AnsweredAssumed Answered

Hur skapa Assignment

Question asked by Abeer Awad on Sep 13, 2019

Skärmbild av min canvas 
Hej. Jag saknar "Assignment" på min Canvas. Hur får jag dit den funktionen:

med vänlig hälsning

ab0676aw-s
Abeer Awad

Outcomes