranskningar

Tilldela referentgranskningar

Fastställ om du kommer att tilldela referensgranskningar manuellt [1] eller tilldela referentgranskningar automatiskt [2]. Välj radioknappen intill det alternativ du föredrar.

Tilldela kamratresponser automatiskt

Tilldela kamratresponser automatiskt

Om du tilldelar referentgranskningar automatiskt, utökas menyn. I fältet Granskningar per användare [1], ange antalet granskningar varje student måste genomföra. I fältet Tilldela granskningar [2], använd kalender-ikonen för att välja ett datum eller ange ett datum manuellt för när referentgranskningar ska tilldelas studenter.

Anteckningar: Om det lämnas tomt, använder Canvas diskussionens inlämningsdatum som tilldelningsdatum för kamratrespons.

Spara och publicera

Spara och publicera

Om ni är redo att publicera er diskussion, klicka knappen Spara & Publicera (Save & Publish) [1]. Om du vill skapa ett utkast av din diskussion och publicera den senare klickar du på knappen Spara (Save) [2].

Publicera diskussion

När er diskussion är sparad som ett utkast, kan ni återvända till sidan och publicera den när som helst genom att klicka knappen Publicera (Publish).

Visa Publicerad diskussion

Visa Publicerad diskussion

Visa den publicerade diskussionen

Du kan också bifoga en matris till diskussionen som studenter kan fylla i när han/hon genomför referentgranskningar. För att lägga till en matris till den betygsatta diskussionen, klicka på ikonen Alternativ [1] och klicka sedan på länkenLägg till matris [2].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.