Sut ydw i’n plannu cyfryngau Canvas Studio mewn cwrs Canvas gan ddefnyddio Porwr Chrome neu Edge?

Yn Canvas, mae modd i ddefnyddwyr blannu cyfryngau o Canvas Studio yn unrhyw ardal nodwedd gyda’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog, gan gynnwys Aseiniadau, Trafodaethau, a Thudalennau. Mae cyfryngau’n cael eu plannu gan ddefnyddio adnodd LTI Studio. Gallwch chi ddewis cyfryngau sy’n bodoli’n barod a llwytho cyfryngau newydd i fyny drwy adnodd LTI Studio.

Wrth blannu cyfryngau yn Canvas, gallwch chi ddewis i analluogi Tabiau Cyfryngau. Mae Tabiau Cyfryngau’n sicrhau mynediad at gapsiynau, mewnwelediadau, sylwadau a manylion cyfryngau. Pan fydd tabiau cyfryngau wedi’u hanalluogi, mae modd newid maint cyfryngau Canvas Studio sydd wedi’u plannu yn y rhyngwyneb defnyddiwr. P’un ai oes sylwadau neu beidio, mae ymweliadau â chyfryngau wedi’u plannu’n cael eu cynnwys mewn dadansoddiadau bob amser.

Os oes angen, gallwch chi blannu fideos YouTube neu Vimeo ar stamp amser penodol. Yn ogystal, wrth blannu cyfryngau yn Canvas, mae’r opsiwn llwytho i lawr wedi’i analluogi’n ddiofyn ar gyfer cyfryngau sy’n eiddo i chi, ond gallwch chi ddewis galluogi’r opsiwn llwytho i lawr.

Plannu Cyfryngau mewn Aseiniadau a Thrafodaethau

Os ydych chi’n addysgwr ac yn plannu cyfryngau mewn aseiniad neu drafodaeth, gallwch chi ystyried analluogi sylwadau. Ar gyfer aseiniadau wedi’u graddio, nid yw sylwadau mewn-llinell yn disodli cyflwyniadau ac nid ydynt yn ymddangos yn SpeedGrader. Er enghraifft, wrth blannu cyfryngau mewn trafodaeth wedi’i graddio, gallai myfyrwyr bostio sylwadau mewn-llinell, ond i gael gradd, byddai’n rhaid iddynt bostio ymateb i’r drafodaeth wedi’i graddio hefyd. Byddai’r ymateb i’r drafodaeth yn ymddangos yn SpeedGrader ar gfyer ei graddio. Ond, gallai sylwadau gael eu galluogi wrth blannu cyfryngau mewn aseiniad Dim Cyflwyniad neu aseiniad Heb ei Raddio.

Plannu Cyfryngau fel Myfyriwr

Os ydych chi’n fyfyriwr, gallwch chi blannu cyfryngau Canvas Studio mewn ymateb i drafodaeth, ac aseiniad cofnod testun, neu aseiniad llwytho ffeil i fyny. Cyfryngau rydych chi’n eu plannu i gwrs neu grŵp Canvas yn cael eu creu fel copi newydd sy’n eiddo i’ch addysgwr. Wrth blannu cyfryngau, ni fyddwch chi’n gallu golygu unrhyw fanylion, felly efallai y byddwch chi eisiau cadarnhau enw eich cyfryngau cyn iddynt gael eu llwytho i fyny. Neu, gallwch chi gysylltu â’ch addysgwr i addasu manylion eich cyfryngau.

Agor Studio yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Agorwch unrhyw ardal nodwedd Canvas sy’n gallu delio â’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog, fel Trafodaethau, Aseiniadau, neu Dudalennau. Cliciwch yr eicon Studio [1].

Nodiadau:

  • Os nad yw’r eicon Studio yn ymddangos yn y bar offer, cliciwch yr eicon Opsiynau [2].
  • Gallwch chi gael mynediad at yr adnodd Stiwdio o’r eicon Ap [3].

Canfod Cyfryngau

Canfod Cyfryngau

Yn ddiofyn, mae’r dudalen yn dangos cyfryngau o’ch casgliad. I weld casgliadau eraill, cliciwch y ddewislen Fy Llyfrgell (My Library) [1].

I chwilio am ffeil sain neu fideo, cliciwch yr eicon Chwilio [2].

Nodyn: Os ydych chi’n addysgwr, gallwch chi hefyd weld cyfryngau wedi’u llwytho i fyny ar gyfer eich cyrsiau.

Canfod Cyfryngau wedi’u Rhannu

Canfod Cyfryngau wedi’u Rhannu

I blannu cyfryngau sydd wedi’i rhannu a defnyddiwr arall, cliciwch y ddewislen Fy Llyfrgell (My Library) [1] ac yna cliciwch y ddolen Wedi Rhannu â Mi (Shared with Me) [2].

Nodyn: Ni fydd dewis cyfryngau wedi’u rhannu o’r cwrs y cawsant eu rhannu ohonynt yn darparu’r opsiwn plannu. I blannu cyfryngau wedi’u rhannu, agorwch y casgliad Wedi Rhannu â Mi neu chwilwch am y cyfryngau yn ôl eu henw.

Llwytho Cyfryngau Newydd i Fyny

Llwytho Cyfryngau Newydd i Fyny

I lwytho cyfryngau newydd i fyny cliciwch y botwm Ychwanegu (Add).

Gallwch chi hefyd lusgo a gollwng cyfryngau i’r ffenestr. Gallwch chi lwytho swp o ffeiliau cyfryngau i fyny ar yr un pryd. Y ffeil gyfryngau fwyaf y mae modd ei llwytho i fyny yw 10 GB

Dewis Cyfryngau

Dewis Cyfryngau

Hofrwch dros y cyfryngau rydych chi eisiau eu dewis [1]. Yna cliciwch y botwm Dewis (Select) [2].

