Sut ydw i’n recordio fideo cipio sgrin yn Canvas Studio gyda phorwr Safari neu Firefox?

Gallwch chi recordio fideo cipio sgrin yn Canvas Studio. Mae modd cipio sgrin o unrhyw dudalen yn eich cyfrif. Gallwch chi ddefnyddio’r adnodd cipio sgrin i recordio cyfryngau am unrhyw hyd, yn dibynnu ar gof eich cyfrifiadur.

Nodiadau: 

Recordio Cipio Sgrin

Recordio Cipio Sgrin

I recordio cipio sgrin, cliciwch y botwm Recordio (Record) [1], yna clicio’r ddolen Cipio Sgrin (Screen Capture) [2].

Llwytho i Lawr a Gosod Rhaglen Cipio Sgrin

Llwytho i Lawr a Gosod Rhaglen Recordio Sgrin

I recordio’r sgrin, bydd angen i chi lwytho i lawr a gosod y rhaglen cipio sgrin. I lwytho’r rhaglen i lawr, cliciwch y botwm Llwytho i lawr (Download).

Nodyn: Os ydych chi wedi llwytho fersiwn gwahanol o’r rhaglen cipio sgrin i lawr, bydd angen i chi ddadosod y fersiwn flaenorol a llwytho’r fersiwn ddiweddar i lawr o Studio.

Recordio Cipio Sgrin

Dechrau Cipio Sgrin

I reoli gosodiadau recordio, cliciwch yr eicon Gosodiadau [1]. Gallwch chi hefyd ddewis y math o recordiad [2], maint y sgrin [3], a maint yr adroddiad [4].

I newid dewisiadau eich recordiad, cliciwch y botwm Dewisiadau (Preferences) [5]. Mae’r dewisiadau y gallwch chi eu newid yn cynnwys y fysell frys rhewi, y fysell frys gwe-gamera mawr, y fysell frys marcio amserlen, cyfrif i lawr, bar rheoli, rhagolwg gwe-gamera, rheoliadau recordio sgrin lawn, ail-leoli cyrchwr ar ail-ddechrau, a rheoliadau bysellfwrdd tra wedi rhewi.

I ddefnyddio’r adnoddau ysgrifennu a nesáu, cliciwch yr eicon pin (pen) [6]. Mae’r adnoddau ysgrifennu a nesáu yn cynnwys llinellau, saethau, blychau, uwcholeuon, swigod siarad, a lliwiau, ac yn y blaen.

I ddechrau cipio sgrin, cliciwch y botwm Recordio (Rec) [7].

Rhewi Cipio Sgrin

Rhewi Cipio Sgrin

Ar ôl gorffen cipio sgrin, cliciwch y botwm Rhewi (Pause).

 

Gorffen Cipio Sgrin

Gorffen Cipio Sgrin

I lwytho’r cipio sgrin i fyny, cliciwch y botwm Wedi gorffen (Done) [1].

I weld rhagolwg o’r cipio sgrin, cliciwch y botwm Chwarae (Play) [2].

I ddileu’r cipio sgrin a dechrau eto, cliciwch y botwm Dileu (Delete) [3]

Llwytho Cipio Sgrin i Fyny

Cadw Cipio Sgrin

I lwytho’r cipio sgrin i fyny, rhowch deitl [1], disgrifiad [2], ac yna clicio’r botwm Llwytho i fyny (Upload) [3]. Gallwch chi hefyd olygu’r cipio [4], ailwneud y cipio [5], neu ganslo’r cipio [6].

Dychwelyd i Ffeiliau wedi’u Llwytho i Fyny

Dychwelyd i Ffeiliau wedi’u Llwytho i Fyny

Cliciwch y botwm Bwrw ymlaen (Continue).

Gweld Cipio Sgrin

Gweld Cipio Sgrin

Yn y dudalen Fy Llyfrgell, gallwch chi weld eich cipio sgrin. Ar ôl i’r cipio sgrin gael ei brosesu, gallwch chi reoli’r holl osodiadau a rheoliadau.