cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Svenska Versionsmeddelanden för färdiga funktioner (2020-04-04)

Svenska Versionsmeddelanden för färdiga funktioner (2020-04-04)

Svenska Versionsmeddelanden för färdiga funktioner (2020-04-04)

Funktioner som är klara att släppas varje vecka och kan användas av Canvas-administratörer för valfri implementering. Detta är funktioner som ger omedelbara lösningar för institutioner som är utsatta för COVID-19. Släppning av normala Canvas-versioner kommer fortfarande att inträffa var tredje lördag varje månad.