Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

SVENSKA Canvas-versionsinformation (2022-12-17)

SVENSKA Canvas-versionsinformation (2022-12-17)

Kommande ändringar i Canvas

2022-12-09

  • Utfasning av Unsplash-bilder i Canvas LMS

Läs mer i bloggen Ändringar för Unsplash-bilder.

 

Placeringen för omdömesdistribution, matriser och kommentarer på sidan Omdömen har i den här versionen (17 december) uppdaterats. På sidan Omdömen kan studenter även se en indikator på feedback-knappen för oläst feedback och kommentarer visas i en popup-ruta. På sidan Behörigheter har detaljerade behörigheter för Hantera kursinnehåll lagts till. Och i New Quizzes är innehållsredigeraren tillgänglig för individuella frågor, Blueprint-kurser har fått stöd för låsning av New Quizzes och förbättringar har gjorts i frågor av typen ”Fyll i tomrummet” med flera ordbanker. Dessutom kan lärare låta studenter rensa urval i flervalsfrågor i inställningarna för nya quiz. Standardstatus för funktionen Schemalägg sidpublicering har uppdaterats och i inkorgen har koden uppdaterats för att förbättra funktionerna.

Skärminspelning | Se sidan Skärminspelningar av nya funktioner för att få en sammanställning av tillgängliga videor i den här versionen.

Alla resurser | Funktionerna i den här versionen kan vara inkluderade i produktbloggar och i andra innehållsområden. För alla relaterade länkar, se community-taggen 2021-12-17.

 

Uppdaterade funktioner

Tillbaka till innehållsförteckningen

Omdömen

Uppdatering av synligheten för studentfeedback

Betamiljöns tillgänglighet

2022-11-21

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-12-17

Berör användargränssnittet

Ja

Berörda användarroller och områden

Studenter, observatörer, sidan Omdömen

Konversationer om releterad idé

Visa feedback-knappen

Funktionsvideo

Skärminspelning av version 22-12-17 Uppdaterad synligheten för studentfeedback


Sammanfattning

På sidan Omdömen har placeringar för omdömesdistribution, matriser och kommentarer uppdaterats för att vara konsekventa. Resultatkolumnen visar uppgiftens resultat och totala resultat i en enda kolumn. Dessutom visas för studenter en indikator för olästa kommentarer (blå punkt) på feedback-knappen när en ny kommentar läggs till i en uppgift eller i en matris, och kommentarer visas i en popup-ruta.

Ändringsfördel

Dessa uppdateringar förbättrar synligheten för uppgiftsresultat och nya feedback-kommentarer för studenter. Dessutom, med den uppdaterade visningen av kommentarer kan studenter läsa kommentarer i höjd med en inlämning.

Funktionsarbetsflöde

Student Grades PageStudent Grades PageSidan Studentomdömen

På sidan Omdömen har resultatkolumnen uppdaterats att visa resultat och total resultat i n enda kolumn [1]. När en ny kommentar läggs till i en matris visas en indikator (blå prick) på matrisknappen [2]. Och när en ny kommentar läggs till i en uppgift visas en indikator och antalet kommentarer på feedback-knappen [3].

 

Comment Pop-Out TrayComment Pop-Out TrayPopup-ruta för kommentarer

För att visa feedback, klicka på knappen Visa feedback för att visa kommentaren i en popup-ruta.


Mer information

Indikatorn för oläst feedback tas bort när kommentarerna har visats.

 

 

Behörigheter

Hantera kornighet för kursfiler.

Betamiljöns tillgänglighet

2022-11-21

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-12-17

Plats för att aktivera funktion

Behörigheter

Behörigheter

Hantera kursinnehåll

  • Kursinnehåll – lägg till
  • Kursinnehåll – radera
  • Kursinnehåll – redigera

Berör användargränssnittet

Ja

Berörda användarroller och områden

Administratörer, behörigheter

Konversationer om releterad idé

Behörigheter för kursinnehåll – uppdelning i 3 separata behörigheter

Funktionsvideo

Skärminspelning av version 2022-12-17 Detaljerade behörigheter för Hantera kursinnehåll


Sammanfattning

På sidan Behörigheter har behörigheten Hantera kursinnehåll – lägg till/redigera/radera grupp lagts till för rollerna Kurs och Konto. Administratörer kan dessutom hantera individuella behörigheter separat i gruppen.

