การประชุม (Conferences) คืออะไร

การประชุม (Conferences) โดยหลักจะถูกใช้สำหรับการบรรยายเสมือนจริง เวลาทำการเสมือนจริง และกลุ่มผู้เรียน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อสาธิตเทคโนโลยีหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วย เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด การประชุมควรจำกัดผู้ใช้ไม่เกิน 25 คน Canvas ผสานการทำงานร่วมกับ BigBlueButton

หมายเหตุ:

 • การจัดทำการประชุมเป็นสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทเรียน หากคุณไม่สามารถจัดทำการประชุมได้ แสดงว่าสถาบันของคุณจำกัดคุณสมบัตินี้ไว้
 • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการประชุมทางเว็บใน Canvas ได้จาก แหล่งข้อมูลการประชุมทางเว็บ

มุมมองผู้สอน

การประชุมช่วยให้สามารถจัดการบรรยายแบบซิงโครนัส (เรียลไทม์) แก่ผู้ใช้ทุกรายในบทเรียนนั้นได้อย่างไม่ยุ่งยาก การประชุมช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายทอดเสียงและวิดีโอ สาธิตการใช้งาน แชร์สไลด์การนำเสนอ หรือแสดงแหล่งข้อมูลออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์

ฉันจะใช้ การประชุมในฐานะผู้สอนเมื่อใด

ฉันจะใช้ การประชุมในฐานะผู้สอนเมื่อใด

ใช้การประชุมเพื่อ:

 • เชื่อมต่อกับผู้เรียนของคุณในช่วงเวลาทำการออนไลน์หรือช่วงเวลาการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เรียนเตรียมตัวสอบ
 • เชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานของคุณสำหรับการนำเเสนอข้อมูลทางเว็บเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาชีพ
 • ซ้อมนำเสนอข้อมูลออนไลน์ ผู้เรียนสามารถจัดฝึกซ้อมนำเสนอข้อมูลในกลุ่มผู้เรียนของตนได้
 • เชิญแขกพิเศษมาที่ห้องเรียนของคุณโดยเพิ่มพวกเขาในฐานะผู้เรียนหรือผู้สังเกตการณ์ในบทเรียนของคุณ
 • ถ่ายทอดสดกิจกรรมหรือการบรรยายให้กับผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้
 • บันทึกการประชุมของคุณเพื่อให้ผู้เรียนสามารถดูได้ในภายหลัง ผลงานบันทึกจะถูกลบโดยอัตโนมัติ 7 วันหลังจากสิ้นสุดการประชุม

มุมมองผู้เรียน

ผู้เรียนสามารถจัดทำการประชุมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจในบทเรียน จัดกลุ่มผู้เรียน และทำโปรเจคต์ต่าง ๆ ร่วมกัน

ฉันจะใช้ การประชุมในฐานะผู้เรียนอย่างไร

ฉันจะใช้ การประชุมในฐานะผู้เรียนอย่างไร

ใช้การประชุมเพื่อ:

 • เชื่อมต่อกับผู้สอนของคุณในช่วงเวลาทำการออนไลน์หรือช่วงเวลาการเรียนการสอน
 • เชื่อมต่อกับผู้เรียนคนอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานวิทยากรรับเชิญหรือการนำเสนอข้อมูลทางเว็บเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาชีพ
 • ซ้อมนำเสนอออนไลน์ในกลุ่มผู้เรียนหรือกับผู้สอนของคุณในการประชุมของชั้นเรียน
 • ประสานความร่วมมือในกลุ่มผู้เรียนสำหรับโปรเจคต์กลุ่มหรือการบ้านอย่างอื่น