Vad är kursnivå-betygssystem?

Ett betygssystem är en uppsättning kriterier som mäter varierande nivåer av prestation i en kurs. Kursnivå- betygssystem är betygssystem som kan definieras på både kursnivå och uppgiftsnivå. Utan ett betygssystem blir inte poängen inte uppmätt gentemot någon specifik standard.

Du kan aktivera ett betygssystem som skapats av din institution, eller så kan du skapa ett nytt betygssystem specifikt för din kurs.

Obs: Kontonivå-betygssystem visas automatiskt inom alla kurser på kontot. Om du länkar ett betygssystem skapat på kontonivå blir betygssystemet länkat, inte importerat som ett nytt system på kursnivå. Betygssystem som importerats från kontonivå kan endast ändras av användare med betygssystembehörigheter. Om du har behörighet att hantera betygssystemen, kommer ändringar i kontosystemet i din kurs också att ändra det för hela institutionen.

Vanliga Betygssystem

Betygssystem byggs baserat på procentintervall, och varje procentintervall får ett namnvärde. Du kan skapa någon typ av betygssystem genom att redigera namn och procentintervall för varje objekt.

Anmärkningar om Betygssystem:

  • Betygssystem stödjer bara två decimaler.
  • De enda tillåtna poängen i betygsboken är de som definieras i betygssystemet.
  • Betygsboks-inmatningar är inte specifikt definierade i betygssystemet genom att streck visas.

Bokstavsbetyg

Bokstavsbetyg

 

Bokstavsbetyg är den mest traditionella typen av betygssystem och är standardformatet för nya betygssystem. Kom ihåg att endast stödpoäng är tillåtna i betygsboken, så om du bygger ett bokstavsbetygssystem med namnvärden för endast A, B och C, kan du inte ange en poäng som konverterar till ett A- eller B +.

I betygsboken matas poängen in med poängvärde, procent, eller bokstavsbetyg. Till exempel, om en uppgift är värd 10 poäng och studenten får 9, kan du mata in 9 eller 90 % (vilket kommer att visas som ett A- enligt definitionen i procentintervallet). Du kan också mata in ett A- direkt och poängen kommer att vara den högsta möjliga procentsatsen i spannet som skapats.

GPA-Skala

GPA-Skala

GPA-skalan är avsedd för skolor som använder en 4,0-skala (eller 5,0/6,0). GPA-skalans beräkningar kan variera beroende på institution. Detta system liknar bokstavsbetygssystemet. Kom ihåg att endast stödpoäng stöds tillåts i betygsboken, så om du bygger ett GPA-system med namnvärden för endast 4,0 och 3,9, kan du inte ange en poäng på 3,95.

I betygsboken matas poängen i procent eller GPA-värde. Till exempel, om en uppgift är värd 10 poäng och studenten får 9, kan du mata in 90 % (som kommer att visas som 3,7 enligt definitionen i procentintervallet). Du kan också lägga in 3,7 direkt. Att mata in en 9:a kommer inte att fungera.

Prestation

Prestation

Prestationsgraderingssystem bygger på en standard för individuell prestation. Kom ihåg att endast stödpoäng är tillåtna i betygsboken, så om du bygger ett prestationssystem med namnvärden med endast Utmärkt och Dåligt, så kan du inte ange poängen Bra.

I betygsboken matas poängen in med poäng, procent, eller prestationsvärde. Till exempel, om en uppgift är värd 10 poäng och studenten får 9, kan du mata in 9 eller 90 % (som kommer att visas som Utmärkt vilket definieras i procentintervallet). Du kan lägga in Utmärkt direkt.

Kursbetygssystem

När du aktiverar en betygssystemet för en kurs, tillämpas betygssystemet på studenterna slutbetyg utöver den totala procenten.

Studentvy

Studentvy

Vid betygsystem aktiveras ser studenterna bara procentsatser i sina sammanlagda betyg (om det inte ändras till poäng i betygsboken).

Uppgiftsbetygssystem

Uppgiftsbetygssystem

Betygssystem kan användas inom en kurs när man väljer att visa betyg som ett bokstavsbetyg eller en GPA-skala. Dock tillämpas betygssystem inte på uppgiftsgruppskolumner i betygsboken.

Studentvy

Studentvy

I uppgifterna kan eleverna se sina betyg visas med både förtjänade poäng och motsvarande betygssystem.