Hur spelar jag in en video i Canvas Studio med en webbkamera?

Du kan spela in en video med din webbkamera i Canvas Studio. Videor kan spelas in från alla sidor i ditt konto. Du kan spela in media i vilken längd som helst, men kortare videor under 5 minuter rekommenderas på grund av begränsningar i webbläsarens resurser.

Anteckningar:

  • Inspelning av Studio-webbkamera stöds endast i Chrome and Firefox. Om du använder en webbläsare som inte stöds kommer Studio att be dig byta webbläsare.
  • Du måste kanske ge webbläsaren åtkomst till din kamera och mikrofon.
  • Inspelning av Studio-webbkameran skapar en webM-video.
  • Mer information om hur skärmläsare fungerar tillsammans med videoinspelning i Studio, finns i Tillgänglighet i Studio (Availability within Studio).
  • Om du använder en iOS- eller iPad iOS-enhet kan du inte spela in en video direkt i Canvas Studio med en webbkamera. Du måste istället spela in videon med din enhets webbkameraapp och ladda upp videon som en mediefil.

Spela in video

Spela in video

För att spela in en video, klicka på knappen Spela in (Record) [1] och sedan på länken Webbkamerainspelning (Webcam Capture) [2].

Obs! Om du använder en iOS-enhet är inte länken Webcam-inspelning tillgänglig. Du kan istället spela in videon med din enhets webbkameraapp och ladda upp videon som en mediefil.

Tillåt åtkomst

Tillåt åtkomst till Chrome och Firefox

För att ge åtkomst till din dators mikrofon och kamera, klicka på knappen Tillåt (Allow) .

Starta Inspelning

Om flera mikrofoner finns tillgängliga, klicka på knappen Mikrofon (Mic) [1] och välj en mikrofon i listan.

Om flera webbkameror finns tillgängliga, klicka på knappen Webbkamera (Webcam) [2] och välj en webbkamera i listan.

Klicka på knappen Starta inspelning (Start Recording) [3].

 

Avsluta inspelningen

Avsluta inspelningen

När videon är klar, klicka på knappen Slutför (Finish).

 

Spara inspelning

Spara inspelning

Visa inspelningen. Ange en titel i fältet Titel (Title) [1] och klicka på knappen Spara mediefil (Save Media) [2].

Om du vill spela in videon igen klickar du på knappen Börja om (Start over) [3].

Se Inspelning

Se Inspelning

På sidan Mitt bibliotek (My Library) kan du visa din videoinspelning. När inspelningen har bearbetats kan du hantera alla kontroller och inställningar.