AnsweredAssumed Answered

e-mailadres (username) veranderen in canvas account

Question asked by Heike Jacobsen on Feb 9, 2019
Latest reply on Jul 30, 2019 by rogrant@nmsu.edu

Hallo,

Ik moet mijn e-mailadres veranderen (vervalt binnenkort) waarmee ik ben aangemeld op mijn canvas account (username) maar kan niet vinden waar ik het kan veranderen.

 

Dit bericht is vertaald met Google Translate.

 

Subject: change e-mail address (username) to canvas account

Message: 

Hey,

I have to change my e-mail address (will expire soon) with which I am logged in on my canvas account (username) but can not find where I can change it.

Outcomes