Hoe upload ik als docent een document in de Rich Content Editor?

Je kunt bestanden van je computer uploaden om te linken in de Rich Content Editor. Bestanden geüpload in de Rich Content Editor worden toegevoegd aan je cursusbestanden.

Diverse functies in Canvas ondersteunen de Rich Content Editor, waaronder Aankondigingen, Opdrachten, Discussies, Pagina's, Toetsen en Syllabus.

Als standaard tonen links van ingesloten documenten een pictogram waarmee gebruikers een voorbeeld van het document in de Rich Content Editor kunnen zien. Je kunt het in-line voorbeeld uitschakelen of het in-line voorbeeld automatisch laten openen.

Opmerkingen: 

 • Als je werkt met gebruiksrechten, moet je de gebruiksrechten voor bestanden instellen voordat het bestand toegankelijk is voor studenten.
 • Wanneer een document naar de Rich Content Editor wordt geüpload, wordt het bestand opgeslagen in de map Geüploade media in Cursusbestanden en komt dit standaard in dezelfde zichtbaarheidsstatus als de map te staan.

Rich Content Editor openen

Rich Content Editor openen

Open de Rich Content Editor wanneer je een aankondiging, opdracht, discussie, pagina, toets of syllabus maakt of bewerkt.

Opmerking: De Rich Content Editor ondersteunt toetsenbordsneltoetsen. Om het menu van de toetsenbordsneltoetsen te zien, klik je op het toetsenbordpictogram of druk je op ALT+F8 (pc-toetsenbord) of Option+F8 (Mac-toetsenbord).

Document-uploadtool openen

Document-uploadtool openen

Klik op het pictogram Document [1] om een document vanaf de werkbalk te uploaden. Selecteer vervolgens de optie Document uploaden (Upload Document) [2].

Om het pictogram Document te zien, moet je mogelijk op het pictogram Opties [3] klikken.

Document-uploadtool openen vanaf de menubalk

Document-uploadtool openen vanaf de menubalk

Je kunt ook een document uploaden met behulp van de menubalk in de Rich Content Editor. De menubalk toont de titel van de Rich Content Editor-tools en heeft mogelijk de voorkeur voor degenen die toetsenbordnavigatie gebruiken.

Om een document met behulp van de menubalk te uploaden, klik je op het menu Invoegen (Insert) [1], selecteert dan de optie Document [2] en vervolgens de optie Document uploaden (Upload Document) [3].

Document uploaden door slepen en neerzetten

Document uploaden door slepen en neerzetten

Je kunt een document uploaden en insluiten door het op je computer opgeslagen bestand te slepen.

Opmerking: Je kunt meerdere documenten uploaden en insluiten door de op je computer opgeslagen bestanden te slepen en neer te zetten.

Document uploaden door kopiëren en plakken

Document uploaden door kopiëren en plakken

Je kunt een document uploaden en insluiten door het op je computer opgeslagen bestand te kopiëren en te plakken. Je kopieert een bestand naar het klembord door de bestandslocatie te openen. Vervolgens klik je met de rechtermuisknop op het bestand en kies je Kopiëren of klik je op het bestand en gebruik je de sneltoets CTRL+C op een pc of Command+C op een Mac.  Je plakt het bestand door met de rechtermuisknop te klikken in de Rich Text Editor en Plakken te kiezen of door de sneltoets CTRL+V op een pc of Command+V op een Mac te gebruiken.

Document uploaden vanaf de computer

Klik op een mediabestand of sleep het bestand naar de media-uploader om het bestand vanaf de computer te uploaden.  

Bestand selecteren

Bestand selecteren

Selecteer het documentbestand [1] en klik op de knop Openen (Open) [2].

Geselecteerd bestand bekijken

De uploader toont de naam van het documentbestand [1]. Klik op het pictogram Verwijderen (Delete) [3] om het bestand te verwijderen.

Gebruiksrechten beheren

Gebruiksrechten beheren

Indien vereist door je instituut, moet je de instellingen voor de gebruiksrechten voor je document selecteren.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Gebruiksrechten (Usage Right) [1] een van de vijf opties voor de gebruiksrechten:

 • Ik heb het auteursrecht: originele inhoud die door jou is gemaakt
 • Ik heb toestemming gekregen om het bestand te gebruiken: geautoriseerde toestemming van de auteur
 • Het materiaal is in het publieke domein: expliciet toegewezen aan het publieke domein, geen auteursrechthouders of is niet meer beschermd door auteursrecht
 • Het materiaal valt onder een uitzondering - bijv. fair use, het recht om te citeren of een andere uitzondering die onder van toepassing zijnde auteursrechtwetgeving valt: fragment of samenvatting die gebruikt wordt voor commentaar, nieuwsverstrekking, onderzoek of analyse in het onderwijs
 • Het materiaal is gelicentieerd onder Creative Commons: deze optie vereist ook de instelling van een specifieke Creative Commons-licentie

Indien bekend, voer je de informatie van de auteursrechthouder in het veld Auteursrechthouder (Copyright Holder) in [2].

Opmerking: Als je een docent bent en niet zeker weet welk gebruiksrecht van toepassing is op je document, kun je voor raad contact opnemen met je beheerder.

Document insluiten

Upload inleveren

Klik op de knop Inleveren (Submit) om je geselecteerde document in te sluiten.

Opmerking: Het bestand knippert voordat dit in de Rich Content Editor wordt ingesloten.

Documentlink bekijken

Link naar ingesloten document bekijken

Je kunt een link naar je geüploade bestand bekijken in de Rich Content Editor [1].

Om opties voor de link te beheren, klik je op de linktitel en dan klik je op de link Linkopties (Link Options) [2].

Linkopties bekijken

Je kunt de linktekst in het veld Tekst (Text) [1] bewerken of de URL in het veld Link [2] linken.

Om te voorkomen dat gebruikers een bestandsvoorbeeld zien, selecteer je de optie Voorbeeld uitschakelen (Disable Preview) [3].

Je kunt kiezen om een bestandsvoorbeeld in een pop-upvenster of via een in-line voorbeeld weer te geven wanneer op de link wordt geklikt. Je kunt ook kiezen om een in-line voorbeeld als standaard uit te vouwen.

Om gebruikers een bestandsvoorbeeld in een pop-upvenster te laten bekijken wanneer op de link wordt geklikt, selecteer je de optie Voorbeeld in overlay (Preview in overlay) [4].

Om gebruikers een in-line voorbeeld te laten bekijken wanneer op de link wordt geklikt, klik je op de optie In-line voorbeeld (Preview inline) [5]. Om het in-line voorbeeld standaard uit te vouwen, klik je op het selectievakje Voorbeeld standaard uitvouwen (Expand preview by Default) [6].  

Klik op de knop Gereed (Done) [7] om de linkopties op te slaan.

Opmerkingen:

 • In-line voorbeeld wordt niet ondersteund in de Canvas bèta-omgeving.
 • In-line voorbeelden worden niet weergegeven in de bewerkingsmodus.

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Opmerkingen:

 • De pagina's Opdrachten, Discussies, Pagina's en Toetsgegevens tonen een knop Opslaan & Publiceren (Save & Publish).
 • De pagina Syllabus toont een knop Syllabus bijwerken (Update Syllabus).
 • Discussieantwoorden toont een knop Antwoord posten (Post Reply).

Inhoud bekijken

Inhoud bekijken

Bekijk de inhoud gemaakt in de Rich Content Editor.

Klik op de bestandslink [1] om een voorbeeld van het bestand te bekijken.

Klik op het pictogram Downloaden (Download) [2] om het gelinkte document te downloaden.