Ändringsfördel

Denna uppdatering ger mer detaljerad information om hantering av kursinnehåll.

Funktionsarbetsflöde

Manage Course Content Granular PermissionsManage Course Content Granular PermissionsDetaljerade behörigheter för Hantera kursinnehåll

För att hantera individuella behörigheter i gruppen kan gruppen utvidgas. Varje granulär behörighet som är aktiverad innehåller en bock. Individuella behörigheter för gruppen kan hanteras genom att välja eller avmarkera relevant behörighet.

 

Manage Course Content Pop-Out TrayManage Course Content Pop-Out TrayPopup-ruta för Hantera kursinnehåll

För att se ett sidofält med information om varje detaljerad behörighet, klicka på länken Hantera kursinnehåll.

 

Permission Status IconPermission Status IconIkonen Behörighetsstatus

 

När behörigheten består av en blandning av aktiverade och inaktiverade behörigheter indikerar statusen för huvudtillstånd att behörigheten är delvis aktiverad, med en halvfylld grön cirkel som ikon.

 

Mer information

Tidigare var detta den individuella behörigheten Kursinnehåll – lägg till/redigera/radera. Individuella behörigheter för en användarroll kan ändras till fullt aktiverat eller inaktiverat tillstånd när som helst genom att ändra status för huvudtillståndet.

 

Funktionsalternativ

Tillbaka till innehållsförteckningen

Med funktionsalternativ kan lärosäten aktivera nyligen utvecklade Canvas-funktioner efter eget schema. Om inte annat anges, är alla funktionsalternativ valfria och kräver inte någon åtgärd av en Canvas-administratör förrän en funktions verkställighetsdatum meddelas. Se Canvas LMS-funktionsalternativ för en fullständig lista över funktionsalternativ.

En funktionsalternativsetikett visar om ett funktionsalternativ är under aktiv utveckling, vilket innebär att det byggs direkt baserat på användarfeedback. Funktionsförhandsgranskningar uppdateras utanför det normala uppdateringsschemat för Canvas-versioner och publiceras i avsnittet Relaterade versioner i Canvas-versioner och distributioner.

Se tabellen under varje funktionsrubrik för specifik funktionsinformation. För mer allmän information om funktionsalternativ, se Vanliga frågor om Canvas-versionsanteckningar.

New Quizzes

Innehållsredigeraren i New Quizzes [Funktionen försenad från 2023-01-10]

Namn på funktionsalternativ att aktivera

New Quizzes

Aktivera plats och standardstatus för funktionsalternativ

Konto (Inaktiverat/olåst)

Betamiljöns tillgänglighet

2022-11-21

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-12-17

Konfiguration av underkonto

Ja

Behörigheter

Tillhör användarroll

Berör användargränssnittet

Ja

Berörda användarroller och områden

Alla användare, New Quizzes, nya innehållsredigeraren

Stöd för mobilapp

Ej tillgänglig

Tillgänglighet för Kostnadsfritt för lärare

Ej tillgänglig

Tillstånd för funktionsalternativ

Produktionsklar

Konversationer om releterad idé

New Quizzes – innehållsredigeraren matchar Canvas

Funktionsvideo

Skärminspelning av version 2022-12-17 Innehållsredigeraren i New Quizzes


Sammanfattning

Innehållsredigeraren (RCE) är tillgänglig i New Quizzes.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen kan lärare använda tillgänglighetskontrollen för frågor och instruktioner, lägga till medieinspelningar i New Quizzes och ändra visning mellan HTML-redigeraren och den klassiska vyn för avancerade användare. Användarna har även åtkomst till en matematikredigerare. Den här uppdateringen tillhandahåller även studenter möjlighet att spela in ljud och video i innehållsredigeraren i ett nytt quiz.

