จะดู ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics) ในบทเรียนในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

ข้อมูลวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนจะทำให้คุณทราบว่าผู้เรียนรายใดมีผลสัมฤทธิ์ในบทเรียนของคุณมากแค่ไหน คุณสามารถดูข้อมูลวิเคราะห์ทั้งในบทเรียนปัจจุบันหรือที่สรุปไปแล้ว เฉพาะการลงทะเบียนสำหรับผู้เรียนในปัจจุบันหรือที่เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้นที่จะรวมอยู่ในชุดข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ การลงทะเบียนผู้ใช้ที่ลบแล้วหรือไม่ได้ใช้งานจะไม่มีข้อมูลนำเสนอ

ข้อมูลวิเคราะห์ที่มีครอบคลุมทั้งเกรดสำหรับบทเรียน กิจกรรมออนไลน์ประจำสัปดาห์ และข้อมูลการสื่อสารต่าง ๆ ตามค่าเริ่มต้น เพจข้อมูลวิเคราะห์จะแสดงกราฟแผนผังแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับข้อมูลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดูข้อมูลได้จากในตารางทุกเมื่อ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics)

หมายเหตุ:

 • หากคุณไม่สามารถดูลิงค์ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คุณอาจต้องแสดงลิงค์นี้ไว้ผ่านแท็บ การสืบค้นเนื้อหา (Navigation) ใน ค่าปรับตั้งสำหรับบทเรียน (Course Settings) หากลิงค์ข้อมูลวิเคราะห์ไม่พร้อมใช้งานในแท็บ การสืบค้น แสดงว่าสถาบันของคุณปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ไว้
 • ข้อมูลจะถูกรีเฟรชใน ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics) ทุก ๆ 24 ชั่วโมง กรุณายืนยันข้อมูลเวลาที่อัพเดตล่าสุดในบทเรียน เนื่องจากข้อมูลอาจล้าสมัยเมื่อเทียบกับกิจกรรมสำหรับบทเรียนและผลงานจัดส่งล่าสุดสำหรับผู้เรียน
 • เพื่อให้ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่จัดแสดงใน Canvas อาจต้องเปิดใช้งานคุกกี้จากภายนอกจากค่าปรับตั้งเบราเซอร์ของคุณ
 • เนื่องจากข้อมูลมุมมองเพจสำหรับอุปกรณ์พกพาจะอิงจากค่าปรับตั้งของอุปกรณ์พกพาและการเชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่เรียกดูเพจ ข้อมูลมุมมองเพจไม่ควรใช้เพื่อประเมินความความสมบูรณ์ถูกต้องทางวิชาการ
 • กิจกรรมออนไลน์ประจำสัปดาห์ (Weekly Online Activity) จะแสดงผลแบบ จันทร์ถึงศุกร์ (Monday-Sunday)

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อของบทเรียน [2]

เปิดข้อมูลวิเคราะห์ใหม่

เปิดข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics) โดยคลิกที่ลิงค์ ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) [1] หรือคลิกที่ปุ่ม ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics) ในหน้าหลักสำหรับบทเรียน [2]

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถดูลิงค์ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics) คุณอาจต้องแสดงลิงค์นี้ไว้ผ่านแท็บ การสืบค้นเนื้อหา (Navigation) ใน ค่าปรับตั้งสำหรับบทเรียน (Course Settings)

ดูสถานะข้อมูล

หากบทเรียนสรุปไปแล้ว เพจข้อมูลวิเคราะห์จะมีฉลากแจ้งสรุป (Concluded) เนื้อหาแสดงไว้

ดูกราฟกิจกรรมออนไลน์ประจำสัปดาห์

ดูกิจกรรมออนไลน์ประจำสัปดาห์ของผู้เรียนโดยคลิกที่แท็บ กิจกรรมออนไลน์ประจำสัปดาห์ (Weekly Online Activity) [1]

ข้อมูลจะปรากฏขึ้นเป็นแผนภาพแบบสองแถว ประกอบไปด้วย การเปิดดูเพจเฉลี่ย [2] และการเข้าร่วมเฉลี่ย [3] การดำเนินการต่อไปนี้จะทำให้เกิดการเข้าร่วม:

 • ประกาศ (Announcements): โพสต์ความเห็นใหม่ไปยังประกาศ
 • ภารกิจ (Assignments): จัดส่งภารกิจ
 • ความร่วมมือ (Collaborations): โหลดความร่วมมือเพื่อดู/แก้ไขเอกสาร
 • การประชุม (Conferences): เข้าร่วมการประชุมทางเว็บ
 • การพูดคุย (Discussions): โพสต์ความเห็นใหม่ไปยังส่วนการพูดคุย
 • เพจ (Pages): จัดทำเพจ
 • แบบทดสอบ (Quizzes): ส่งแบบทดสอบ
 • แบบทดสอบ (Quizzes): เริ่มทำแบบทดสอบ

ข้อมูลสำหรับสัปดาห์ที่กำลังดำเนินการในปัจจุบันจะมีเส้นประจุกำกับไว้ [4]

ดาวน์โหลด CSV ของข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ประจำสัปดาห์โดยคลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด (Download) [5]

หมายเหตุ:

 • นิยามของการเข้าร่วมจะพิจารณาจากแนวทางของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวกับการเข้าเรียนของผู้เรียนในบทเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนมักเกิดขึ้นนอก LMS จึงอาจไม่มีอยู่ในเกณฑ์พิจารณาการเข้าร่วม อย่างไรก็ตาม ภายในข้อมูลวิเคราะห์บทเรียน (Course Analytics) ประวัติข้อความในกล่องจดหมายที่ส่งระหว่างผู้เรียนและผู้สอนจะถูกจัดไว้ให้เพื่อให้สามารถดูพร้อมกับเกณฑ์พิจารณาการเข้าร่วม
 • ไม่รองรับข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือจากภายนอก

