cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe beheer ik de instellingen voor een toets in Nieuwe toetsen?

Hoe beheer ik de instellingen voor een toets in Nieuwe toetsen?

Je kunt de afleveringsinstellingen voor een beoordeling in Nieuwe toetsen aanpassen. Deze opties passen de manier aan waarop een beoordeling aan cursisten wordt afgeleverd.

Om het puntentotaal, opdrachtgroep, inleverdatum, beschikbaarheidsdatums en de individuele cursisten en cursussecties die de beoordeling ontvangen te bewerken, bewerk je de beoordeling vanaf de pagina Opdrachten.

Toets openen

Toets openen

Je kunt een beoordeling maken of een bestaande beoordeling openen op de pagina Toetsen.

Klik op de knop Toets toevoegen (Add Quiz) [1] als je een nieuwe beoordeling wilt maken. Om een bestaande beoordeling te bewerken, klik je op de titel van die beoordeling [2].

Nieuwe toetsen openen

Nieuwe toetsen openen

Klik op de knop Samenstellen (Build) om Nieuwe toetsen te openen vanaf een bestaande beoordeling.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik op het tabblad Instellingen (Settings).

Waarschuwingsbericht bekijken

Waarschuwingsbericht bekijken

Als cursisten de beoordeling reeds hebben ingeleverd, verschijnt er een waarschuwingsbericht op de pagina Afleveringsinstellingen.

Vragen schudden

Vragen schudden

Klik op de knop Vragen schudden (Shuffle Questions) om de volgorde van de vragen die aan de cursisten worden getoond opnieuw willekeurig te rangschikken. Als deze instelling uitgeschakeld is, worden de vragen getoond in de volgorde die je in de beoordeling hebt bepaald.

Opmerking: Itembankvragen die aan een groep zijn toegevoegd, zullen nog steeds binnen die groep willekeurig worden gerangschikt, ongeacht of deze instelling in- of uitgeschakeld is.

Antwoorden schudden

Desktop

Klik op de knop Antwoorden schudden (Shuffle Answers) om de volgorde van de antwoorden die aan cursisten worden getoond opnieuw willekeurig te rangschikken voor meerkeuzevragen, vragen met meervoudige antwoorden en zoekvragen naar overeenkomsten. Als deze instelling uitgeschakeld is, worden de antwoorden getoond in de volgorde die je in de toetsvragen hebt bepaald.

Opmerking: Het schudden van antwoorden is geen garantie dat de weergegeven volgorde voor elke cursist verschillend is. Sommige cursisten zullen dezelfde antwoordenvolgorde hebben, afhankelijk van het aantal antwoorden voor elke vraag.

Een vraag per keer tonen

Een vraag per keer tonen

Klik op de knop Een vraag per keer tonen (One Question at A Time) [1] om één vraag per keer aan de cursisten te tonen. Je kunt cursisten toestaan om terug te gaan naar vorige vragen in een beoordeling door op het selectievakje Teruggaan toestaan (Allow Backtracking) [2] te klikken. Teruggaan toestaan is standaard ingeschakeld.

Vraag om toegangscode voor cursisten

Vraag om toegangscode voor cursisten

Je kunt vereisen dat cursisten een toegangscode invoeren om een beoordeling te maken door op de knop Vraag om toegangscode voor cursisten (Require a student access code) [1] te klikken. Voer vervolgens de toegangscode in het veld Wachtwoord (Password) [2] in. Klik op het selectievakje Toegangscode tonen (Show access code) [3] om een afgeschermde toegangscode te zien.

Tijdslimiet instellen

Tijdslimiet instellen

Klik op de knop Tijdslimiet (Time Limit) [1] om een tijdslimiet voor een beoordeling in te stellen. Je kunt vervolgens de tijdslimiet invoeren in de velden Uren (Hours) en Minuten (Minutes) [2].

Opmerking: Toetsen die aan de gang zijn worden automatisch ingeleverd wanneer de Beschikbaarheidsdatum en tijd verstrijken, ook als er nog tijd resteert.

IP-adressen filteren

IP-adressen filteren

Klik op de knop IP-adressen filteren (Filter IP Addresses) [1] om IP-adressen voor de beoordeling te filteren. Je kunt vervolgens de toegestane IP-bereiken invoeren in de velden Toegestaan IP-bereik (Allowed IP range) [2]. Klik op de link Toegestaan bereik toevoegen (Add Allowed range) [3] om meerdere IP-bereiken toe te voegen.

Rekenmachine op scherm toestaan

Rekenmachine op scherm toestaan

Klik op de knop Rekenmachine toestaan (Allow Calculator) [1] om een rekenmachine op het scherm toe te staan voor de volledige beoordeling. Selecteer de rekenmachine-optie Basis (Basic) of Wetenschappelijk (Scientific) [2]. De basisrekenmachine toont alleen getallen en de basisrekenfuncties (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen). De wetenschappelijke rekenmachine toont meerdere opties voor geavanceerde berekeningen.

Meerdere pogingen toestaan

Klik op de knop Meerdere pogingen toestaan (Allow multiple attempts) [1] om meerdere pogingen toe te staan voor een beoordeling. Om de score te bepalen die behouden moet worden voor de cursistencijfers, selecteer je de gewenste optie in het afrolmenu Te behouden score (Score to keep) [2]. Je kunt ervoor kiezen om de hoogste score, de gemiddelde score, de laatste score of de eerste score te behouden.

Opmerking: Het Beleid voor te late inlevering wordt niet ondersteund wanneer de mogelijkheid tot meerdere pogingen is geactiveerd in Nieuwe Toetsen.

Beperkt aantal pogingen instellen

Als standaard hebben cursisten toestemming voor een onbeperkt aantal pogingen wanneer de optie Meerdere pogingen toestaan (Allow multiple attempts) is ingeschakeld. Selecteer de optie Beperkt (Limited) [1] om een beperkt aantal pogingen in te stellen. Selecteer vervolgens het aantal pogingen dat je wilt toestaan [2].

Wachtperiode instellen

Klik op het selectievakje Eis tijd tussen pogingen (Require time between attempts) [1] om een wachtperiode tussen pogingen in te stellen. Selecteer vervolgens het aantal dagen [2], uren [3] en minuten [4] dat cursisten moeten wachten voordat ze aan een nieuwe poging kunnen beginnen.

Cursistresultaten verbergen

Cursistresultaten verbergen

Als je cursisten wilt beperken zodat zij de beoordelingsresultaten niet kunnen zien, klik je op de knop Weergave van cursistresultaten beperken (Restrict student result view).

Opmerking: Cursisten kunnen nog steeds hun beoordelingscijfers in de Cijferlijst zien wanneer de optie Weergave van cursistresultaten beperken is ingeschakeld. Je kunt de cijfers volledig voor de cursisten verbergen door een beleid voor handmatig posten in te schakelen in de Cijferlijst.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback