AnsweredAssumed Answered

Manglene begivenheder i en studerendes kalender

Question asked by Kent Pryds Wormsdorf on May 24, 2018
Latest reply on Oct 30, 2018 by rogrant@nmsu.edu

Jeg har en studerende der mangler en begivenhed i sin kalender, som underviseren har lagt til ham.

I følge den studerende så har han alle andre begivenheder fra samme underviser.

Der er tale om en begivenhed: "WU-F18vFrontend - WEB-prog.front" som han har alle andre begivenheder fra

Er der noget  jeg kan gøre, eller er det noget den studerende, eller underviseren mangler at gøre?

Se vedlagt skærmprint.

 

Oversat ved hjælp af Google Translate

 

Subject: Missing events in a student's calendar

Message:

I have a student who lacks an event in his calendar, which the teacher has added to him.

According to the student, he has all other events from the same teacher.

It's an event: "WU-F18vFrontend - WEB-prog.front" as he has all other events from

Is there something I can do or is it something the student or teacher is missing?

See attached screen printing.

Attachments

Outcomes