cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Svenska Canvas Distributionsanteckningar (2021-07-07)

Svenska Canvas Distributionsanteckningar (2021-07-07)

SVENSKA Canvas Distributionsanteckningar (2021-07-07) - Google Docs

Canvas-distributioner innehåller kodändringar som är avsedda att åtgärda buggar, förbättra prestanda och förbereda sig för nya funktioner, men de påverkar inte kundens arbetsflöden. Dessa utplaceringar äger rum varannan vecka.

Was this article helpful? Yes No