Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

SVENSKA Canvas-distributionsinformation (2022-12-20)

SVENSKA Canvas-distributionsinformation (2022-12-20)

Canvas-distributioner innehåller kodändringar som är avsedda att lösa buggar, förbättra prestanda och förbereda programvaran för nya funktioner. Dessa distributioner sker varannan vecka och kan testas i betamiljön före produktionsdistributionsdatumet som anges i titeln på detta dokument.

Betydande förändringar i distributionen anges i distributionsanteckningarna för varje funktion. Se Canvas-funktioner efter användarroll för att läsa mer om användarroller och funktioner.

Lösta korrigeringar finns i Kända problem. För relaterade problem som åtgärdats i denna distribution, se 2022-12-20 Taggen Kända problem.

 


Ändringslogg för distributionsanteckningar

 

Uppdateringar i användargränssnittet

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Kursinställningar

Importera och kopiera inställningar för Blueprint-kurser

Användarroll och sammanfattningslänk

Administratörer, lärare | Canvas-funktioner efter användarroll

Berörda funktionsområden

Blueprint-kurser, kursinställningar

Samtal om releterad idé

[Kursimport/-export] En utökad kurskopia av en Blueprint-kurs inkluderar inställningar för Blueprint...


Sammanfattning

I kursinställningar finns en kryssruta för Import av Blueprint-kurser när du kopierar en Blueprint-kurs med Kopiera den här kursen eller Importera kursinnehåll, Kopiera en Canvas-kurs till en befintlig Blueprint-kurs. 

Ändringsfördel

Den här uppdateringen ger administratörer och lärare möjlighet att inkludera Blueprint-kursinställningar när de kopierar en Blueprint-kurs, utan att behöva uppdatera kursen manuellt.

Funktionsarbetsflöde

Import Content PageImport Content PageSidan Importera innehållI kursinställningarna Importera kursinnehåll, för att kopiera inställningar för Blueprint-kurser, markera kryssrutan Importera Blueprint-kursinställningar [1]. Klicka sedan på knappen Importera [2].

 

Copy a Course PageCopy a Course PageSidan Kopiera en kursI kursinställningarna Kopiera den här kursen, för att kopiera Blueprint-kursinställningar, markera kryssrutan Importera Blueprint-kursinställningar [1]. Klicka sedan på knappen Skapa kurs [2].

Mer information

Den här kryssrutefunktionen är inte tillgänglig när du importerar ett exportpaket för en Canvas-kurs.

 

Innehållsredigerare

Verktygsfältsknappar med ett tryck

Användarroll och sammanfattningslänk

Alla användare | Canvas-funktioner efter användarroll

Berörda funktionsområden

Innehållsredigerare


Sammanfattning

I innehållsredigeraren (RCE) har följande verktygsfältsknappar uppdaterats så att de öppnar menyn med bara ett klick:

  • Upphöjd
  • Länkar
  • Bilder
  • Spela in/ladda upp media
  • Dokument
  • Ikoner för ikonverktyget
  • Justera

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen förbättras tillgängligheten och den allmänna användarupplevelsen i innehållsredigeraren.

Funktionsarbetsflöde

Rich Content Editor Toolbar Button MenuRich Content Editor Toolbar Button MenuMeny för verktygsfältsknappar i innehållsredigeraren

I innehållsredigeraren visar verktygsfältsknapparna menyn med bara ett klick.

Mer information

Tidigare var dessa knappar delade och hade en snabbåtgärdsfunktion som har tagits bort.

 

Andra uppdateringar

Innehållsredigerare

Innehållsredigeraren har stöd för inklistring och dra och släpp för innehåll [Funktionen försenad från och med 2022-12-22]

Användarroll och sammanfattningslänk

Alla användare | Canvas-funktioner efter användarroll

Berör användargränssnittet

Nej

Berörda funktionsområden

Innehållsredigerare

Konversationer om releterad idé

Klistra in ett foto i innehållsredigeraren

Klistra in bilder i Canvas

Tidigare omnämnande av funktion

Canvas-distributionsinformation (2022-12-07)


Sammanfattning

Innehållsredigeraren har stöd för inklistring och dra och släpp av innehåll. Användare kan kopiera och klistra in en bild från en webbläsare eller fotovisningsapp i innehållsredigeraren. Användare kan även kopiera en bild, ljud eller videofil från ett visningsprogram för filsystemsmapp som macOS Finder eller Windows Utforskaren och klistra in den i innehållsredigeraren. Dessutom kan användare dra en fil från den lokala filsystemet och släppa den i innehållsredigeraren. Om en kurs eller en grupp behöver användningsrättigheter när en fil klistras in i innehållsredigeraren, visas filuppladdningsmodalen för val av användningsrättigheter före uppladdning och visning i innehållsredigeraren. När du drar och släpper en bild från webben, infogas en HTML IMG-tagg i innehållsredigeraren med referens till filen på sin plats på webben. Beroende på källbildens inställningar för offentlig synlighet visas bilden för andra användare.

Ändringsfördel

Den här uppdateringen ger användarna ytterligare alternativ när de lägger till innehåll i innehållsredigeraren.

Mer information

På grund av säkerhetsfunktioner i webbläsare visas en popup-varning när länken Klistra in används i innehållsredigerarens redigeringsmeny. När du klistrar in innehåll behöver du använda kommandona Command+V, Control+V eller Klistra in från webbläsarens innehållsmeny.


För ytterligare information om den här funktionen, se bloggen Innehållsredigeraren – Dra och släpp.

Ändringslogg för distributionsanteckningar

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Datum  
2022-12-22

Uppdaterad funktion

  • Innehållsredigerare: Innehållsredigeraren har stöd för inklistring och dra och släpp för innehåll [Funktionen försenad från och med 2022-12-22]
2022-12-15

Borttagen funktion

  • Inställningar: Redigera kryssrutor för användarprofil och kommunikation – den här funktionen togs bort från anteckningarna eftersom dokumentationen var felaktig. Funktionen släpptes 11/30/22. Mer information om den här funktionen finns i Canvas-distributionsanteckningar (2022-11-30).
2022-12-13

Uppdaterad funktion

2022-12-09 Publicerade distributionsanteckningar
Was this article helpful? Yes No
Information om Canvas Release noteringar

Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya funktioner kan skilja sig från de som finns i din beta-miljö.

Release noteringskommentarer är föremål för release-noterings kommentarspolicy.

Kontonivå funktioner är inte tillgängliga i gratis-för-lärare konton om inget annat anges.

Flash-innehållspåminnelse: Canvas visar Flash-innehåll som stöds i stora webbläsare. Microsoft Edge, Safari, Chrome och Firefox är standard för HTML5 som den föredragna metoden för visning av webbinnehåll, vilket främjar en snabbare och säkrare webbläsarupplevelse. Dessa webbläsare kommer till slut att blockera allt Flash-innehåll. För bästa resultat i Canvas bör kursinnehåll utformas för att stödja HTML5. Eventuellt påverkat innehåll kan fortfarande nås genom att manuellt tillåta tillstånd för flash-innehåll i webbläsaren.

Avancerade CSS- och JavaScript-användare: Canvas utgåvor kan innehålla icke dokumenterade ändringar som påverkar stilar och kod i anpassade program. Se till att du ser din Beta-miljö för eventuella anpassningskonflikter.

Starta en diskussion i din språkgrupp om du har frågor om funktionerna i versionsmeddelandet.

Utgivningsinformation kan komma att ändras.