AnsweredAssumed Answered

Ser inte alla mina kurser på Canvas [Do not see all my courses on Canvas]

Question asked by Farid Naisan on Aug 8, 2018
Latest reply on Aug 9, 2018 by Farid Naisan

Bland mina kurser saknar jag  en kurs som jag är ansvarig för, och som ska gå nu till hösten .  Någon som kan tipsa om jag kan lägga till kursen själv eller kontakta någon för hjälp?

Tackar på förhand.

/Farid

Translation via Google Translate:

Among my courses, I do not have a course I'm responsible for, and I'm going to go this fall. Anyone who can tip if I can add the course myself or contact someone for help? Thank you in advance. / Farid

Outcomes