Hvilke funktioner kan jeg som administrator aktivere i min brugerkonto?

Canvas søger til stadighed at oprette nye funktioner for at forbedre din brugeroplevelse. Hovedparten af forbedringerne vil blive gjort tilgængelige som en del af vores regelmæssige programfrigivelser. Nogle funktioner kan dog påvirke din personlige interaktion med Canvas. Lær mere om brugerfunktionsindstillinger, og hvordan de aktiveres i lektionen administrering af nye funktioner.

Vis automatisk undertekster

Vis automatisk undertekster

Denne funktion er som standard indstillet til Slået fra.

Funktionsindstillingen Vis automatisk billedtekster (Auto Show Closed Captions) giver dig mulighed for at aktivere billedtekster, der er føjet til videoer, som standard for din Canvas-konto.

Bemærk: Videoer indlejret fra tredjepartsværktøjer, såsom Youtube, understøttes ikke. Derudover understøttes indlejrede Canvas Studio-videoer endnu ikke.  

Selvstudium til opsætning af fag

Selvstudium til opsætning af fag

Denne funktion vises kun, hvis din institution har aktiveret selvstudiet for opsætning af fag i Canvas. Denne funktion er som standard indstillet til Slået fra.

Funktionsindstillingen Selvstudium til opsætning af fag (Course Set-up Tutorial) giver dig mulighed for at se selvstudiet til opsætning af fag. Når denne funktion er aktiveret, vises der et selvstudium på hver indeksside i fagnavigation. Der vises formålet med siden og hvad du skal gøre. Selvstudiet gælder for alle dine fag i Canvas, hvor du er tilmeldt som instruktør.

Deaktiver timeout for varslingsmeddelelse

Deaktiver timeout for varslingsmeddelelse

Denne funktion er som standard indstillet til slået fra.

Funktionsindstillingen Deaktiver timeout for varslingsmeddelelser (Disable Alert Notification Timeouts) forhindrer, at pop op-meddelelser udløber. Når denne funktionsindstilling er aktiveret, vises varslinger i Canvas, indtil du manuelt afviser varslingen.

Deaktiver fejrings-animationer

Deaktiver fejrings-animationer

Denne funktion vises kun, hvis din institution har aktiveret konfetti for gyldige links. Denne funktion er som standard indstillet til slået fra.

Funktionsindstillingen Deaktiver fejrings-animationer giver dig mulighed for at deaktivere de animationer, der vises, når du kører linkvalidatoren for et fag. Når aktiveret, vises animationerne ikke længere i Canvas.

Deaktiver tastaturgenveje

Deaktiver tastaturgenveje

Denne funktion er som standard indstillet til slået fra.

Funktionsindstillingen Deaktiver tastaturgenveje (Disable Keyboard Shortcuts) giver dig mulighed for at deaktivere tastaturgenveje i moduler, diskussioner, karakteroversigten og SpeedGrader. Andre områder af Canvas opdateres på en fremtidig dato.

Denne indstilling lader brugere, der bruger skærmlæsere eller tastaturnavigation, styre deres oplevelse i Canvas med tastaturgenveje.

Høj kontrast-UI

Høj kontrast-UI

Denne funktion er som standard indstillet til slået fra.

Funktionsindstillingen Høj kontrast-UI giver dig mulighed for at se Canvas i høj kontrast. Denne funktion forbedrer farvekontrasten i brugergrænsefladen (tekst, knapper osv.), så de er tydeligere og lettere at identificere i Canvas. Men institutionel branding understøttes ikke, når denne funktion er aktiveret, så du ikke vil kunne se institutionens logo eller andre elementer.

Microsoft Immersive Reader

Microsoft Immersive Reader

Denne funktion er som standard indstillet til slået fra.

Microsoft Immersive Reader forbedrer tilgængelighed og forståelse for alle læsere. Når aktiveret, viser fagets startside, opgaver, sider og læseplan en Immersive Reader-knap.

Du kan aktivere Microsoft Immersive Reader individuelt, uanset den præference, der er angivet på kontoniveau. Men hvis funktionen er aktiveret for hele kontoen, tilsidesætter kontoindstillingen din brugerpræference, og din brugerindstilling har ingen indvirkning.

For at lære mere om denne funktion henvises der til Microsoft Immersive Reader-webstedet.

CSV-separatorpræferencer

Du kan indstille, hvordan du vil se separatorer i CSV-eksportfiler, afhængigt af din lokalitet eller præference.

Separatorindstillinger styres via en af tre funktioner i brugerindstillinger. Disse indstillinger gælder kun for kompatible regnearkseksporter.

Autodetekterer feltseparatorer i kompatible regnearkseksporter

Opdag automatisk feltseperatorer i karakteroversigteksporter

Funktionsindstillingen Opdag automatisk feltseparatorer forsøger at bestemme den relevante feltseparator som angivet af det sprog, der er angivet i brugerens konto. For sprog, hvor decimalseparatoren er en prik (fx 1.234.56), vælger autodetektion et komma som feltseparator. For sprog, hvor decimalseparatoren er et komma (fx 1.234,56), vælger autodetektion et semikolon som feltseparator. I alle andre tilfælde vælger autodetektion et komma som feltseperator som standard.

Bemærk: Denne funktion er automatisk deaktiveret, hvis indstillingen Brug semikoloner til at adskille felter er aktiveret.

Inkluder byteordre-mærke i kompatible regnearkseksporter

Inkluder byterækkefølgemærke i karakteroversigteksporter

Funktionsindstillingen Inkluder byterækkefølgemærke (Include Byte-Order Mark) genererer et bestemt sæt på tre tegn i begyndelsen af CSV-filen. Disse tegn, kendt som byterækkefølgemærker, hjælper nogle versioner af Microsoft Excel med at forstå, at CSV-filen er en UTF-8-kodet fil. Det fortæller også nogle lokaliserede versioner af Excel, at de skal behandle den indkommende CSV-fil, som om den var semikolonsepareret som standard. Fordi nogle versioner af Excel ikke forstår eller respekterer byterækkefølgemærker, tillader denne funktion alle brugere at deaktivere generering af dette byterækkefølgemærke.

Brug semikoloner til at adskille felter i kompatible regnearkseksporter

Brug semikoloner til at adskille felter i karakteroversigteksporter

Funktionsindstillingen Brug semikolon til at adskille felter (Use semicolons to separate fields) genererer CSV-filer med semikolon som feltseparatorer i stedet for standardkomma. Når deaktiveret, falder denne funktionsindstilling tilbage til den adfærd, der er bestemt af tilstanden i indstillingen Opdag automatisk feltseperatorer.

Bemærk: Denne funktionsindstilling deaktiveres automatisk, hvis indstillingen Opdag automatisk feltseperatorer er aktiveret.