AnsweredAssumed Answered

Kalederplanlegging

Question asked by Beate S Torset on Mar 24, 2017
Latest reply on May 9, 2017 by Beate S Torset

Er det mulig i kalenderen å lage eventer som går over flere dager? Vi har samlingsbaserte emner som går fra torsdag-søndag over 7 ganger, og jeg ønsker å lage hver av disse som ett event.

 

Beate:-)

Outcomes