Hvordan får jeg tilgang til Rich innholdsredigering som faglærer?

Du kan få tilgang til Rich innholdsredigering fra kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner, sider, klassiske tester og emneoversikt. Denne leksjonen forklarer hvordan du får tilgang til Rich innholdsredigering fra hvert av disse områdene.

Lær mer om Rich innholdsredigering.

Merknad: Nye tester bruker en egen Rich innholdsredigering.

Kunngjøringer

Kunngjøringer

I Kunngjøringer kan du gå til Rich innholdsredigering ved å opprette eller redigere en kunngjøring.

For å opprette en kunngjøring, klikk på « Legg til kunngjøring » (Add Assignment)-tasten [1].

For å redigere en kunngjøring, klikk på kunngjøringstittelen [2] og deretter på Rediger-tasten [3].

Oppgaver

I Oppgaver kan du gå til Rich innholdsredigering ved å opprette eller redigere en oppgave.

For å opprette en oppgave, klikk på « Legg til oppgave » (Add Assignment)-tasten [1].

For å redigere en oppgave, klikk på oppgavealternativer-ikonet [2] og deretter på Rediger-tasten [3].

Diskusjoner

I Diskusjoner kan du gå til Rich innholdsredigering ved å opprette eller redigere en diskusjon.

For å opprette en diskusjon, klikk på « Legg til diskusjon » (Add Discussion)-tasten [1].

For å redigere en diskusjon, klikk på diskusjonstittelen [2] og deretter på Rediger-tasten [3].

Sider

I Sider kan du gå til Rich innholdsredigering ved å opprette eller redigere en side. For å vise alle sider i et emne, klikk på « Vis alle sider » (View All Pages)-tasten [1].

For å opprette en ny side, klikk på « Legg til side » (Add Page)-tasten [2]. For å redigere en side, klikk på sidealternativer-ikonet [3] og deretter på alternativet Rediger [4].

Tester

Quizbeskrivelser

Quizbeskrivelser

I klassiske quizer kan du bruke Rich innholdsredigering til å redigere quizbeskrivelsen eller quizspørsmål.

Du kan gå til Rich innholdsredigering for å redigere en quizbeskrivelse når du legger til en ny quiz eller redigerer en quiz.

For å legge til en ny quiz, klikk på « Legg til quiz » (Add Quiz)-tasten [1]. For å redigere en quiz, klikk på quizens Alternativer-ikon [2] og velg alternativet Rediger (Edit) [3].

Merknad: Nye tester bruker en egen Rich innholdsredigering.

Quizspørsmål

Quizspørsmål

For å bruke Rich innholdsredigering til å redigere et spørsmål, klikk på Spørsmål-fanen [1]. Klikk deretter på Rediger-ikonet for spørsmålet du vil redigere [2].

Emneoversikt

I Emneoversikt kan du bruke Rich innholdsredigering til å redigere emneoversikten til emnet ditt. For å redigere emneoversikten, klikker du på « Rediger » (Edit)-tasten.

Vis Rich innholdsredigering

Vis Rich innholdsredigering