Dangos neu Guddio Tabiau Cyfryngau

Dangos neu Guddio Tabiau Cyfryngau

Gallwch chi ddangos Tabiau Cyfryngau yn y ffeil cyfryngau sydd wedi’i phlanu. Mae’r Tabiau Cyfryngau yn gallu cynnwys y tabiau Manylion, Sylwadau, Mewnwelediadau, a Chapsiynau. I ddangos neu guddio’r Tabiau Cyfryngau yn y ffeil cyfryngau wedi’i phlannu, cliciwch y botwm togl Dangos Tabiau Cyfryngau (Display media tabs).

Nodyn: Yn ddiofyn, bydd yr opsiwn hwn ymlaen neu wedi’i ddiffodd. Mae gweinyddwyr yn rheoli p’un ai yw ymlaen neu wedi’i ddiffodd drwy Osodiadau Studio.

Plannu ar Stamp Amser

Plannu ar Stamp Amser

Os ydych chi’n plannu cyfryngau o ffynhonnell allanol fel YouTube neu Vimeo, gallwch chi osod y cyfryngau i ddechrau chwarae ar stamp amser penodol.

I blannu cyfryngau ar stamp amser, cliciwch neu chwarae’r fideo i’r amser rych chi ei eisiau [1]. Yna cliciwch y botwm Gosod presennol (Set current) [2]. Mae’r amser sydd i’w weld ar y botwm Gosod presennol i’w weld yn y maes Stamp Amser (Timestamp) [3]. Neu, rhowch amser yn uniongyrchol yn y maes Stamp Amser.

Nodyn: Dim ond os yw’r cyfryngau o YouTube neu Vimeo y mae'r opsiwn i ddechrau plannu cyfryngau ar stamp amser yn ymddangos.

Newid Maint Cyfryngau wedi’u Plannu

Newid Maint Cyfryngau wedi’u Plannu

I newid maint cyfryngau wedi’u plannu, cliciwch i analluogi’r togl Analluogi tabiau cyfryngau (Display media tabs) [1]. Yna cliciwch y botwm Plannu (Embed) [2].

Agor Opsiynau Cyfryngau Studio

Cliciwch yn ffenestr y fideo i ddangos neidlen Opsiynau Cyfryngau Studio Yna cliciwch y ddolen Opsiynau Cyfryngau Studio (Studio Media Options).

Ardal Opsiynau Cyfryngau Studio

Mae’r ardal Opsiynau Cyfryngau Studio yn dangos gwybodaeth am y cyfryngau, gan gynnwys teitl y cyfryngau, ac opsiynau maint a dangosydd.

Gallwch chi bersonoli sut mae’r cyfyngau sydd wedi’u plannu yn ymddangos. Gallwch chi blannu’r fideo yn syth yn y golygydd cynnwys cyfoethog, cliciwch y botwm Plannu Fideo (Embed Video) [1]. I ddangos dolen testun i agor y cyfryngau mewn tab newydd, cliciwch y botwm radio Dangos Dolen Testun (Yn agor mewn tab newydd) [Display Text Link (Opens in a new tab)] [2].

I ddewis maint wedi’i osod yn barod o restr, cliciwch y gwymplen Maint (Size) [3]. Rhagosod opsiynau maint gan gynnwys canolig, mawr, a mawr iawn.

I roi maint personol, dewiswch yr opsiwn Personol (Custom) [4]. Rhowch led neu uchder personol mewn picseli yn y meysydd maint [5]. Wrth i chi roi maint, bydd y maes arall yn diweddaru’n awtomatig i gadw’r gymhareb agwedd.

I gadw opsiynau sydd wedi’u dewis, cliciwch y botwm Wedi gorffen (Done) [6].

Nodyn: Does dim modd golygu teitl y cyfryngau o’r ardal Opsiynau Cyfryngau Studio I olygu teitl y cyfryngau, ewch i fanylion y cyfryngau.

Galluogi neu Analluogi ‘r Opsiwn Llwytho i Lawr

Dewis Opsiynau Plannu

Os ydych chi’n plannu eich cyfryngau eich hun, gallwch chi adael i’r cyfryngau gael eu llwytho i lawr. I ddangos yr opsiwn llwytho i lawr yn y ffeil cyfryngau wedi’i phlannu, cliciwch y botwm togl Dangos Opsiwn Llwytho i Lawr (Display Download Option). Yn ddiofyn, mae’r opsiwn hwn wedi’i ddiffodd.

Nodyn: Dydy’r botwm togl Dangos Opsiwn Llwytho i Lawr ddim ond yn ymddangos os mai chi yw’r perchenog a wnaeth greu a llwytho’r ffeil cyfryngau i fyny yn Studio.

Plannu Cyfryngau

Dewiswch Gyfryngau

Cliciwch y botwm Plannu (Embed).

Rheoli Cyfryngau

Rheoli Cyfryngau

Gweld rhagolwg o’r fideo rydych chi wedi’i phlannu yn y maes Golygydd Cynnwys Cyfoethog.

Os ydych chi eisiau disodli’r cyfryngau sydd eisoes yn bodoli, ewch ati i ddileu’r cyfryngau o’r maes Golygydd Cynnwys Cyfoethog ac ewch i Studio drwy’r eicon Apiau unwaith eto

Cyhoeddi Cyfryngau

Cyhoeddi Cyfryngau

I gyhoeddi eich cynnwys yn syth, cliciwch y botwm Cadw a Chyhoeddi (Save & Publish) [1]. I gadw eich cynnwys ar ffurf drafft, cliciwch y botwm Cadw (Save) [2].