cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Svenska Versionsinformation för Canvas (2018-08-04)

Svenska Versionsinformation för Canvas (2018-08-04)

Svenska Versionsinformation för Canvas (2018-08-04) 

Information om Canvas Release noteringar

Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya funktioner kan skilja sig från de som finns i din beta-miljö.

Release noteringskommentarer är föremål för release-noterings kommentarspolicy.

Kontonivå funktioner är inte tillgängliga i gratis-för-lärare konton om inget annat anges.

Flash-innehållspåminnelse: Canvas visar Flash-innehåll som stöds i stora webbläsare. Microsoft Edge, Safari, Chrome och Firefox är standard för HTML5 som den föredragna metoden för visning av webbinnehåll, vilket främjar en snabbare och säkrare webbläsarupplevelse. Dessa webbläsare kommer till slut att blockera allt Flash-innehåll. För bästa resultat i Canvas bör kursinnehåll utformas för att stödja HTML5. Eventuellt påverkat innehåll kan fortfarande nås genom att manuellt tillåta tillstånd för flash-innehåll i webbläsaren. Användning av kameran och mikrofonen för att spela in medieinnehåll i Canvas Rich Content Editor beror för närvarande fortfarande på Flash och behandlas av Canvas-ingenjörer.

Avancerade CSS- och JavaScript-användare: Canvas utgåvor kan innehålla icke dokumenterade ändringar som påverkar stilar och kod i anpassade program. Se till att du ser din Beta-miljö för eventuella anpassningskonflikter.

För specifika frågor om funktioner i de släppta noterna, vänligen lämna en kommentar nedan och @nämna din Canvas administratör eller Customer Success Manager.

Utgivningsinformation kan komma att ändras.

Was this article helpful? Yes No