cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur upprättar jag flerfaktorautentisering för mitt användarkonto som observatör?

Hur upprättar jag flerfaktorautentisering för mitt användarkonto som observatör?

Din students skola kan aktivera flerfaktorautentisering för ditt användarkonto. Flerfaktorautentisering ökar säkerheten för ditt konto genom att verifiera att du är användaren som går in på ditt konto. Flerfaktorautentisering kan vara valfri eller obligatorisk.

Du måste ha en mobilenhet för att upprätta flerfaktorautentisering för ditt användarkonto. Din enhet måste kunna skicka textmeddelanden (sms) eller om du har en smartphone, kan du ladda ner Google Authenticator-appen för iPhone eller Android.

Obs! Denna lektion visar hur du upprättar flerfaktorautentisering om det är en valfri inställning i ditt användarkonto. Men om flerfaktorautentisering krävs av din students skola visas autentiseringssidan direkt när du loggar in i Canvas.

Öppna Kontoinställningar

Öppna Kontoinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], klicka sedan på länken Inställningar (Settings) [2].

Upprätta flerfaktorautentisering

Upprätta flerfaktorautentisering från Användarinställningar

Klicka på knappen Upprätta flerfaktorautentisering.

Verifiera via Google Authenticator

Verifiera via Google Authenticator

För att verifiera flerfaktorautentisering med Google Authenticator, ladda ner appen för din enhet (iPhone eller Android) [1]. Använd appen för att skanna QR-koden och genrerera en kod. Ange koden i fältet Verifieringskod [3].

Om du vill att flerfaktorautentisering ska komma ihåg datorn du använder för att logga in till, klicka i kryssrutan Kom ihåg denna dator [4].

Klicka på knappen Verifiera [5].

Verifiera via textmeddelande

Verifiera via textmeddelande

För att verifiera flerfaktorautentisering via textmeddelande, visas en befintlig sms-meddelandetyp i rullgardinsmenyn [1]. Detta är det nummer dit din flerfaktorverifieringskod kommer att skickas. För att välja ett nytt textnummer (sms), välj rullgardinsmenyn och ange valet att lägga till ett nytt telefonnummer. Du måste känna till telefonnumret och mobilleverantören.

När du har upprättat ditt nya telefonnummer eller ett befintligt telefonnummer, klicka på knappen Skicka [2]. Din mobilenhet kommer att motta en verifieringskod. Ange koden i fältet Verifieringskod [3].

Om du vill att flerfaktorautentisering ska komma ihåg datorn du använder för att logga in till, klicka i kryssrutan Kom ihåg denna dator [4].

Klicka på knappen Verifiera [5].

Hantera flerfaktorautentisering

Hantera flerfaktorautentisering

När flerfaktorautentisering aktiverats, kan din sida Användarinställningar visa ytterligare alternativ för att hantera din autentisering.

Du kan välja att skapa flerfaktorautentiseringskoder för att använda som backup om din autentiseringsenhet inte är tillgänglig [1]. Detta val är tillgängligt för alla användare med flerfaktorautentisering.

Om flerfaktorautentisering är valfri för ditt konto, kan du också välja att konfigurera om autentisering [2] eller avaktivera autentisering [3].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.