Hvordan bruger jeg Oversigten for studerende i Catalog?

Når du logger ind på Canvas Catalog, kan du se dine tilmeldte eller ventelistede fag og programmer i Oversigten for studerende.

Oversigten for studerende viser dine tilmeldte fag efter status og giver dig adgang til Catalog for at tilmelde dig yderligere fag eller programmer.

Bemærk: Canvas Catalog-administratorer kan begrænse studerende i at se et fag før og efter de fastsatte fagdatoer. Hvis du ikke kan se et fag i din oversigt for studerende før eller efter de fastsatte fagdatoer, kan det være blevet skjult af Catalog-administratoren.

Åbn Oversigt for studerende

Åbn Oversigt for studerende

Klik på rullemenuen Bruger (User) [1]. Klik derefter på linket Oversigt for studerende (Student Dashboard) [2].

Vis Oversigten

I Oversigten for studerende vises fanen Igangværende som standard [1].

For at se dine afsluttede elementer skal du klikke på fanen Afsluttet (Completed) [2].

For at se udløbne, arkiverede, droppede og endnu ikke påbegyndte elementer kan du klikke på fanen Ikke afsluttet (Not Completed) [3].

For at se elementer på venteliste kan du klikke på fanen Venteliste (Wait List) [4].

Hvis du vil se, downloade eller udskrive en PDF af din Udskrift for studerende, klik på knappen PDF-udskrift (PDF Transcript) [5].

Vis igangværende elementer

Vis igangværende elementer

Fanen Igangværende viser dine tilmeldte programmer i sektionen Programmer [1] og dine tilmeldte fag i sektionen Fag [2].

Igangværende elementer er organiseret i faldende rækkefølge fra mest til mindst fuldført. Hvis der ikke er nogen elementer i gang i øjeblikket, er alle elementer organiseret alfabetisk efter titel.

Vis programdetaljer

I sektionen Programmer viser hver element programikonet [1].

Elementet viser programnavnet, startdatoen og programmets længde (hvis indstillet) [2], efterfulgt af en beskrivelse af programmet [3].

Hvis et program indeholder merit, vises det kumulative antal point for alle fag i programmet [4].

Hvis et certifikat er tilgængeligt, vises certifikatets navn [5].  

Se fagdetaljer

Se fagdetaljer

I sektionen Fag viser hvert element fagikonet [1].

Elementet viser fagets navn, startdato og længde (hvis indstillet) [2], efterfulgt af en beskrivelse af faget [3].

Hvis et fag indeholder merit, vises antallet af point tildelt for fuldførelse [4].

Hvis et certifikat er tilgængeligt, vises certifikatets navn [5].

Afhængigt af fagets design kan elementet på listen vise en statuslinje [6].

For at åbne et tilgængeligt fag skal du klikke på knappen Gå til fag (Go To Course) [7].

For at droppe et fag skal du klikke på Indstillinger-ikonet [8].

Bemærkninger:

  • Kun fag designet med modulkrav viser en statuslinje.
  • Fag med modulkrav viser knappen Gå til fag; andre viser knappen Begynd fag.
  • Fag, du er begyndt på, viser knappen Genoptag fag (Resume Course).

Se programkrav

Som standard vises alle fag inkluderet i et program i udvidet form i kravlisten. For at skjule listen skal du klikke på rullemenuen Krav (Requirements) [1].

Hvis et fag endnu ikke er tilgængeligt, viser fagets billede et låseikon [2].

Bemærk: Hvis alle påkrævede fag i programmet viser knappen Begynd fag, kan du gennemføre fagene i vilkårlig rækkefølge.

Vis afsluttede elementer

For at se dine afsluttede fag og programmer skal du klikke på fanen Afsluttet (Completed) [1].

Fuldførte elementer på listen vises baseret på afsluttet dato og er organiseres derefter alfabetisk efter titel.

Du kan se fagets eller programmets afslutningsdato [2] og certifikat for gennemførelse (hvis der er et) [3].

Du kan også gennemgå et afsluttet fag [4].

Vis ikke afsluttede elementer

For at se dine udløbne, arkiverede, droppede og endnu ikke påbegyndte elementer, skal du klikke på fanen Ikke afsluttet (Not Completed) [1].

Udløbne fag viser en udløbsdato [2]. For at gennemgå et udløbet fag skal du klikke på knappen Gennemgå fag (Review Course) [3].

Arkiverede fag viser et arkiveret-ikon [4], og droppede fag viser et droppet-ikon [5].

Vis elementer på venteliste

For at se lister, hvor du har tilføjet dit navn til en venteliste, skal du klikke på fanen Venteliste (Wait List) [1].

Ventelisten viser fag- eller programnavnet [2] og din tilmeldingsstatus [3].

For at fjerne dit navn fra en venteliste skal du finde listen og klikke på Fjern-ikonet [4].

Bemærkninger:

  • Fanen Venteliste vises kun, hvis du har tilføjet dit navn til en venteliste.
  • Når en plads bliver ledig på et gratis fag, bliver du automatisk tilmeldt, og faget eller programmet vises på fanen Igangværende. For betalte fag vil du modtage en e-mail med instruktioner om, hvordan du afslutter tilmeldingen.  Lær mere om at tilføje dit navn til ventelisten.  

Vis udskrift

Vis udskrift

For at se en udskrift af alle dine nuværende og afsluttede programmer og fag skal du klikke på linket PDF-udskrift (PDF Transcript). Udskriften viser alle tilmeldingsoplysninger som vist på fanerne I gang og Afsluttet i Catalog.

Vis Catalog

Vis Catalog

For til enhver tid at få adgang til din institutions fagkatalog skal du klikke på din institutions logo [1].

Alternativt kan du klikke på linket Fagkatalog (Course Catalog) [2].