AnsweredAssumed Answered

Inlämningar [Submissions]

Question asked by gudrun rabenius on Jan 15, 2019

Var i Canvas hittar jag studenternas inlämningar. Får Canvas larm när varje student lämnar in men hittar ingen samlad lista med inlämningarna.

 

Translation from Google Translate:

Where in Canvas I find students' submissions. Gets Canvas alarm when each student submits but finds no collected list of submissions.

Outcomes