cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

SVENSKA Canvas-versionsinformation (2022-10-15)

SVENSKA Canvas-versionsinformation (2022-10-15)

Kommande ändringar i Canvas

2022-10-15

 • Utfasning av numeriska variabelersättningar kommer att ändras till strängvärden.
 • Meddelande om funktion: Knappbeskrivning för titel på kalenderhändelse kommer att implementeras i Canvas-gränssnittet för alla användare.

2022-11-19

 • Meddelande om funktion: Schemalagd sidpublicering får standardinställningen Aktiverad/låst för alla användare i produktionen.
 • Meddelande om funktion: Flera uppgiftsinlämningar visas som en enkel inlämning för tredjepartsverktyg får standardinställningen i Canvas som Aktiverad/olåst för alla användare i produktionen

Se Kommande ändringar i Canvas för mer information.

 

Med den här Canvas-versionen(15 oktober), har Inkorgen förbättras för alla användare.

Funktionsalternativ

 • Lärare på lärosäten som använder funktionsalternativet Schemalägg sidpublicering, kan schemalägga publiceringsdatum- och tider för sidor.
 • På lärosäten som använder AGS-inlämningar för flera inlämningar som ett funktionsalternativ för enstaka inlämningar visar Speegrader alla filer tillsammans. 

Externa verktyg (LTI)

 • Användare på lärosäten som använder BigBlueButton kan aktivera ett vänterum, lägga till konferenser i kalendrar och uppdatera eller synkronisera deltagare.

Skärminspelning | Se sidan Skärminspelningar av nya funktioner för att få en sammanställning av tillgängliga videor i den här versionen.

Alla resurser | Funktionerna i den här versionen kan vara inkluderade i produktbloggar och i andra innehållsområden. För alla relaterade länkar, se community-taggen 2022-10-15.

 

Uppdaterade funktioner

Tillbaka till innehållsförteckningen

Konferenser

Uppdateringar för BigBlueButton-konferenser

Betamiljöns tillgänglighet

2022-09-29

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-10-15

Namn på LTI-verktyg

BigBlueButton

Berör användargränssnittet

Ja

Berörda användarroller och områden

Alla användare, konferenser, kalender

Konversationer om releterad idé

Kalenderhändelser – Big Blue Button-knapp och aktivera inspelning

Funktionsvideo

Skärminspelning av version 2022-10-15 Uppdateringar för BigBlueButton-konferenser


Sammanfattning

Användare kan använda BigBlueButton för att aktivera ett väntrum i konferensinställningarna. Användarna kan även lägga till konferenser i kalendern och uppdatera eller synkronisera användare.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen kan användare hantera när deltagare ansluter till konferensen. Genom att lägga till en konferens i kalendern när du skapar en ny konferens med BigBlueButton kan användare bjuda in deltagare till kalenderhändelsen samtidigt. Dessutom kan de synkronisera deltagare när de läggs till eller tas bort för snabb och enkel uppdatering av deltagare.

Funktionsarbetsflöde

Conferences Enable Waiting Room CheckboxConferences Enable Waiting Room CheckboxKryssruta för aktivering av konferensväntrum

 När du skapar en ny konferens kan du markera kryssrutan för att aktivera ett väntrum.

 

Conferences Attendees Options MenuConferences Attendees Options MenuAlternativmeny för konferensdeltagare

 Lärare kan uppdatera inbjudningsalternativen och behörigheter för deltagare.

 

Conferences Calendar Setting OptionsConferences Calendar Setting OptionsInställningsalternativ för konferenskalendrar

 För att lägga till en konferens klickar du på en kalender och markerar kryssrutan för att Lägga till i kalendern [1], anger ett startdatum [2], starttid [3], slutdatum [4], sluttid [5] och klickar på Skapa [6].

 

Conferences Invitation Options TooltipConferences Invitation Options TooltipKnappbeskrivning för inbjudningsalternativ för konferenser

När du lägger till en konferens i kalenderna visas en knappbeskrivning som indikerar att alla kursmedlemmar måste bjudas in till kalenderhändelser.

 

Conferences Sync Attendees LinkConferences Sync Attendees LinkLänk för synkronisering av konferensdeltagare

 När deltagare tas bort eller läggs till i en kurs kan lärare synkronisera deltagarna med konferensen.

 

Funktionsalternativ

Tillbaka till innehållsförteckningen

Med funktionsalternativ kan lärosäten aktivera nyligen utvecklade Canvas-funktioner efter eget schema. Om inte annat anges, är alla funktionsalternativ valfria och kräver inte någon åtgärd av en Canvas-administratör förrän en funktions verkställighetsdatum meddelas. Se Canvas LMS-funktionsalternativ för en fullständig lista över funktionsalternativ.

En funktionsalternativsetikett visar om ett funktionsalternativ är under aktiv utveckling, vilket innebär att det byggs direkt baserat på användarfeedback. Funktionsförhandsgranskningar uppdateras utanför det normala uppdateringsschemat för Canvas-versioner och publiceras i avsnittet Relaterade versioner i Canvas-versioner och distributioner.

Se tabellen under varje funktionsrubrik för specifik funktionsinformation. För mer allmän information om funktionsalternativ, se Vanliga frågor om Canvas-versionsanteckningar.

