ฉันจะใช้ปฏิทิน (Calendar) ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

ปฏิทิน (Calendar) เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูทุกสิ่งที่คุณต้องทำสำหรับบทเรียนทั้งหมดของคุณในที่เดียว คุณสามารถดูกิจกรรมในปฏิทินตามวัน สัปดาห์ เดือนหรือรายการกำหนดการได้ ปฏิทินยังครอบคลุมการใช้งานระบบกำหนดเวลา (Scheduler) ซึ่งเป็นเครื่องมือกำหนดเวลาพิเศษใน Canvas

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิทิน (Calendar)

หมายเหตุ: หากคุณแก้ไขค่าปรับแต่งภาษาหรือสถานที่ วันที่เริ่มต้นสัปดาห์ของปฏิทิน (Calendar) ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน บางภาษาหรือบางพื้นที่จะเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นสัปดาห์ของปฏิทินเป็นวันจันทร์

เปิดปฏิทิน

เปิดปฏิทิน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar)

ดูปฏิทิน

ปฏิทิน (Calendar) ครอบคลุมบทเรียนทั้งหมดและแสดงข้อมูลสำหรับแต่ละบทเรียนและกลุ่มที่คุณลงทะเบียนไว้ ในแถบสืบค้นเนื้อหา คุณสามารถเลือกดูปฏิทินในมุมมองสัปดาห์ เดือนหรือกำหนดการได้ [1] มุมมองที่คุณเลือกเป็นตัวกำหนดรูปแบบของหน้าต่างปฏิทิน [2] ตามค่าเริ่มต้น ปฏิทินจะปรากฎเป็นมุมมองแบบ เดือน (Month)

แถบรายการด้านข้างจะแสดงปฏิทินแบบเรียกดูด่วน [3] รายการบทเรียนและกลุ่มของคุณ และรายการต่าง ๆ ของบทเรียนและกลุ่มของคุณที่ไม่ได้มีการระบุวันที่ไว้

หากต้องการดูลิงก์ iCal สำหรับส่งออกปฏิทิน Canvas ของคุณ ให้ไปที่แอพปฏิทินอื่น แล้วคลิกที่ลิงค์ฟีดปฏิทิน (Calendar Feed)[4]

เพิ่มรายการปฏิทิน

เพิ่มรายการปฏิทิน

มุมมองปฏิทินแต่ละรายการจะแสดงภารกิจ กิจกรรมหรือรายการสิ่งที่ต้องทำที่เพิ่มลงในปฏิทิน สามารถเพิ่มกิจกรรมได้ตลอดเวลาในแถบสืบค้นเนื้อหาโดยการคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม (Add) คุณสามารถเพิ่มภารกิจ และ เพิ่มกิจกรรมในบทเรียน, รวมทั้ง กิจกรรมที่จัดซ้ำ ๆ และ ทำสำเนากิจกรรมสำหรับกลุ่มย่อยต่าง ๆ ในบทเรียน โดยผู้ใช้ทั้งหมดสามารถเพิ่มกิจกรรมส่วนตัวได้

หากสถาบันของคุณกำลังใช้เครื่องมือกำหนดเวลา (Scheduler) คุณยังสามารถจัดทำกลุ่มนัดหมายสำหรับเครื่องมือกำหนดเวลาได้ด้วย

ดูรายการปฏิทิน

ปฏิทินส่วนบุคคล ปฏิทินบทเรียนและปฏิทินกลุ่มแต่ละรายการจะถูกระบุด้วยสีที่แยกจากกันซึ่งแสดงอยู่ในมุมมองปฏิทิน รายการที่เชื่อมโยงไว้สำหรับแต่ละบทเรียนหรือกลุ่มจะปรากฏขึ้นภายในมุมมองปฏิทินสำหรับปฏิทิน [1] แต่ละรายการ

ตามค่าเริ่มต้น 10 ปฏิทินบทเรียนแรกและ 10 ปฏิทินกลุ่มแรกจะถูกเลือกและปรากฏในมุมมองปฏิทิน ซ่อนปฏิทินโดยคลิกที่ช่องติดกับชื่อของปฏิทิน [2] ปฏิทินที่ไม่ได้ใช้งานในมุมมองปฏิทินจะแสดงเป็นข้อความจาง [3]

หมายเหตุ: Canvas จะกำหนดสีกำหนดเองสำหรับแต่ละปฏิทิน เว้นแต่จะเลือกสีกำหนดเอง แต่ละปฏิทินมีสีเริ่มต้น 15 สี แต่คุณสามารถแทรกรหัส HEX เพื่อกำหนดสีใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ สีที่ตั้งค่าไว้ในการ์ดบทเรียนที่แผงข้อมูล (Dashboard) จะมีการอัพเดตในปฏิทินด้วย

ดูรายการกิจกรรมไม่ระบุวันที่

ดูรายการกิจกรรมไม่ระบุวันที่

เมื่อขยายรายการไม่ระบุวันที่ (Undated items) ลิงค์จะแสดงรายการกิจกรรมและภารกิจที่ไม่ระบุวันที่ ภารกิจและกิจกรรมจะแยกความแตกต่างด้วยไอคอนและตามสีของบุคคล บทเรียนหรือสีปฏิทินของกลุ่ม คุณสามารถกำหนดวันครบกำหนดให้กับรายการที่ไม่ระบุวันที่ได้โดยการลากและวางลงในปฏิทิน (Calendar)

