Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

SVENSKA Canvas-distributionsinformation (2022-06-22)

SVENSKA Canvas-distributionsinformation (2022-06-22)

Canvas-distributioner innehåller kodändringar som är avsedda att lösa buggar, förbättra prestanda och förbereda programvaran för nya funktioner. Dessa distributioner sker varannan vecka och kan testas i betamiljön före produktionsdistributionsdatumet som anges i titeln på detta dokument.

Betydande förändringar i distributionen anges i distributionsanteckningarna för varje funktion. Se Canvas-funktioner efter användarroll för information om funktioner baserat på användarroller.

Lösta korrigeringar finns i Kända problem. För relaterade problem som åtgärdats i denna distribution, se 2022-06-22 Taggen Kända problem.

 


Ändringslogg för distributionsanteckningar

 

Uppdateringar i användargränssnittet

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Uppgifter

Uppdaterad visning av tillgänglighetsfönster för uppgifter

Användarroll och sammanfattningslänk

Studenter | Canvas-funktioner efter användarroll

Berörda funktionsområden

Uppgifter

Samtal om releterad idé

Korrekt beräknad varaktighet för korttidsuppgifter

Vanliga frågor om funktioner

Vanliga frågor om versioner: 2022-06-22 Uppdaterad visning av tillgänglighetsfönster för uppgifter


Sammanfattning

I uppgifter kan studenter visa den totala tid en uppgift är tillgänglig för korta tillgänglighetsfönster.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen kan studenter visa en total varaktighet för en uppgift i timmar och minuter för uppgifter med 24 timmar eller kortare tillgänglighet.

Funktionsarbetsflöde

Assignment Availability Duration WindowAssignment Availability Duration WindowVaraktighetsfönster för uppgiftstillgänglighet

I Uppgifter när ett tillgänglighetsfönster är kortare än 24 timmar, kan studenter visa den totala tillgängligheten i timmar och minuter.

Mer information

Tidigare visades en avrundad beräkning för tillgängligheten i Uppgifter för studenter. Timmar och minuter visas inte för studenter om studenter har en längre tillgänglighetstid än 24 timmar. 

 

Funktionsalternativ

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Kalender

Titel för knappbeskrivning för kalenderhändelse

Namn på funktionsalternativ att aktivera

Knappbeskrivningar för händelsetitlar i kalenderns månadsvy

Aktivera plats och standardstatus för funktionsalternativ

Konto (Inaktiverat/olåst),  lär dig att aktivera funktionsalternativ

Betamiljöns tillgänglighet

2022-06-22

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-06-22

Konfiguration av underkonto

Ja

Behörigheter

Tillhör användarroll

Berör användargränssnittet

Ja 

Berörda användarroller och områden

Alla användare, kalender

Stöd för mobilapp

Ej tillgänglig

Tillgänglighet för Kostnadsfritt för lärare

Ja

Tillstånd för funktionsalternativ

Produktionsklar


Sammanfattning

I Kalendern, långa händelsetitlar i månadsvyn har en knappbeskrivning som visar händelsens fullständiga titel.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen ser användare långa händelsetitlar i kalenderns månadsvy lättare.

Funktionsarbetsflöde

Calendar Event Title Tooltip Feature OptionCalendar Event Title Tooltip Feature OptionFunktionsalternativ för knappbeskrivningar för händelsetitlar i Kalendern

 
I kontoinställningar klickar du på fliken Funktionsalternativ. Välj funktionsalternativet Knappbeskrivningar för händelsetitlar i Kalenderns månadsvy.

Calendar Event Title Tooltip DisplayCalendar Event Title Tooltip DisplayVisning av knappbeskrivning för händelsetitlar i Kalendern

 
När du hovrar över en händelse i Kalendern visas knappbeskrivningen med händelsens fullständiga titel.

Mer information

Tidigare i kontoinställningar kunde en kontoadministratör aktivera ett funktionsalternativ som radbryter titlar för kalenderhändelser. Det här funktionsalternativet har ersatts med visning av knappbeskrivningen.

 

New Quizzes

Ikon för väntande omdöme för New Quizzes-inlämning

Namn på funktionsalternativ

New Quizzes

Aktivera plats och standardstatus för funktionsalternativ

Konto (Aktiverat/olåst),  lär dig att aktivera funktionsalternativ

Betamiljöns tillgänglighet

2022-06-10

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-06-22

Konfiguration av underkonto

Ja

Behörigheter

Tillhör användarroll

Berör användargränssnittet

Ja

Berörda användarroller och områden

Studenter, sidan Omdömen

Stöd för mobilapp

Ej tillgänglig

Tillgänglighet för Kostnadsfritt för lärare

TBD

Tillstånd för funktionsalternativ

Produktionsklar

Konversationer om releterad idé

New Quizzes, behöver omdömesikon i omdömesboken

Omdömesindikering i New Quizzes

Vanliga frågor om funktioner

Vanliga frågor om versioner: 2022-06-22 Ikon för väntande omdöme för New Quizzes-inlämning 


Sammanfattning

På sidan Omdömen kan studenter se en uppdaterad ikon för New Quizzes-inlämningar som väntar på bedömning.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen kan studenter se när en New Quizzes-inlämning väntar på omdöme på sidan Omdömen.

