Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

SVENSKA Canvas-versionsinformation (2022-02-02)

SVENSKA Canvas-versionsinformation (2022-02-02)

SVENSKA Canvas-versionsinformation (2022-02-02) - Google Docs 

Canvas-distributioner innehåller kodändringar som är avsedda att fixa buggar, förbättra prestanda och förbereda sig för nya funktioner. Dessa implementeringar äger rum varannan vecka och kan testas i betamiljön före produktionsdistributionsdatumet som anges i titeln på detta dokument.

Distribuera anteckningar anger anmärkningsvärda förändringar i distributionen. Fixade buggar finns i Kända problem (Endast engelska). För frågor som är specifikt relaterade till språk, se Språk etiketten.

Was this article helpful? Yes No
Information om Canvas Release noteringar

Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya funktioner kan skilja sig från de som finns i din beta-miljö.

Release noteringskommentarer är föremål för release-noterings kommentarspolicy.

Kontonivå funktioner är inte tillgängliga i gratis-för-lärare konton om inget annat anges.

Flash-innehållspåminnelse: Canvas visar Flash-innehåll som stöds i stora webbläsare. Microsoft Edge, Safari, Chrome och Firefox är standard för HTML5 som den föredragna metoden för visning av webbinnehåll, vilket främjar en snabbare och säkrare webbläsarupplevelse. Dessa webbläsare kommer till slut att blockera allt Flash-innehåll. För bästa resultat i Canvas bör kursinnehåll utformas för att stödja HTML5. Eventuellt påverkat innehåll kan fortfarande nås genom att manuellt tillåta tillstånd för flash-innehåll i webbläsaren.

Avancerade CSS- och JavaScript-användare: Canvas utgåvor kan innehålla icke dokumenterade ändringar som påverkar stilar och kod i anpassade program. Se till att du ser din Beta-miljö för eventuella anpassningskonflikter.

Starta en diskussion i din språkgrupp om du har frågor om funktionerna i versionsmeddelandet.

Utgivningsinformation kan komma att ändras.