Funktionsarbetsflöde

Building a New Quiz Rich Content Editor ViewBuilding a New Quiz Rich Content Editor ViewBygga en innehållsredigerarvy i ett nytt quiz

Lärare kan använda innehållsredigeraren när de bygger ett nytt quiz.

 

Taking a New Quiz Rich Content Editor ViewTaking a New Quiz Rich Content Editor ViewTa ett nytt quiz i innehållsredigerarvyn

Studenter kan använda innehållsredigeraren när de tar ett nytt quiz.

Mer information

Med den här uppdateringen slutförs fas 1 och fas 2 av integrationen av innehållsredigeraren i New Quizzes. Mer information om integrationen av innehållsredigeraren finns i bloggen New Quizzes – Status och planer för integration av innehållsredigeraren (RCE).

 

Blueprint-kurser har stöd för låsning av nya quiz

Namn på funktionsalternativ att aktivera

New Quizzes

Aktivera plats och standardstatus för funktionsalternativ

Konto (Inaktiverat/olåst)

Betamiljöns tillgänglighet

2022-11-21

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-12-17

Konfiguration av underkonto

Ja

Behörigheter

Tillhör användarroll

Berör användargränssnittet

Ja

Berörda användarroller och områden

Administratörer, New Quizzes

Stöd för mobilapp

Ej tillgänglig

Tillgänglighet för Kostnadsfritt för lärare

Ej tillgänglig

Tillstånd för funktionsalternativ

Produktionsklar

Konversationer om releterad idé

[Blueprint-kurser] Låsa quizinställningar i Blueprint (förhindra redigering av lärare)

Funktionsvideo

Skärminspelning av version 2022-12-17 New Quizzes Blueprint-kurser har stöd för låsning av nya quiz

Sammanfattning

Låsning av quiz i Blueprint-kurser inaktiverar redigering av New Quizzes i kopplade kurser.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen tillhandahåll quizinnehåll konstant till Blueprint-kopplade kurser.

Funktionsarbetsflöde

Blueprint Course Locked Quiz IconBlueprint Course Locked Quiz IconIkon för låst quiz i Blueprint-kurs

En låsikon visas när ett nytt quiz från en Blueprint-kurs är låst för en kopplad kurs.

 

Tillåt urvalsrensning för svar på flervalsfrågor

Namn på funktionsalternativ att aktivera

New Quizzes

Aktivera plats och standardstatus för funktionsalternativ

Konto (Inaktiverat/olåst)

Betamiljöns tillgänglighet

2022-12-08

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-12-17

Konfiguration av underkonto

Ja

Behörigheter

Tillhör användarroll

Berör användargränssnittet

Ja

Berörda användarroller och områden

Lärare, studenter, New Quizzes

Stöd för mobilapp

Ej tillgänglig

Tillgänglighet för Kostnadsfritt för lärare

Ej tillgänglig

Tillstånd för funktionsalternativ

Produktionsklar

Konversationer om releterad idé

Rensa svarsknapp

Funktionsvideo

Skärminspelning av version 2022-12-17 Avmarkera flervalsfråga i New Quizzes

Sammanfattning

I inställningarna för New Quizzes kan lärare aktivera Tillåt rensning av urval (flervals) för att låta studenter rensa flervalssvar.

Ändringsfördel

Med den här versionen får lärare möjlighet att låta studenter rensa en flervalsfråga i New Quizzes. När funktionen är aktiverad kan studenter avmarkera svar för senare granskning eller lämna frågan obesvarad.

