AnsweredAssumed Answered

max-width img tag

Question asked by Monique van Oostveen on Jan 20, 2019

Wanneer ik een image invoeg met de html editor, en ik inspect vervolgens dat element in de browser, blijkt dat de img tag een inline style met een max-width heeft gekregen.

Hoe krijg ik dit weg?

 

Translation from Google Translate:

When I insert an image with the html editor, and I then inspect that element in the browser, it appears that the img tag has an inline style with a max-width.

How do I get this out?

Outcomes