cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan importerer jeg tester fra QTI-pakker?

Hvordan importerer jeg tester fra QTI-pakker?

Du kan enkelt importere tester fra programmer som oppretter QTI-filer. Hvis et program ikke oppretter QTI-filer, kan det ikke importeres til Canvas.

QTI -filer kan opprettes fra en rekke ulike administrasjonssystemer og programvare:

  • Tester som er opprettet i Respondus 4.0 (Windows programvare) kan eksporteres som QTI-pakker. For å lære å bruke Respondus 4.0 kan du se i denne brukerguiden (DOC). En QuickStart guide for Respondus 4.0 er også tilgjengelig (PDF).
  • Tester opprettet i Blackboard (WebCT, Angel) kan eksporteres som QTI-pakker.
  • Tester opprettet i Moodle kan eksporteres som QTI-pakker. Dette vil fungere med Moodle 2.0 eller eldre versjoner. Imidlertid eksporterer ikke Moodle 2.1 og nyere versjoner QTI pakker nå lenger.

Merknader:

  • Canvas støtter QTI-versjonene 1.2 og 2.1.
  • Testeksporter vil ikke inkludere spørsmål fra tester som bruker tilfeldige spørsmål fra spørsmålsbanker.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken Innstillinger (Settings).

Importere innhold til emne

Importere innhold til emne

Klikk på « Importer kursinnhold » (Import Course Content)-tasten.

Velg innholdstype

Velg innholdstype

Velg alternativet QTI .zip fil i rullegardinmenyen.

Velg fil

Velg fil

Klikk på « Velg fil » (Choose File)-knappen.

Åpne fil

Åpne fil

Finn og klikk på ZIP-filen du ønsker å importere [1]. Klikk på knappen Åpne (Open) [2].

Vis alternativer for import

Du kan administrere alternativer for importen din før den er opprettet.

Hvis Nye tester er aktivert i emnet ditt, kan du importere vurderingsinnhold i Nye tester og skrive over vurderingsinnhold med matchende ID-er [1].

Hvis Nye tester ikke er aktivert, er det eneste tilgjengelige alternativet å overskrive vurderingsinnhold med matchende ID-er [2].

Importere vurderinger til New Quizzes

Importere vurderinger til New Quizzes

For å importere vurderingsinnhold laget til New Quizzes, klikk på valget Importer vurderingsinnhold som New Quizzes (Import assessment content as New Quizzes).

Dette valget vil konvertere vurderinger i importpakken til New Quizzes-format. Om det ikke er valgt vil vurderingsinnhold konverteres til Canvas Quizzes-format.

Merknader:

  • Alternativet Importer vurderingsinnhold som Nye tester vises bare for emner som har Nye tester aktivert.
  • Du kan ikke velge en standard spørsmålsbank når du bruker «Importer vurderingsinnhold» som New Quizzes-valg.

Overskrive vurderingsinnhold

Overskrive vurderingsinnhold

Hvis du vil overskrive vurderingsinnhold med matchende ID-er, klikker du boksen for Overskrive vurdering....

Noen systemer gjenbruker ID-er for hver nye eksport. Derfor, selv om du eksporterer to separate spørsmålsbanker, har de likevel samme ID-ene. For å unngå å miste vurderingsdata, behandler Canvas spørsmålsbankene som separate objekter, til tross for ID-ene. Valg av dette alternativet vil sette denne sikkerhetsfunksjonen ut av funksjon, og la vurderingsdata overskrive eksisterende data med de samme ID-ene.

Velg spørsmålsbank

Velg spørsmålsbank

I « Standard Spørsmålbank » (Default Question bank)-rullegardinmenyen, velger du det spørsmålet du vil bruke for din spørsmålsbank.  

Opprette spørsmålsbank

Opprette spørsmålsbank

Hvis du ikke har en spørsmålsbank du vil bruke, kan du opprette en ny spørsmålsbank. Velg « Opprett ny spørsmålsbank » (Create new question bank)-alternativet i rullegardinmenyen.

Importere emne

Importere emne

Klikk på « Importer » (Import)-knappen [1].

En fremdriftsindikator viser opplastningsstatusen med prosent [2].

Vis nåværende jobber

Nåværende jobber seksjonen viser status for importen. Løpende rapporter viser en fremdriftslinje som indikerer tiden som gjenstår før importen er fullført.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del av importprosessen. Lær mer om statuser for emneimport.

Når emnet er fullført, leser du dine tester ved å gå til Quizzes-siden i Navigering på emner.

Merknad: Om du importerer dine vurderinger til New Quizzes kan du lese dine tester fra vurderings-siden.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback