Hoe kan ik als docent een afbeelding uploaden en insluiten in de Rich Content Editor?

Je kunt afbeeldingen insluiten in de Rich Content Editor. Afbeeldingsbestanden kun je uploaden vanaf de computer of worden toegevoegd met behulp van een URL. Je kunt ook afbeeldingen insluiten vanaf je cursus en gebruikersbestanden.

Diverse functies in Canvas ondersteunen de Rich Content Editor, waaronder Aankondigingen, Opdrachten, Discussies, Pagina's, Toetsen en Syllabus.

Opmerkingen: 

Rich Content Editor openen

Rich Content Editor openen

Open de Rich Content Editor wanneer je een aankondiging, opdracht, discussie, pagina, toets of syllabus maakt of bewerkt.

Opmerking: De Rich Content Editor ondersteunt toetsenbordsneltoetsen. Je kunt een venster met een lijst van toetsenbordsneltoetsen weergeven door de toetsen Alt+F8 (op een pc-toetsenbord) of Option+Fn+F8 (op een Mac-toetsenbord) tegelijk in te drukken.

Afbeelding uploaden door slepen en neerzetten

Afbeelding uploaden door slepen en neerzetten

Je kunt een afbeelding uploaden en insluiten door dat vanaf een webbrowser of vanuit een op je computer opgeslagen bestand te slepen. Als je een afbeelding vanaf een webbrowser sleept, staat de bron-URL voor de afbeelding in het veld Bestands-URL in de Afbeeldingsopties.

Opmerking: Je kunt meerdere afbeeldingen uploaden en insluiten door de op je computer opgeslagen bestanden, of bestanden vanuit een webbrowser, te slepen en neer te zetten.

Afbeelding uploaden door kopiëren en plakken

Afbeelding uploaden door kopiëren en plakken

Je kunt een afbeelding uploaden en insluiten door deze te kopiëren en plakken. Je kopieert een afbeelding naar het klembord door met de rechtermuisknop op de afbeelding te klikken en Kopiëren te kiezen.  Je plakt de afbeelding door met de rechtermuisknop te klikken in de Rich Text Editor en Plakken te kiezen of door de sneltoets CTRL+V op een pc of Command+V op een Mac te gebruiken.

Afbeelding uploaden vanaf de werkbalk

Afbeelding uploaden vanaf de werkbalk

Klik op het pictogram Afbeelding [1] om een afbeelding vanaf de werkbalk te uploaden. Selecteer vervolgens de optie Afbeelding uploaden (Upload Image) [2].

Opmerking: Om het pictogram Afbeeldingen te zien, moet je mogelijk op het pictogram Opties [3] klikken.

Afbeelding uploaden vanaf de menubalk

Afbeelding uploaden vanaf de menubalk

Je kunt ook een afbeelding uploaden met behulp van de menubalk in de Rich Content Editor. De menubalk toont de titel van de Rich Content Editor-tools en heeft mogelijk de voorkeur voor degenen die toetsenbordnavigatie gebruiken.

Om een afbeelding met behulp van de menubalk te uploaden, klik je op het menu Invoegen (Insert) [1], selecteert dan de optie Afbeelding (Image) [2] en vervolgens de optie Afbeelding uploaden (Upload Image) [3].

Afbeelding uploaden vanaf de computer

Als standaard toont de afbeelding-uploadtool het tabblad Computer [1]. Klik op een afbeeldingsbestand of sleep het bestand naar de afbeeldingsuploader om het bestand vanaf de computer te uploaden [2].

Opmerking: Afbeeldingen geüpload vanaf je computer met de afbeelding-uploadtool worden toegevoegd aan je cursusbestanden.

Bestand selecteren

Bestand selecteren

Selecteer het afbeeldingsbestand [1] en klik op de knop Openen (Open) [2].

Geselecteerd bestand bekijken

De uploader toont de naam van het afbeeldingsbestand [1] en een voorbeeld van de afbeelding [2]. Klik op het pictogram Verwijderen (Delete) [3] om de afbeelding te verwijderen.