Funktionsarbetsflöde

Allow Clearing Selection (Multiple Choice) New Quiz SettingAllow Clearing Selection (Multiple Choice) New Quiz SettingTillåt rensning av urval (flervals) – inställning för nytt quiz

För att tillåta rensning av urval för flervalsfrågor, klicka på knappen Tillåt rensning av urval (flervals).

 

Clear My Selection LinkClear My Selection LinkLänk för rensa mitt urval

När inställningen Tillåt rensning av urval (flervals) är aktiverad visas länken Rensa mitt urval för studenter.

Mer information

När inställningen Tillåt rensning av urval (flervals) är inaktiverad, visas inte länken Rensa mitt urval och studenter måste välja ett annat svar.

 

 

Förbättringar i ”Fyll i tomrummet” med flera ordbanker

Namn på funktionsalternativ att aktivera

New Quizzes

Aktivera plats och standardstatus för funktionsalternativ

Konto (Inaktiverat/olåst)

Betamiljöns tillgänglighet

2022-12-08

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-12-17

Konfiguration av underkonto

Ja

Behörigheter

Tillhör användarroll

Berör användargränssnittet

Ja

Berörda användarroller och områden

Lärare, studenter, New Quizzes

Stöd för mobilapp

Ej tillgänglig

Tillgänglighet för Kostnadsfritt för lärare

Ej tillgänglig

Tillstånd för funktionsalternativ

Produktionsklar

Konversationer om releterad idé

[New Quizzes] Kräver inte distraktorer för ordbank i frågor av typen ”Fyll i tomrummet”

Designproblem med frågor av typen ”Fyll i tomrummet” i nya quiz.

Funktionsvideo

Skärminspelning av version 2022-12-17 Förbättringar i ”Fyll i tomrummet” med flera ordbanker+


Sammanfattning

När du skapar en fråga av typen "Fyll i tomrummet" i New Quizzes, med flera ordbanksval visas distraktorord i ett separat avsnitt för lärare. Ordval kan dessutom användas mer än en gång när du väljer Tillåt användning av ordbanksval och duplicerade svarsval bedöms korrekt. För studenter visas frågor av typen "Fyll i tomrummet" med flera ordbanker alla ordbanksval i svarets rullgardinsmeny.

Ändringsfördel

I den här uppdateringar har förbättringar gjorts i svarsalternativen för frågor av typen ”Fyll i tomrummet” i ordbanker för studenter och lärare.

Funktionsarbetsflöde

Build a New Quiz Multiple Choice Word Bank ViewBuild a New Quiz Multiple Choice Word Bank ViewBygga en ny ordbanksvy i flervalsfrågor i ett nytt quiz

När du bygger ett nytt quiz med en flervalsfråga med ordbank som svarstyp, ange korrekta svar i fältet Rätt svar [1]. Distraktorer för ordbanker kan läggas till separat [2]. För att återanvända ordbanksval, klicka på kryssrutan Tillåt återanvändning av ordbanksval [3].

Mer information

Ytterligare distraktorer behövs inte när du bygger en fråga av typen ”Fyll i tomrummet” med flera ordbanksval. Dessutom, när alternativet Tillåt återanvändning av ordbanksval är aktiverat raderas inte svarsalternativen från ordbanken.

 

 

Sidor

Uppdatering av standardstatus för schemalagd sidpublicering

Namn på funktionsalternativ att aktivera

Schemalagd för sidpublicering

Aktivera plats och standardstatus för funktionsalternativ

Konto (Aktiverat/olåst)

Betamiljöns tillgänglighet

2022-09-19

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-12-17

Konfiguration av underkonto

Ja

Behörigheter

Tillhör användarroll

Berör användargränssnittet

Ja

Berörda användarroller och områden

Administratör, lärare, sidor

Stöd för mobilapp

Ej tillgänglig

Tillgänglighet för Kostnadsfritt för lärare

Ej tillgänglig

Tillstånd för funktionsalternativ

Produktionsklar

Konversationer om releterad idé

Lägg till ”Lås tills datum” till innehållssidor

Låt oss schemalägga ett publiceringsdatum/tid för innehållssidor

Funktionsvideo

Skärminspelning av version 2022-10-15 Schemalägg sidpublicering


Sammanfattning

Standardstatusen för Schemalägg sidpublicering har uppdaterats till Aktiverad/Olåst. Lärare kan försena publiceringen av sidor på ett specifikt datum och tid.

