Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

SVENSKA Canvas-distributionsinformation (2022-06-08)

SVENSKA Canvas-distributionsinformation (2022-06-08)

Canvas-distributioner innehåller kodändringar som är avsedda att lösa buggar, förbättra prestanda och förbereda programvaran för nya funktioner. Dessa distributioner sker varannan vecka och kan testas i betamiljön före produktionsdistributionsdatumet som anges i titeln på detta dokument.

Betydande förändringar i distributionen anges i distributionsanteckningarna för varje funktion. Se Canvas-funktioner efter användarroll för information om funktioner baserat på användarroller.

Lösta korrigeringar finns i Kända problem. För relaterade problem som åtgärdats i denna distribution, se 2022-06-08 Taggen Kända problem.

 


Ändringslogg för distributionsanteckningar

 

Uppdateringar i användargränssnittet

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Innehållsredigerare

Vektorknapp i ekvationsredigeraren

Användarroll och sammanfattningslänk

Lärare, studenter | Canvas-funktioner efter användarroll

Berörda funktionsområden

Innehållsredigerare

Samtal om releterad idé

Återinför vektorknappen i ekvationsredigeraren 

Vanliga frågor om funktioner

Vanliga frågor om versioner: 2022-06-08 Vektorknappen i innehållsredigerarens ekvationsredigerare


Sammanfattning

En vektorknapp har lagts till i innehållsredigerarens ekvationsredigerare.

Ändringsfördel

Med den här ändringen kan lärare och studenter inkludera vektorpilar med en knapp när de skapar en ekvation i innehållsredigerarens ekvationsredigerare.

Funktionsarbetsflöde

Equation Editor IconEquation Editor IconIkon för ekvationsredigeraren

 I innehållsredigeraren klickar du på ikonen Ekvationsredigeraren .

Rich Content Editor Equation EditorRich Content Editor Equation EditorEkvationsredigeraren i innehållsredigeraren

 För att skapa en ekvation med vektorpilar, klickar du på knappen Vektor.

 

Kursöversikt

Visning av ikoner i uppdatering av kursöversikt 

Användarroll och sammanfattningslänk

Alla användare | Canvas-funktioner efter användarroll

Berörda funktionsområden

Kursöversikt

Samtal om releterad idé

uppgiftsspecifika ikoner (med alternativ text) på sidan Kursöversikt 

Vanliga frågor om funktioner

Vanliga frågor om versioner: 2022-06-08 Uppdatering av visning av ikoner i kursöversikten


Sammanfattning

I kursöversikten kan användare se uppdaterade ikoner för uppgifter, diskussioner och quiz i kurssammanfattningen.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringar kan användare skilja på ikonerna för uppgifter, diskussioner och quiz i kursöversiktens kurssammanfattning.

Funktionsarbetsflöde

Syllabus Course SummarySyllabus Course SummaryKursöversiktens kurssammanfattning

 
I kursöversikten visas olika ikoner för uppgifter, diskussioner och quiz.

Mer information

Tidigare visades samma ikon för uppgifter, quiz och bedömda diskussioner i kursöversikten.

 

 Konsortiumuppdateringar

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Kontoinställningar

Kontobindning med utvecklarnyckel 

Användarroll och sammanfattningslänk

Administratör | Canvas-funktioner efter användarroll 

Berör användargränssnittet

Ja   

Berörda funktionsområden

LTI-verktyg

Vanliga frågor om funktioner

Vanliga frågor om versioner: 2022-06-08 Kontobindning med utvecklarnycklar i kontoinställningar 


Sammanfattning

I kontoinställningar kunde administratörer lägga till ett LTI-verktyg i ett underkonto med hjälp av det klient-ID som fastställdes är utvecklarnyckeln skapades i rotkontot. 

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen kan nu administratörer installera LTI-verktyg i vart och ett av underkontona med samma utvecklarnyckel. 

Funktionsarbetsflöde

Account Settings Add AppsAccount Settings Add AppsLägg till appar i kontoinställningar


I kontoinställningarna klickar du på fliken
Appar [1]. Om du vill lägga till ett LTI-verktyg klickar du på knappen Lägg till app [2].

 

Configuration Type drop-down menuConfiguration Type drop-down menuListrutemenyn Konfigurationstyp

 
Välj konfigurationstyp i listrutemenyn Konfigurationstyp och välj alternativet Efter klient-ID.

Add App ClientIDAdd App ClientIDLägg till klient-ID för app

 
Ange klient-ID[1]. Klicka på knappen Lämna in [2].

Add App InstallAdd App InstallLägg till appinstallation

 
Om du vill lägga till verktyget till externa appar klickar du på knappen Installera.

External Apps PageExternal Apps PageSidan Externa appar

 
När LTI-verktyget har lagts till visas det på sidan Externa appar.

