Hur skapar jag lärandemålsgrupper för ett konto?

Genom att gruppera lärandemål i ett konto kan du organisera flera relaterade lärandemål.

Den här lektionen visar hur du skapar lärandemålsgrupper i den klassiska sidvyn på sidan Lärandemål. Om sidan Lärandemål i ditt konto visas annorlunda än bilderna i den här lektionen kan du läsa om hur du skapar lärandemålsgrupper inom ett konto som har aktiverat funktionsalternativet Förbättrad lärandemålshantering.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna lärandemål

Öppna lärandemål

I kontonavigeringen, klicka på länken Lärandemål (Outcomes).

Lägg till lärandemålgrupp

Lägg till lärandemålgrupp

Klicka på knappen Ny grupp (New Group).

Obs! Om knappen Nytt lärandemål inte visas kan detta bero på att ditt lärosäte använder Förbättrad lärandemålshantering.

Skapa lärandemålgrupp

Skapa lärandemålgrupp

Ange ett gruppnamn på Lärandemål i Namnge detta grupp (Name this group)-fält [1]. Ange en beskrivning i innehållsredigeraren [2]. Klicka på knappen Save (Spara) [3].

Visa lärandemålgrupp

Visa lärandemålgruppen. Du kan skapa nya lärandemål i gruppen genom att skapa ett nytt lärandemål. Du kan också flytta lärandemål och lärandemålsgrupper till den nya gruppen.