ดูตารางข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ประจำสัปดาห์

ดูกิจกรรมออนไลน์ประจำสัปดาห์ในตารางโดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก (Options) [1] แล้วเลือกตัวเลือก ตารางข้อมูล (Data Table) [2] ตารางข้อมูลจะแสดงวันที่เริ่มต้นของสัปดาห์ [3] จำนวนการดูเพจ [4] และจำนวนการเข้าร่วม [5]

เปิดข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียน

ดูข้อมูลวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนทั้งหมดในบทเรียนของคุณโดยคลิกที่แท็บ ผู้เรียน (Students) [1]

ดูข้อมูลวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนหนึ่งรายในบทเรียนของคุณโดยคลิกที่ชื่อของผู้เรียน [2]

ค้นหาผู้เรียนโดยสามารถจัดเรียงตารางจากชื่อผู้เรียน [3] หรือหัวคอลัมน์อื่น ๆ [4]

ตารางข้อมูลวิเคราะห์จะแบ่งหน้าไว้เพื่อให้คุณสามารถดูผู้เรียนเพิ่มเติมหากคุณยังคงเลื่อนไปด้านล่างของเพจ

ดูข้อมูลผู้เรียน

ดูข้อมูลผู้เรียน

ขณะดูข้อมูลวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนเฉพาะราย คุณจะสามารถดูชื่อผู้เรียนและส่งข้อความไปยังผู้เรียน [1]

กลับไปที่ข้อมูลวิเคราะห์บทเรียนโดยคลิกที่ลิงค์ ข้อมูลวิเคราะห์บทเรียน (Course Analytics) [2]

ดูกราฟแผนภาพเกรดบทเรียน

ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียนจะเปิดขึ้นในแท็บ เกรดบทเรียน (Course Grade) [1] กราฟแผนภาพเกรดบทเรียน (Course Grade) จะแสดงสถานะผลงานจัดส่งและเกรดสำหรับภารกิจทั้งหมดในบทเรียน เกรดปัจจุบันของบทเรียนสำหรับผู้เรียนจะแสดงอยู่ด้านบนของกราฟแผนภาพ [2]

แกน X ใช้แสดงไอคอนเพื่อระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นภารกิจ แบบทดสอบหรือการพูดคุย แกน Y ใช้ระบุเปอร์เซ็นต์ของเกรด

จุดทึบที่แผนภาพแสดงภารกิจแบบให้เกรด [3] ส่วนจุดว่างใช้แสดงภารกิจที่ไม่ได้ให้เกรด [4] คลิกที่จุดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับภารกิจ

ดาวน์โหลด CSV สำหรับข้อมูลเกรดบทเรียนโดยคลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด (Download) [5]

ดูตารางข้อมูลเกรดบทเรียน

ดูข้อมูลเกรดบทเรียนในตารางโดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก (Options) [1] แล้วเลือกตัวเลือก ตารางข้อมูล (Data Table) [2] ตารางข้อมูลจะแสดงชื่อภารกิจ [3] วันครบกำหนด [4] วันที่ส่ง [5] สถานะ [6] และเกรด [7] ตารางสามารถจัดเรียงได้โดยคลิกที่หัวคอลัมน์

ดูกราฟการสื่อสาร

ดูกราฟการสื่อสาร

ดูภาพรวมสำหรับข้อความโดยคลิกที่แท็บ การสื่อสาร (Communication) [1] กราฟการสื่อสาร (Communication) จะแสดงจำนวนการพูดคุยที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนและผู้สอนในกล่องจดหมายของ Canvas (Canvas Inbox) จำนวนข้อความทั้งหมดที่ส่งโดยผู้เรียนและผู้สอนจะถูกจัดแสดงไว้เหนือกราฟ [2]

แกน X ใช้แสดงช่วงวันที่และแกน Y ใช้แสดงจำนวนข้อความที่ส่ง ข้อความของผู้เรียนและผู้สอนจะสังเกตได้จากสีที่ต่างกัน เพิ่มคอนทราสต์ให้กับแผนภาพโดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือกแผนผัง (Chart Options) [3] แล้วเลือกตัวเลือก รูปทรงการจัดแสดง (Display Shapes) [4]

ดูรายละเอียดกราฟแท่งโดยเลื่อนไปที่แถวรายการเฉพาะที่คุณต้องการดู คุณสามารถดูข้อความทั้งหมดที่ส่งไปยังช่วงวันที่ดังกล่าว คลิกที่แถบรายการเพื่อดูวันเฉพาะและจำนวนข้อความที่ถูกจัดส่งในช่วงดังกล่าว

ดาวน์โหลด CSV สำหรับข้อมูลการสื่อสารโดยคลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด (Download) [5]

 

ดูตารางข้อมูลการสื่อสาร

ดูตารางข้อมูลการสื่อสาร

ดูกิจการสื่อสารในตารางโดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก (Options) [1] แล้วเลือกตัวเลือก ตารางข้อมูล (Data Table) [2] ตารางข้อมูลจะแสดงวันที่เริ่มต้นของสัปดาห์ [3] จำนวนข้อความของผู้เรียน [4] และจำนวนข้อความของผู้สอน [5] ตารางสามารถจัดเรียงได้โดยคลิกที่หัวคอลัมน์

ดูรายละเอียดช่วงวันที่เฉพาะโดยคลิกที่วันที่ดังกล่าว [6]

ดูรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานไว้ คุณยังสามารถดูรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ที่ระบุว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ตามจำนวนวันเรียนที่กำหนด เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์มีการบริหารจัดการโดยสถาบันของคุณ