Ändringsfördel

Med den här uppdateringen kan lärare förbereda och schemalägga sidor i förtid för att publicera en kurs automatiskt.

Funktionsarbetsflöde

Edit Page Publish At FieldEdit Page Publish At FieldRedigera sidpublicering i fält

När du redigerar en sida väljer du Publicera på ett datum [1] och ange en tid [2].

 

Edit Page Save ButtonEdit Page Save ButtonRedigera knappen Spara sida

Klicka på Spara.

 

Schedule Page to Publish IconSchedule Page to Publish IconIkonen Schemalägg sida för publiceringLärare kan se när en sida är schemalagd för publicering i Moduler och sidor.

Mer information

Det här funktionsalternativet var tidigare inaktiverat som standard. Dessutom förblir schemalagda sidor osynliga för studenter tills publiceringsdatumet och -tiden.

Den här funktionsuppdateringen introducerades ursprungligen i Canvas-versionsinformation (2022-11-19).

 

Andra uppdateringar

Tillbaka till innehållsförteckningen

Inkorg

Förbättrade funktioner för inkorgen [Funktionen försenad från och med 2022-12-08]

Betamiljöns tillgänglighet

2022-09-14

Produktionsmiljöns tillgänglighet

2022-12-17

Användarroll och sammanfattningslänk

Alla användare | Canvas-funktioner efter användarroll

Berör användargränssnittet

Ja

Berörda funktionsområden

Inkorg

Tidigare omnämnande av funktion

Canvas-distributionsinformation (2022-09-14)

Canvas-versionsinformation (2022-10-15)


Sammanfattning

Kodningen i inkorgen har uppdaterats för att ge en förbättrad funktion för alla användare.

Ändringsfördel

Den här uppdateringen använder sig av InstUI for Inbox, Instructures interna designspråk, för att ge bättre tillgänglighet och en kvalitetsupplevelse.

 

Ändringslogg för versionsinformation

Tillbaka till innehållsförteckningen

Datum  
2022-12-08
  • Förbättrad funktion i inkorgen [försenad från och med 2022-12-08]
  • Kommande ändringar i Canvas
2022-11-22

Andra uppdateringar

  • Tillagd funktion: Förbättrade funktioner för inkorgen
2022-11-21 Publicerad versionsinformation
Was this article helpful? Yes No
Information om Canvas Release noteringar

Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya funktioner kan skilja sig från de som finns i din beta-miljö.

Release noteringskommentarer är föremål för release-noterings kommentarspolicy.

Kontonivå funktioner är inte tillgängliga i gratis-för-lärare konton om inget annat anges.

Flash-innehållspåminnelse: Canvas visar Flash-innehåll som stöds i stora webbläsare. Microsoft Edge, Safari, Chrome och Firefox är standard för HTML5 som den föredragna metoden för visning av webbinnehåll, vilket främjar en snabbare och säkrare webbläsarupplevelse. Dessa webbläsare kommer till slut att blockera allt Flash-innehåll. För bästa resultat i Canvas bör kursinnehåll utformas för att stödja HTML5. Eventuellt påverkat innehåll kan fortfarande nås genom att manuellt tillåta tillstånd för flash-innehåll i webbläsaren.

Avancerade CSS- och JavaScript-användare: Canvas utgåvor kan innehålla icke dokumenterade ändringar som påverkar stilar och kod i anpassade program. Se till att du ser din Beta-miljö för eventuella anpassningskonflikter.

Starta en diskussion i din språkgrupp om du har frågor om funktionerna i versionsmeddelandet.

Utgivningsinformation kan komma att ändras.