Funktionsarbetsflöde

New Quizzes Submission Pending Grade IconNew Quizzes Submission Pending Grade IconIkon för väntande omdöme för New Quizzes-inlämning

 
På sidan Omdömen visas en ikon för New Quizzes-inlämningar som väntar på bedömning.

Mer information

Tidigare visades inte någon ikon för New Quizzes-inlämningar som väntade på bedömning.

 

Ikonbyggaren i innehållsredigeraren

Varning i ikonbyggaren i innehållsredigeraren om osparade ändringar

Namn på funktionsalternativ

Ikonverktyget i innehållsredigeraren

Aktivera plats och standardstatus för funktionsalternativ

Konto (Inaktiverat/olåst), lär dig att aktivera funktionsalternativ

Betamiljöns tillgänglighet

2022-06-09

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-06-22

Konfiguration av underkonto

Ja

Behörigheter

Tillhör användarroll

Berör användargränssnittet

Ja   

Berörda användarroller och områden

Lärare, innehållsredigeraren

Stöd för mobilapp

Ej tillgänglig

Tillgänglighet för Kostnadsfritt för lärare

Ja

Tillstånd för funktionsalternativ

Produktionsklar

Vanliga frågor om funktioner

Vanliga frågor om versioner: 2022-06-22 Varning om osparade ändringar i ikonbyggaren i innehållsredi...


Sammanfattning

När lärare redigerar en ikon i innehållsredigerarens ikonbyggare visas en varning i webbläsaren om de försöker lämna ikonbyggaren utan att ha sparat sina ändringar.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen blir lärare varnade om osparade ändringar innan de stänger ikonbyggaren i innehållsredigeraren.

Funktionsarbetsflöde

Rich Content Editor Icon Maker Unsaved Changes WarningRich Content Editor Icon Maker Unsaved Changes WarningVarning om osparade ändringar i ikonbyggaren i innehållsredigeraren

I innehållsredigerarens ikonbyggare visas en varning i webbläsaren vid försök att stänga ikonbyggaren utan att ha sparat ändringar.

 

 

Ändringslogg för distributionsanteckningar

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Datum  
2022-07-07

Lade till funktionsalternativ

  • Kalender: Titel för knappbeskrivning för kalenderhändelse
2022-06-28

Standardstatus för uppdaterat New Quizzes

  • Lade till konto (Aktiverat/olåst)
  • Tog bort ”Kontakta CSM-chef”
2022-06-16

Uppdateringar i modifierat användargränssnitt

  • Uppgifter: Uppdaterat tillgänglighetsfönster för uppgifter
    • Uppdaterad sammanfattning och ändringsfördel
2022-06-13

Lade till funktionsalternativ

  • New Quizzes: Ikon för väntande omdöme för New Quizzes
2022-06-10 Publicerade distributionsanteckningar
Was this article helpful? Yes No
Information om Canvas Release noteringar

Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya funktioner kan skilja sig från de som finns i din beta-miljö.

Release noteringskommentarer är föremål för release-noterings kommentarspolicy.

Kontonivå funktioner är inte tillgängliga i gratis-för-lärare konton om inget annat anges.

Flash-innehållspåminnelse: Canvas visar Flash-innehåll som stöds i stora webbläsare. Microsoft Edge, Safari, Chrome och Firefox är standard för HTML5 som den föredragna metoden för visning av webbinnehåll, vilket främjar en snabbare och säkrare webbläsarupplevelse. Dessa webbläsare kommer till slut att blockera allt Flash-innehåll. För bästa resultat i Canvas bör kursinnehåll utformas för att stödja HTML5. Eventuellt påverkat innehåll kan fortfarande nås genom att manuellt tillåta tillstånd för flash-innehåll i webbläsaren.

Avancerade CSS- och JavaScript-användare: Canvas utgåvor kan innehålla icke dokumenterade ändringar som påverkar stilar och kod i anpassade program. Se till att du ser din Beta-miljö för eventuella anpassningskonflikter.

Starta en diskussion i din språkgrupp om du har frågor om funktionerna i versionsmeddelandet.

Utgivningsinformation kan komma att ändras.