cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

SVENSKA Canvas-distributionsinformation (2022-08-03)

SVENSKA Canvas-distributionsinformation (2022-08-03)

Canvas-distributioner innehåller kodändringar som är avsedda att lösa buggar, förbättra prestanda och förbereda programvaran för nya funktioner. Dessa distributioner sker varannan vecka och kan testas i betamiljön före produktionsdistributionsdatumet som anges i titeln på detta dokument.

Betydande förändringar i distributionen anges i distributionsanteckningarna för varje funktion. Se Canvas-funktioner efter användarroll för att läsa mer om användarroller och funktioner.

Lösta korrigeringar finns i Kända problem. För relaterade problem som åtgärdats i denna distribution, se 2022-08-03 Community-tagg.

 


Ändringslogg för distributionsanteckningar

 

Uppdateringar i användargränssnittet

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Kursinställningar

Dölj kryssrutan Flytta fram datum i Importerar innehåll [Försenad från 2022-07-27]

Användarroll och sammanfattningslänk

Administratörer, lärare | Canvas-funktioner efter användarroll 

Berörda funktionsområden

Kontoinställningar, kursinställningar


Sammanfattning

I kursinställningar är kryssrutan Flytta fram datum dold när administratörer begränsar lärare så att de inte kan modifiera tillgänglighetsdatum för kurser.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen döljs, förutom kryssrutorna Justera händelser och Inlämningsdatum, även kryssrutan Flytta fram datum för lärare när de importerar innehåll.

Funktionsarbetsflöde

Account Settings: Don't Let Teachers Modify Course Availability DatesAccount Settings: Don't Let Teachers Modify Course Availability DatesKontoinställningar: Tillåt inte lärare att ändra tillgänglighetsdatum för kurser

 
I kontoinställningarna kan administratörer välja att begränsa hur lärare kan modifiera tillgänglighetsdatum för kurser.

 

Course Settings Import Course Content PageCourse Settings Import Course Content PageSidan Importera kursinnehåll i kursinställningarna

 
I kursinställningar är kryssrutorna Flytta fram datum, Justera händelser och Inlämningsdatum dolda för lärare när de importerar innehåll.

Mer information

Tidigare när administratörer begränsade lärare från att modifiera tillgänglighetsdatum för kurser var kryssrutorna för Justera händelser och Inlämningsdatum dolda medan kryssrutan Flytta fram datum var tillgänglig vid import av kursinnehåll.

 

Omdömesbok

Standardämnesrad för Meddela studenter som

Användarroll och sammanfattningslänk

Lärare | Canvas-funktioner efter användarroll

Berörda funktionsområden

Omdömesbok

Samtal om releterad idé

[Omdömesbok] Återinför det tidigare formatet för Meddela studenter som …


Sammanfattning

När du komponerar ett meddelande via länken Meddela studenter som i Omdömesboken läggs en standardämnesrad till.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen förbättras arbetsflödet för lärare genom att en matchande ämnesrad infogas i meddelandet till studenter och observatörer när länken Meddela studenter som används.

Funktionsarbetsflöde

Message Students Who Compose Message Subject LineMessage Students Who Compose Message Subject LineÄmnesrad vid skapande av meddelande via Meddela studenter som

 
En standardämnesrad läggs till vid skapandet av meddelanden via länken Meddela studenter som i omdömesboken.Uppdatering av statistik i distributionsdiagram 

Användarroll och sammanfattningslänk

Studenter | Canvas-funktioner efter användarroll

Berörda funktionsområden

Omdömesbok

Samtal om releterad idé

Mer beskrivande statistik (i alla fall median och medelvärde) i varje kolumn i ”Omdömen” (omdömesbok...


Sammanfattning

När omdömesdistributionsdiagram är aktiverade kan studenter se median- och övre/lägre kvartilerna för omdömen förutom medel, höga och låga poäng på sidan Omdömen.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen kan studenter se mer detaljerad statistik i sina uppgifter.