ดูปฏิทินตามเดือน

ดูปฏิทินตามเดือน

จากมุมมองเดือน ให้คลิกที่ปุ่มลูกศร [1] เพื่อย้ายจากเดือนหนึ่งไปอีกเดือนหนึ่ง ดูกิจกรรมสำหรับวันที่ปัจจุบันโดยคลิกที่ปุ่ม วันนี้ (Today) [2]

หากต้องการดูวันที่ที่ระบุ ให้คลิกที่ลิงค์เดือน [3] แล้วพิมพ์วันที่ในฟิลด์วันที่ [4] หรือเลือกวันที่จากปฏิทิน [5]

ดูภารกิจและกิจกรรม

ภารกิจจะแสดงด้วยไอคอนติดกับชื่อภารกิจ ไอคอนระบุประเภทภารกิจ: การพูดคุย [1] ภารกิจ [2] แบบทดสอบ [3] หรือกิจกรรม [4] รายการที่ไม่ได้ให้เกรดพร้อมวันที่ระบุสิ่งที่ต้องทำจะแสดงในปฏิทินของบทเรียนด้วย [5]

แต่ละรายการในปฏิทินจะมีรหัสสีเพื่อให้ตรงกับบทเรียนหรือปฏิทินในแถบรายการด้านข้าง

ดูรายละเอียดทั้งหมดสำหรับภารกิจหรือกิจกรรมโดยเลื่อนเมาส์ไปที่รายการดังกล่าว [6]

ภารกิจในปฏิทินสามารถขีดฆ่าได้ [7] ซึ่งเป็นวิธีง่าย ๆ ในการติดตามภารกิจ ภารกิจจะถูกขีดฆ่าเมื่อพ้นวันครบกำหนดและผลงานจัดส่งทั้งหมดได้รับการให้เกรดแล้ว

ดูกิจกรรมแบบตลอดทั้งวัน

กิจกรรมแบบตลอดทั้งวันจะมีไอคอนกิจกรรมแสดงอยู่และไม่มีเวลาทำกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงแสดง [1]

หากคุณต้องการขยายกิจกรรมแบบตลอดทั้งวันออกไปหลาย ๆ วัน ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ขอบของกิจกรรมนั้นจนเห็นลูกศรสีดำ [2] ลากกิจกรรมของคุณไปตามวันที่ต้องการทั้งหมดในเดือนปัจจุบัน

ดูวันครบกำหนดที่แตกต่างกัน

ดูวันครบกำหนดที่แตกต่างกัน

หากบทเรียนมีกลุ่มย่อยหรือผู้เรียนแต่ละคนที่มีกำหนดส่งภารกิจที่แตกต่างกัน คุณจะเห็นภารกิจเดียวกันแสดงหลายครั้ง ภารกิจอาจปรากฏในวันเดียวกันหรือหลายวันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภารกิจ ผู้เรียนจะเห็นเฉพาะวันครบกำหนดของภารกิจของตนเท่านั้น

ดูปฏิทินตามสัปดาห์

ดูปฏิทินตามสัปดาห์โดยคลิกที่ปุ่ม สัปดาห์ (Week) มุมมองสัปดาห์ (Week) แสดงรายการปฏิทินทั้งหมดตามวันที่และเวลา ภารกิจบางอย่างอาจมีเวลาครบกำหนดที่ 11:59 pm ซึ่งจะปรากฏที่ด้านล่างของมุมมองปฏิทิน

ดูกิจกรรมแบบตลอดทั้งวัน

กิจกรรมแบบตลอดทั้งวันจะปรากฏที่ด้านบนสุดของสัปดาห์ตามปฏิทิน กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้ระบุเวลาของกิจกรรมที่เฉพาะใด ๆ

หากคุณต้องการขยายกิจกรรมแบบตลอดทั้งวันออกไปหลาย ๆ วัน ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ขอบของกิจกรรมนั้นจนเห็นลูกศรสีดำ ลักษณะเดียวกับมุมมองเดือน (Month) ลากกิจกรรมของคุณไปตามวันที่ต้องการทั้งหมด ในมุมมองสัปดาห์ (Week) คุณสามารถลากกิจกรรมของคุณไปยังจุดสิ้นสุดของสัปดาห์ที่คุณกำลังดูอยู่เท่านั้น

ดูกำหนดการปฏิทิน

ดูกำหนดการปฏิทิน

ดูรายการปฏิทินในรูปแบบกำหนดการโดยคลิกที่ปุ่ม กำหนดการ (Agenda)

ดูระบบกำหนดเวลา

ดูระบบกำหนดเวลา

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานระบบกำหนดเวลาไว้ คุณสามารถจัดการระบบกำหนดเวลาได้โดยตรงในแต่ละปฏิทินของบทเรียน เพิ่มกลุ่มการนัดหมายโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม (Add) [1] แล้วเลือกแท็บ กลุ่มการนัดหมาย (Appointment Group) [2] เมื่อจัดทำแล้ว กลุ่มการนัดหมายจะแสดงในปฏิทินของคุณ คุณสามารถดูหรือแก้ไขกลุ่มและนำผู้เรียนออกจากปฏิทินบทเรียนได้เช่นกัน