Hur visar jag omdömesperioder i ett konto?

Som administratör kan du hantera omdömesperioder för din institution. Varje omdömesperiod-set gäller hela institutionen, inklusive underkonton. Alla kurser associerade med en termin under en omdömesperiod ärver automatiskt terminens omdömesperioder.

Eftersom omdömesperioder inte direkt påverkar kursuppgifter, kan omdömesperioder raderas eller deras start- och slutdatum kan ändras. Men ändringar ska i allmänhet göras innan en termin startar. Ändring av omdömesperioder under en termin kommer att påverka omdöme totalt.

Öppna konto

Öppna konto

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna bedömning

Öppna bedömning

I kontonavigeringen, klicka på länken Bedömning (Grading).

Öppna omdömesperioder

Öppna omdömesperioder

Klicka på fliken Omdömesperioder (Grading Periods).

Filtrera inställd omdömesperiod

Omdömesperioder kan filtreras genom att visa en termin i rullgardinsmenyn Terminer (Terms) [1] eller genom att söka efter namnet på en termin eller omdömesperiod i sökfältet [2].

Visa omdömesperiod-set

Fliken omdömesperioder på kontonivå visar alla omdömesperiod-set och deras omdömesperioder.

Varje omdömesperiod-set visar namnet på omdömesperiod-setet [1] och de associerade terminerna [2].

Hantera omdömesperiod-set

För att redigera namnet eller termin(er) för ett omdömesperiod-set, klicka på ikonen Redigera [1]. För att ta bort omdömesperiod-setet, klicka på ikonen Radera (Delete) [2].

Lägg till omdömesperiod-set

För att lägga till ett nytt omdömesperiod-set, klicka på knappen Lägg till uppsättning omdömesperioder .

Se omdömesperioder

För att se en omdömesperiod, expandera omdömesperiod-setet genom att klicka på pilen intill namnet på setet [1].

Varje omdömesperiod visar namnet på omdömesperioden [2], startdatum [3], slutdatum [4] och stängningsdatum [5].

Om dina omdömesperioder är viktade, kan du se varje omdömesperiods viktade procenttal [6]. Procenttalen för hela omdömesperiod-setet kan summera alla tal och måste inte uppgå till 100 %.

Obs! Under datumfälten, visar Canvas tidszondatum och tidpunkt enligt kontexten. Om du hanterar ett konto i en annan tidszon än din lokala tidszon, visas kontotider och lokala tider som referens.

Hantera omdömesperioder

För att redigera datum för en omdömesperiod, klicka på ikonen Redigera (Edit) [1]. För att ta bort en omdömesperiod, klicka på ikonen Radera (Delete) [2].

För att lägga till ytterligare en omdömesperiod, klicka på knappen Lägg till omdömesperiod (Add Grading Period) [3].

Visa avslutade omdömesperioder

När en omdömesperiod har avslutats, ska befintliga omdömesperiod-set aldrig redigeras och återanvändas för framtida terminer. Framtida terminer ska läggas till ett nytt omdömesperiod-set, med datum som definieras specifikt för den framtida terminen. Eftersom terminsdatum oftast varar ett helt år, ska nya omdömesperiod-set endast skapas årligen.

Att behålla avslutade terminer och deras associerade omdömesperioder säkerställer att betygsrapporter är korrekta.