AnsweredAssumed Answered

Enrollen, hoe werkt dat in canvas als je niet in sis aangemeld bent bij een werkgroep maar alleen voor het tentamen

Question asked by Kimiya Fathollahi on Sep 2, 2018
Latest reply on Jan 24, 2019 by rogrant@nmsu.edu

Hi!

 

Ik wil graag een vak volgen: bijzondere overeenkomsten van de master privaatrechtelijke rechtspraktijk maar ik heb me op sis alleen aangemeld voor het tentamen. Maar ik wil wel graag me aanmelden voor het vak op canvas. Hoe doe ik dit?

 

Translation (from Google Translate):

I would like to follow a course: special agreements from the master's in private-law practice, but I only registered for the exam on sis. But I would like to register for the subject on canvas. How do I do this?

Outcomes