Funktionsarbetsflöde

Student View Grades Distribution GraphStudent View Grades Distribution GraphStudenter kan se distributionsdiagram för omdömen

 
På sidan Omdömen i distributionsdiagramet för en uppgift visas median- och övre/lägre kvartiler samt median, medelvärde och låga resultat för studenter.

Mer information

Tidigare visades endast medelvärde samt höga och låga resultat i distributionsdiagrammet.

 

Innehållsredigerare

Åtgärd krävs för avslutande av modal

Användarroll och sammanfattningslänk

Alla användare | Canvas-funktioner efter användarroll

Berörda funktionsområden

Innehållsredigerare


Sammanfattning

I innehållsredigeraren förblir modaler öppna tills någon trycker på knappen Avbryt (x) eller tills tangenten ESC på tangentbordet trycks ned.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen hindras användare från att av misstag stänga en modal och förlora arbete.

Funktionsarbetsflöde

Insert Link Modal Cancel (x) ButtonInsert Link Modal Cancel (x) ButtonKnappen Infoga länken Avbryt modal

 
Klicka på knappen Avbryt (x) för att stänga en öppen modal.

Ytterligare information

Den här ändringen gäller följande modaler: Infoga länk, Ladda upp bild, Ladda upp fil, Alla appar, Ekvationsredigeraren och Bädda in.

 

Speedgrader

Varning vid osparade ändringar i matris

Användarroll och sammanfattningslänk

Lärare | Canvas-funktioner efter användarroll

Berörda funktionsområden

Speedgrader

Samtal om releterad idé

Autospara matriser eller visa varning vid sparande

Autospara matris i uppgift


Sammanfattning

När en lärare bedömer en matris i SpeedGrader får de en varning när de försöker lämna SpeedGrader utan att ha sparat sina ändringar.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen kan lärare meddelas om osparade ändringar i en matris innan de avslutar SpeedGrader.

Funktionsarbetsflöde

Speedgrader Unsaved Changes Warning Pop-upSpeedgrader Unsaved Changes Warning Pop-upPopup-varning om osparade ändringar i SpeedGrader

 
När en matris bedöms i SpeedGrader visas en varning när de försöker lämna SpeedGrader utan att ha sparat sina ändringar.

 

 

Ändringslogg för distributionsanteckningar

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Datum  
2022-07-27

Försenad uppdatering av gränssnitt

  • Dölj kryssrutan Flytta fram datum i Importerar innehåll
2022-07-22 Publicerade distributionsanteckningar
Was this article helpful? Yes No
Information om Canvas Release noteringar

Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya funktioner kan skilja sig från de som finns i din beta-miljö.

Release noteringskommentarer är föremål för release-noterings kommentarspolicy.

Kontonivå funktioner är inte tillgängliga i gratis-för-lärare konton om inget annat anges.

Flash-innehållspåminnelse: Canvas visar Flash-innehåll som stöds i stora webbläsare. Microsoft Edge, Safari, Chrome och Firefox är standard för HTML5 som den föredragna metoden för visning av webbinnehåll, vilket främjar en snabbare och säkrare webbläsarupplevelse. Dessa webbläsare kommer till slut att blockera allt Flash-innehåll. För bästa resultat i Canvas bör kursinnehåll utformas för att stödja HTML5. Eventuellt påverkat innehåll kan fortfarande nås genom att manuellt tillåta tillstånd för flash-innehåll i webbläsaren.

Avancerade CSS- och JavaScript-användare: Canvas utgåvor kan innehålla icke dokumenterade ändringar som påverkar stilar och kod i anpassade program. Se till att du ser din Beta-miljö för eventuella anpassningskonflikter.

Starta en diskussion i din språkgrupp om du har frågor om funktionerna i versionsmeddelandet.

Utgivningsinformation kan komma att ändras.