Community

CanvasDocTeam
Community Team
Activity Feed
My Posts
Post Details Date Published Views Kudos

Canvas Features by User Role (2022-07-06)

This document highlights all default and optional features in the current Canvas web release if available for each user role. The date of this document indicates when the included features will be av...

Friday

29

0

Feature Q&A: Canvas Deploy Notes (2022-07-06)

Looking to discuss features from the 2022-07-06 Deploy Notes? Post a reply and start a conversation! Interface Updates Assignments: Individual Student Due Date Override Consortium Updates Devel...

Friday

21

0

How do I use the Dashboard in the Teacher app on my Android device?

The Canvas Teacher app Dashboard displays your active courses. It can also display course invitations and announcements from your institution. View Dashboard ...

04-20-2022

86

0

How do I set Notification Preferences in the Teacher app on my Android device?

You can set notification preferences in the Canvas Teacher app to receive updates about your Canvas courses. Once notifications are selected, notifications are sent to you even if you have not opened...

04-20-2022

70

0

Canvas Course Role Permissions Comparison

This document shows a chart of Student, TA, Teacher, Designer and Observer permissions. It  is designed as a quick reference for default course role permission settings. Course role permissi...

03-30-2022

130

1

How do I create a Walkthrough in the Impact Inline Editor?

When creating walkthrough steps, admins can select from the following step types: hints, pop-ups, and systrays. Hints can be used to direct users to another page in their LMS. Pop-up and systray mess...

03-22-2022

115

0

How do I create a Walkthrough in the Impact Dashboard?

When creating walkthrough steps, admins can select from the following step types: hints, pop-ups, and systrays. Hints can be used to direct users to another page in their LMS. Pop-up and systray mess...

03-22-2022

185

0

What are Impact Walkthroughs?

The Walkthroughs feature allows Impact admins to create step-by-step guidance of a process in Canvas or Blackboard Learn Original. A walkthrough consists of multiple steps that may span multiple page...

03-22-2022

355

0

How do I edit a Walkthrough in the Impact Inline Editor?

You can edit existing walkthroughs in the Impact Inline Editor.  Walkthroughs consist of multiple steps that may span multiple pages. Open Walkthroughs ...

03-22-2022

78

0

How do I edit a Walkthrough in the Impact Dashboard?

You can edit existing walkthroughs in the Impact Dashboard. Walkthroughs consists of multiple steps that may span multiple pages. Open Walkthroughs ...

03-22-2022

79

0

How do I add a comment to an assignment submission using the comment library in the Teacher app on my iOS device?

If you have added comments to the comment library in the web version of Canvas, you can leave comments using the comment library on student assignments. Comments can be added before or after grading ...

02-25-2022

412

0

How do I use the Dashboard in the Teacher app on my iOS device?

The Canvas Teacher app Dashboard displays your active courses. It can also display course invitations and announcements from your institution. View Dashboard ...

02-25-2022

275

0

How do I add a comment to an assignment submission using the comment library in the Teacher app on my Android device?

If you have added comments to the comment library, you can leave comments using the comment library on student assignments. Comments can be added before or after grading a submission. You can also ...

02-09-2022

255

0

Hva er Nye Tester?

Nye Tester er en testmotor som integreres med Canvas som et LTI-verktøy og erstatter den klassiske testfunksjonen som før øyeblikket finnes i Canvas. Instruktører kan bruke Nye Tester for å opprett...

02-04-2022

38

0

Hva er Chat?

Gjennom Chat-verktøyet i Canvas kan studenter og lærere kommunisere i sanntid. Merknader: Chat-verktøyet må være aktivert for institusjonen din før det kan brukes i Canvas-emner. Dersom du er...

02-04-2022

46

0

Hva er Rubrikker?

Rubrikker er en måte å definere egendefinerte eller Resultat-baserte oppgavekriterier for karaktersetting. En Rubrikk er et vurderingsverktøy for å kommunisere kvalitetsforventninger. Rubrikker bes...

02-04-2022

34

0

Hvilke land er begrenset fra å bruke Canvas?

På grunn av statlige forskrifter, forbyr Instructure uautorisert bruk av sine produkter og tjenester i enkelte land og regioner. Instructure er i overensstemmelse med forskriftene i USA ...

02-04-2022

37

0

Hva er kunngjøringer?

Kunngjøringer lar instruktører kommunisere med studenter om emneaktiviteter og lage innlegg om interessante emnerelaterte tema. Kunngjøringer er laget for å gi instruktører mulighet til å informere s...

02-04-2022

42

0

Hva er profil- og brukerinnstillinger?

Profil og brukerinnstillingene lar deg kontrollere personlige opplysninger i Canvas. Hvis du ønsker å se en video om personlige innstillinger, kan du se videoen Brukerinnstillinger og Profilbilde....

02-04-2022

38

0

Hva er kalenderen?

Å holde styr på alle oppgavene som er planlagt i løpet av et semester, er en utfordring som møter både studenter og instruktører. Instruktører underviser i flere emner og studenter lærer i flere emne...

02-04-2022

30

0

View All Posts
Group Hubs for CanvasDocTeam
Community Statistics
Posts 3975
Solutions 19
Kudos given 43
Kudos received 2064
Member Since ‎07-20-2020