Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

SVENSKA Canvas-distributionsinformation (2023-02-01)

SVENSKA Canvas-distributionsinformation (2023-02-01)

Canvas-distributioner innehåller kodändringar som är avsedda att lösa buggar, förbättra prestanda och förbereda programvaran för nya funktioner. Dessa distributioner sker varannan vecka och kan testas i betamiljön före produktionsdistributionsdatumet som anges i titeln på detta dokument.

Betydande förändringar i distributionen anges i distributionsanteckningarna för varje funktion. Se Canvas-funktioner efter användarroll för att läsa mer om användarroller och funktioner.

Lösta korrigeringar finns i Kända problem. För relaterade problem som åtgärdats i denna distribution, se 2023-02-01 Taggen Kända problem.

 


Ändringslogg för distributionsanteckningar

 

Uppdateringar i användargränssnittet

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Sidor

Uppdatering av tagg på förstasidan

Användarroll och sammanfattningslänk

Administratörer, lärare | Canvas-funktioner efter användarroll

Berörda funktionsområden

Sidor


Sammanfattning

Taggen till förstasidan har uppdaterats till formen av en tablett och bakgrundsfärgen har tagits bort.

Ändringsfördel

Den här uppdateringen ökar konsekvensen i Canvas.

Funktionsarbetsflöde

Front Page TagFront Page TagTagg till förstasidan

Förstasidans indikator visar den uppdaterade taggen på Sidor.

 

Andra uppdateringar

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Språk

Malajiska (bahasa malaysia)

Användarroll och sammanfattningslänk

Alla användare | Canvas-funktioner efter användarroll 

Berör användargränssnittet

Ja

Berörda funktionsområden

Kontoinställingar, kursinställningar och användarinställningar


Sammanfattning

Malajiska (bahasa malaysia) har lagts till som tillgängligt språk i Canvas.

Ändringsfördel

Med den här ändringen kan användare se Canvas på sitt eget språk.

Funktionsarbetsflöde

Language Selection Drop Down MenuLanguage Selection Drop Down MenuRullgardinsmeny för språkval

Välj önskat språk genom att redigera konto-, kurs- eller användarinställningarna.Funktionsalternativ

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Uppgifter

Radartiklar för LTI-djuplänkning

Namn på funktionsalternativ

Radobjekt för LTI-djuplänkning på redigeringssidan för uppgifter

Aktivera plats och standardstatus för funktionsalternativ

Konto (Inaktiverat/olåst)

Betamiljöns tillgänglighet

2023-01-18

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2023-02-01

Konfiguration av underkonto

Ja

Behörigheter

Tillhör användarroll

Berör användargränssnittet

Ja

Berörda användarroller och områden

Administratör, lärare

Stöd för mobilapp

Ej tillgänglig

Tillgänglighet för Kostnadsfritt för lärare

Ej tillgänglig

Implementeringsdatum

2023-04-15, se Kommande ändringar i Canvas

Tillstånd för funktionsalternativ

Produktionsklar


Sammanfattning

När funktionsalternativet Radobjekt för LTI-djuplänkning på redigeringssidan för uppgifter är aktiverat, kan LTI 1.3-verktyg visa ett arbetsflöde med djuplänkar på redigeringssidan för uppgifter. 

Obs! Inte alla tredjepartsverktyg uppdateras med automatiskt stöd för den här placeringen.

Ändringsfördel

Med den här ändringen kan lärare starta ett tredjepartsverktyg innan de länkar till ett specifikt innehållsobjekt eller resurs för att fästa.

Funktionsarbetsflöde

Account Settings LTI Deep Linking Line Items on Assignment edit page feature optionAccount Settings LTI Deep Linking Line Items on Assignment edit page feature optionFunktionsalternativet Radobjekt för LTI-djuplänkning på redigeringssidan för uppgifter i Kontoinställningar

Gå till Kontoinställningar och leta upp funktionsalternativet Radobjekt för LTI-djuplänkning på redigeringssidan för uppgifter.

 

Feature Option Enable SelectedFeature Option Enable SelectedAktivera valt funktionsalternativ

Klicka på Aktivera.

Obs! Eftersom endast ett begränsat urval av tredjepartsverktyg för närvarande har stöd för placeringen av denna distributionsanteckning, är bilder inte tillgängliga för visning i vyn på sidan Redigera uppgift.

Mer information

För att aktivera placeringen måste tredjepartsverktyget ha denna placering tillagd i utvecklarnyckeln.

 

 

Ändringslogg för distributionsanteckningar

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Datum  
2023-01-27

Tillagd funktion

  • Språk: Malajiska (bahasa malaysia)
2023-01-20 Publicerade distributionsanteckningar
Was this article helpful? Yes No
Information om Canvas Release noteringar

Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya funktioner kan skilja sig från de som finns i din beta-miljö.

Release noteringskommentarer är föremål för release-noterings kommentarspolicy.

Kontonivå funktioner är inte tillgängliga i gratis-för-lärare konton om inget annat anges.

Flash-innehållspåminnelse: Canvas visar Flash-innehåll som stöds i stora webbläsare. Microsoft Edge, Safari, Chrome och Firefox är standard för HTML5 som den föredragna metoden för visning av webbinnehåll, vilket främjar en snabbare och säkrare webbläsarupplevelse. Dessa webbläsare kommer till slut att blockera allt Flash-innehåll. För bästa resultat i Canvas bör kursinnehåll utformas för att stödja HTML5. Eventuellt påverkat innehåll kan fortfarande nås genom att manuellt tillåta tillstånd för flash-innehåll i webbläsaren.

Avancerade CSS- och JavaScript-användare: Canvas utgåvor kan innehålla icke dokumenterade ändringar som påverkar stilar och kod i anpassade program. Se till att du ser din Beta-miljö för eventuella anpassningskonflikter.

Starta en diskussion i din språkgrupp om du har frågor om funktionerna i versionsmeddelandet.

Utgivningsinformation kan komma att ändras.