Afbeelding uploaden vanaf URL

Klik op het tabblad URL [1] als je een afbeelding met behulp van een URL wilt uploaden.

Voer de URL in het veld Bestands-URL (File URL) [2] in.

Gebruiksrechten beheren

Gebruiksrechten beheren

Indien vereist door je instituut, moet je de instellingen voor de gebruiksrechten voor je afbeelding selecteren.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Gebruiksrechten (Usage Right) [1] een van de vijf opties voor de gebruiksrechten:

  • Ik heb het auteursrecht: originele inhoud die door jou is gemaakt
  • Ik heb toestemming gekregen om het bestand te gebruiken: geautoriseerde toestemming van de auteur
  • Het materiaal is in het publieke domein: expliciet toegewezen aan het publieke domein, geen auteursrechthouders of is niet meer beschermd door auteursrecht
  • Het materiaal valt onder een uitzondering - bijv. fair use, het recht om te citeren of een andere uitzondering die onder van toepassing zijnde auteursrechtwetgeving valt: fragment of samenvatting die gebruikt wordt voor commentaar, nieuwsverstrekking, onderzoek of analyse in het onderwijs
  • Het materiaal is gelicentieerd onder Creative Commons: deze optie vereist ook de instelling van een specifieke Creative Commons-licentie

Indien bekend, voer je de informatie van de auteursrechthouder in het veld Auteursrechthouder (Copyright Holder) in [2].

Opmerking: Als je een docent bent en niet zeker weet welk gebruiksrecht van toepassing is op je afbeelding, kun je voor raad contact opnemen met je beheerder.

Afbeeldingskenmerken beheren

Afbeeldingskenmerken beheren

Om Alt-tekst aan je afbeelding toe te voegen, typ je een alternatieve tekstbeschrijving of teksttags in het veld Alt-tekst (Alt Text) [1]. Als standaard toont het veld Alt-tekst de naam van het afbeeldingsbestand. Alt-tekst wordt door schermlezers gelezen en wordt getoond wanneer een ingesloten afbeelding niet kan worden weergegeven.

Als de afbeelding decoratief is en geen alt-tekst vereist, selecteer je de optie Decoratieve afbeelding (Decoratieve Image) [2].

Als standaard is de weergaveoptie Afbeelding insluiten (Embed Image) geselecteerd voor ingesloten afbeeldingen [3].

Om de link van het afbeeldingsbestand weer te geven, selecteer je de weergaveoptie Tekstlink weergeven (Display Text Link) [4]. De bestandslink vervangt de afbeelding in de Rich Content Editor.

Upload van afbeelding insluiten

Upload inleveren

Klik op de knop Inleveren (Submit) om je geselecteerde afbeelding in te sluiten.

Opmerking: De afbeelding knippert voordat deze in de Rich Content Editor wordt ingesloten.

Ingesloten afbeelding bekijken

Ingesloten afbeelding bekijken

Je kunt je geüploade afbeelding in de Rich Content Editor bekijken. Je kunt ook alt-tekst tags toevoegen of wijzigen en de opties voor weergave van de afbeelding beheren.

Afbeelding bijwerken via Bestands-URL

Klik op de afbeelding [1] en klik vervolgens op de link Afbeeldingsopties (Image Options) [2].

Je kunt de weergave-opties voor ingesloten afbeeldingen beheren in het menu Afbeeldingsopties (Image Options) [3].

Voer een bijgewerkte afbeeldings-URL in het veld Bestands-URL (File-URL) [4] in om een afbeelding die via URL is toegevoegd aan de Rich Content Editor te vervangen of bij te werken.

Klik op de knop Voltooien (Done) [5].

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Opmerkingen:

  • De pagina's Opdrachten, Discussies, Pagina's en Toetsgegevens tonen een knop Opslaan & Publiceren (Save & Publish).
  • De pagina Syllabus toont een knop Syllabus bijwerken (Update Syllabus).
  • Discussieantwoorden toont een knop Antwoord posten (Post Reply).

Inhoud bekijken

Inhoud bekijken

Bekijk de inhoud gemaakt in de Rich Content Editor.