 

Sidor

Schemalägg sidpublicering

Namn på funktionsalternativ att aktivera

Schemalagd för sidpublicering

Aktivera plats och standardstatus för funktionsalternativ

Konto (Inaktiverat/olåst), lär dig att aktivera funktionsalternativ

Betamiljöns tillgänglighet

Konto (Aktiverat/olåst)

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-10-15

Konfiguration av underkonto

Ja

Behörigheter

Tillhör användarroll

Berör användargränssnittet

Ja   

Berörda användarroller och områden

Administratör, lärare, sidor

Stöd för mobilapp

Ej tillgänglig

Tillgänglighet för Kostnadsfritt för lärare

Ej tillgänglig

Implementeringsdatum

2022-11-19 Standarstatusen Aktiverad/låst för alla användare i produktionen Se Kommande Canvas-ändringar

Tillstånd för funktionsalternativ

Produktionsklar

Konversationer om releterad idé

Lägg till ”Lås tills datum” till innehållssidor

Låt oss schemalägga ett publiceringsdatum/tid för innehållssidor

Funktionsvideo

Skärminspelning av version 2022-10-15 Schemalägg sidpublicering


Sammanfattning

När funktionsalternativet Schemalägg sidpublicering är aktiverat kan lärare försena sidor för publicering på en specifik dag och tid.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen kan lärare förbereda och schemalägga sidor i förtid för att publicera en kurs automatiskt.

Funktionsarbetsflöde

Edit Page Publish At FieldEdit Page Publish At FieldRedigera sidpublicering i fält

 När du redigerar en sida väljer du Publicera på ett datum [1] och ange entid [2]. 

 

Edit Page Save ButtonEdit Page Save ButtonRedigera knappen Spara sida

 Klicka på Spara.

 

Schedule Page to Publish IconSchedule Page to Publish IconIkonen Schemalägg sida för publicering

 

 I Moduler och sidor kan lärare se när en sidan har schemalagts för publicering. 

Mer information

Schemalagda sidor förblir osynliga för studenter tills publiceringsdatumet och -tiden.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

Speedgrader

Inlämningar med flera filer visas som enstaka inlämningar för tredjepartsverktyg

Namn på funktionsalternativ att aktivera

Tillåt att flera AGS-inlämningar räknas som en inlämning

Aktivera plats och standardstatus för funktionsalternativ

Konto (Inaktiverat/olåst), lär dig att du aktivera funktionsalternativ)

Betamiljöns tillgänglighet

2022-09-20

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-10-15

Konfiguration av underkonto

Ja/nej

Behörigheter

Tillhör användarroll

Berör användargränssnittet

Ja   

Berörda användarroller och områden

Administratör, lärare, Speedgrader

Stöd för mobilapp

Ej tillgänglig

Tillgänglighet för Kostnadsfritt för lärare

Ej tillgänglig

Implementeringsdatum

2022-11-19 Standarstatusen Aktiverad/olåst för alla användare i produktionen Se Kommande Canvas-ändringar

Tillstånd för funktionsalternativ

Produktionsklar


Sammanfattning

När du använder tredjepartsverktyg för att ladda upp uppgifter, visas flera filer som lämnats in i en inlämning som en enkel inlämning i Speedgrader.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen kan lärare visa inlämningar med flera filer tillsammans i Speedgrader.

Funktionsarbetsflöde

Multi-File Submission Speedgrader DisplayMulti-File Submission Speedgrader DisplayVisning av inlämningar med flera filer i Speedgrader

 Flera filer som skickats in samtidigt som en enstaka inlämning i Speedgrader.

Mer information

Tidigare när tredjepartsverktyg användes för att lämna in uppgifter visades varje fil som en separat inlämning.

 

Andra uppdateringar

Tillbaka till innehållsförteckningen

Inkorg

Förbättrade funktioner för inkorgen

Betamiljöns tillgänglighet

2022-09-14

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-10-15

Användarroll och sammanfattningslänk

Alla användare | Canvas-funktioner efter användarroll 

Berör användargränssnittet

Ja

Berörda funktionsområden

Inkorg

Tidigare omnämnande av funktion

Canvas-distributionsinformation (2022-09-14)


Sammanfattning

Kodningen i inkorgen har uppdaterats för att ge en förbättrad funktion för alla användare.

Ändringsfördel

Den här uppdateringen använder sig av InstUI for Inbox, Instructures interna designspråk, för att ge bättre tillgänglighet och en kvalitetsupplevelse.

 

Ändringslogg för versionsinformation

Tillbaka till innehållsförteckningen

Datum  
2022-09-29

Uppdaterad funktion

 • Uppdateringar för BigBlueButton-konferenser
  • ändrade datum för betaversion
2022-09-22 Uppdaterad funktion
 • Inlämningar med flera filer visas som enstaka inlämningar för betaversioner och produktionsdatum för tredjepartsverktyg
2022-09-19 Publicerad versionsinformation
Was this article helpful? Yes No
Information om Canvas Release noteringar

Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya funktioner kan skilja sig från de som finns i din beta-miljö.

Release noteringskommentarer är föremål för release-noterings kommentarspolicy.

Kontonivå funktioner är inte tillgängliga i gratis-för-lärare konton om inget annat anges.

Flash-innehållspåminnelse: Canvas visar Flash-innehåll som stöds i stora webbläsare. Microsoft Edge, Safari, Chrome och Firefox är standard för HTML5 som den föredragna metoden för visning av webbinnehåll, vilket främjar en snabbare och säkrare webbläsarupplevelse. Dessa webbläsare kommer till slut att blockera allt Flash-innehåll. För bästa resultat i Canvas bör kursinnehåll utformas för att stödja HTML5. Eventuellt påverkat innehåll kan fortfarande nås genom att manuellt tillåta tillstånd för flash-innehåll i webbläsaren.

Avancerade CSS- och JavaScript-användare: Canvas utgåvor kan innehålla icke dokumenterade ändringar som påverkar stilar och kod i anpassade program. Se till att du ser din Beta-miljö för eventuella anpassningskonflikter.

Starta en diskussion i din språkgrupp om du har frågor om funktionerna i versionsmeddelandet.

Utgivningsinformation kan komma att ändras.