Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

SVENSKA Canvas-versionsinformation (2022-06-18)

SVENSKA Canvas-versionsinformation (2022-06-18)

Kommande ändringar i Canvas

2022-05-25

 • Utfasning av aviseringar om direktmeddelanden från Twitter

Se Kommande ändringar i Canvas för mer information.

 

I den här Canvas-versionen (18 juni) kan lärare inkludera observatörer när de skickar meddelanden från länken Meddela Studenter som i omdömesboken. 

Se Canvas-funktioner efter roll för att visa funktioner efter användarroll.

Skärminspelning | Se sidan Skärminspelningar av nya funktioner för att få en sammanställning av tillgängliga videor i den här versionen.

Alla resurser | Funktionerna i den här versionen kan vara inkluderade i produktbloggar och i andra innehållsområden. För alla relaterade länkar, se community-taggen 2022-06-18.

 

Nya funktioner

Tillbaka till tabell över innehåll

Omdömesbok

Skicka meddelande till observatörer för studenter som

Betamiljöns tillgänglighet

2022-05-16

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-06-18

Berör användargränssnittet

Ja

Berörda användarroller och områden

Lärare, omdöme

Konversationer om releterad idé

”Meddela observatörer för studenter som …” i omdömesboken! 

Funktionsvideo

Skärminspelning av version 2022-06-18 Meddela observatörer för studenter som, i omdömesboken

Vanliga frågor om funktioner

Vanliga frågor om versioner: 2022-06-18 Meddela observatörer för studenter som, i omdömesboken


Sammanfattning

Lärare kan inkludera observatörer när de skickar meddelanden från länken Meddela Studenter som i omdömesboken.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen kan lärare samarbeta med observatörer via inriktad kommunikation.

Funktionsarbetsflöde

Gradebook Message Students Who linkGradebook Message Students Who linkLänken Meddela studenter som i omdömesboken

 

 
Leta upp uppgiften i omdömesboken och klicka på ikonen Alternativ [1]. Klicka sedan på länkenMeddela studenter som[2].

Message Observers of Students WhoMessage Observers of Students WhoMeddela observatörer för studenter som

 
Som standard visar Canvas namn från kategorin Har ännu inte lämnat in.

I rullgardinsmenyn För studenter som.. [1], välj studentkategorin du vill meddela. Baserat på realtidsdata visar Canvas namnen på observatörer i kategorin du valde [2]. Du kan även ta bort observatörer från meddelandet genom att klicka på ikonen Ta bort [3].

Mer information

I den här funktionen finns alternativ att inkludera alla observatörer, specifika observatörer eller endast studenter när du skickar ett meddelande från länken Meddela studenter som (endast i omdömesboken). Den här funktionen är inte tillgänglig i New Analytics för närvarande.

 

 

Plattform/Integration

Tillbaka till tabell över innehåll

 

Webbläsare

Servernamnindikation (SNI)

Sammanfattning

Vanity Canvas URL-användare kan få SSL-valideringsfel (Secure Sockets Layer) om deras webbläsare eller andra verktyg som interagerar med Canvas inte är kompatibla med servernamnindikatorn (SNI). Alla webbläsare som är listade i guiden Grunderna i Canvas är SNI-kompatibla.

Ändringsfördel

Den här ändringen bidrar till minskad slöhet och fel i Canvas. Dessutom förenklar den här ändringen Canvas-infrastrukturens fotavtryck.

Konsekvenser

SNI begränsar antalet resurser som kan ansluta till Canvas. Användare måste använda en av följande webbläsarversioner för att ansluta till Canvas.

 • Internet Explorer 7 eller senare, på Windows Vista eller senare.
 • Mozilla Firefox 2.0 eller senare
 • Opera 8.0 eller senare (TLS 1.1-protokoll måste aktiveras)
 • Opera Mobile version 10.1 (beta) på Arnold eller senare
 • Google Chrome (Vista eller senare. XP på Chrome 6 eller senare)
 • OS X 10.5.7 eller senare på Chrome 5.0.342.1 eller senare
 • Safari 2.1 eller senare (Mac OS X 10.5.6 eller senare och Windows Vista eller senare)
 • Konqueror/KDE 4.7 eller senare
 • MobileSafari på Apple iOS 4.0 eller senare
 • Standardwebbläsare för Android på Honeycomb eller senare
 • Windows Phone 7
 • MicroB på Maemo 

Mer information

Kunder som använder Vanity-URL:er och resurser som ej är kompatibla med SNI (t.ex. webbläsare som inte stöds, automatiseringar m.m.) kan råka ut för fel när de ansluter till Canvas. 

Non- SNI Compliant Error DisplayNon- SNI Compliant Error DisplayDisplay för felmeddelanden om ej SNI-kompatibla resurser

 

Om en användare försöker visa sin institutions Canvas-konto med en Vanity-URL via en ej SNI-kompatibel klient kan ett felmeddelande visas. Felmeddelandet kan dessutom variera beroende på webbläsaren.

Om lärosäten med Vanity-URL:er inte kan hålla webbläsare uppdaterade bör de använda .instructure.com. Om du inte känner till ditt lärosätes icke-Vanity-URL ska du kontakta din Canvas-administratör.

Verifiera automatiseringar

Användare kan kontrollera att deras automatiseringar fungerar på två sätt:

 1. Omdirigera arbetsflöden/automatiseringar till .instructure.com URL.
 2. Identifiera och uppdatera programvaran som interagerar med Vanity-domännamnet

 

 

 

 

 

 

Ändringslogg för versionsinformation

Tillbaka till tabell över innehåll

Datum  
2022-05-16 Publicerad versionsinformation
Was this article helpful? Yes No
Information om Canvas Release noteringar

Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya funktioner kan skilja sig från de som finns i din beta-miljö.

Release noteringskommentarer är föremål för release-noterings kommentarspolicy.

Kontonivå funktioner är inte tillgängliga i gratis-för-lärare konton om inget annat anges.

Flash-innehållspåminnelse: Canvas visar Flash-innehåll som stöds i stora webbläsare. Microsoft Edge, Safari, Chrome och Firefox är standard för HTML5 som den föredragna metoden för visning av webbinnehåll, vilket främjar en snabbare och säkrare webbläsarupplevelse. Dessa webbläsare kommer till slut att blockera allt Flash-innehåll. För bästa resultat i Canvas bör kursinnehåll utformas för att stödja HTML5. Eventuellt påverkat innehåll kan fortfarande nås genom att manuellt tillåta tillstånd för flash-innehåll i webbläsaren.

Avancerade CSS- och JavaScript-användare: Canvas utgåvor kan innehålla icke dokumenterade ändringar som påverkar stilar och kod i anpassade program. Se till att du ser din Beta-miljö för eventuella anpassningskonflikter.

Starta en diskussion i din språkgrupp om du har frågor om funktionerna i versionsmeddelandet.

Utgivningsinformation kan komma att ändras.