Mer information

Den här uppgraderingen garanterar inte att verktyget överför informationen korrekt mellan rotkonton och underkonton, eller mellan olika underkonton på samma rotkonto.

 

Funktionsalternativ

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Kurser

Uppdaterad beskrivning av självstudier för nya användare

Namn på funktionsalternativ

Handledning för nya användare

Aktivera plats och standardstatus för funktionsalternativ

Konto (Inaktiverat/olåst),  lär dig att aktivera funktionsalternativ

Tidigare omnämnande av funktionsalternativ

Canvas-versionsinformation (2017-04-22)

Betamiljöns tillgänglighet

2022-05-26

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-06-08

Konfiguration av underkonto

Ja

Behörigheter

Kursinnehåll – lägg till/redigera/radera

Berör användargränssnittet

Ja   

Berörda användarroller och områden

Administratör, kurser

Stöd för mobilapp

Ej tillgänglig

Tillgänglighet för Kostnadsfritt för lärare

Ja

Tillstånd för funktionsalternativ

Produktionsklar

Vanliga frågor om funktioner

Vanliga frågor om versioner: 2022-06-08 Uppdaterad beskrivning av självstudier för nya användare


Sammanfattning

I kontoinställningarna har funktionsalternativet för självstudier för nya användare uppdaterats så att det inkluderar vilka användare som påverkas av denna funktion. 

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen kan administratörer kontrollera att nya lärare är de enda användarna som påverkas när funktionsalternativet för självstudier för nya användare aktiveras.

Funktionsarbetsflöde

New User Tutorial DescriptionNew User Tutorial DescriptionBeskrivning av självstudier för nya användare

 
I kontoinställningarna har beskrivningen av självstudier för nya användare uppdaterats.

 

Ikonbyggaren i innehållsredigeraren

Uppdatering av färgväljaren för enfärgad bild

Namn på funktionsalternativ

Ikonverktyget i innehållsredigeraren

Aktivera plats och standardstatus för funktionsalternativ

Konto (Inaktiverat/olåst), lär dig att aktivera funktionsalternativ

Tidigare omnämnande av funktionsalternativ

Canvas-versionsinformation (2022-04-16)

Betamiljöns tillgänglighet

2022-05-26

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-06-08

Konfiguration av underkonto

Ja

Behörigheter

Tillhör användarroll

Berör användargränssnittet

Ja   

Berörda användarroller och områden

Lärare, innehållsredigeraren

Stöd för mobilapp

Ej tillgänglig

Tillgänglighet för Kostnadsfritt för lärare

Ja

Tillstånd för funktionsalternativ

Produktionsklar

Vanliga frågor om funktioner

Vanliga frågor om versioner: 2022-06-08 Uppdatering av färgväljaren för enfärgad bild i innehållsred...


Sammanfattning

I innehållsredigerarens ikonbyggare kan lärare redigera färgen i enfärgade bilder med en knapp när de sparar med färgväljaren för enfärgade bilder.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen kan lärare redigera färgen i enfärgade bilder med en knapp när de har sparat.

Funktionsarbetsflöde

Rich Content Editor Icon Maker EditorRich Content Editor Icon Maker EditorIkonbyggaren i innehållsredigeraren


I listrutemenyn Enfärgad bildfärg, kan lärare redigera färgen i enfärgade bilder [1]. För att spara bildfärgen klickar du på knappen
Spara [2]. 

Mer information

Tidigare gick det inte att ändra färgen i enfärgade bilder på en knapp efter att de sparats.

 

 

Ändringslogg för distributionsanteckningar

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Datum  
2022-05-27 Publicerade distributionsanteckningar
Was this article helpful? Yes No
Information om Canvas Release noteringar

Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya funktioner kan skilja sig från de som finns i din beta-miljö.

Release noteringskommentarer är föremål för release-noterings kommentarspolicy.

Kontonivå funktioner är inte tillgängliga i gratis-för-lärare konton om inget annat anges.

Flash-innehållspåminnelse: Canvas visar Flash-innehåll som stöds i stora webbläsare. Microsoft Edge, Safari, Chrome och Firefox är standard för HTML5 som den föredragna metoden för visning av webbinnehåll, vilket främjar en snabbare och säkrare webbläsarupplevelse. Dessa webbläsare kommer till slut att blockera allt Flash-innehåll. För bästa resultat i Canvas bör kursinnehåll utformas för att stödja HTML5. Eventuellt påverkat innehåll kan fortfarande nås genom att manuellt tillåta tillstånd för flash-innehåll i webbläsaren.

Avancerade CSS- och JavaScript-användare: Canvas utgåvor kan innehålla icke dokumenterade ändringar som påverkar stilar och kod i anpassade program. Se till att du ser din Beta-miljö för eventuella anpassningskonflikter.

Starta en diskussion i din språkgrupp om du har frågor om funktionerna i versionsmeddelandet.

Utgivningsinformation kan komma att ändras.