Hvordan bruker jeg studentdashbordet i Katalog?

Når du logger inn på Canvas-katalogen kan du se de emnene og programmene der du er påmeldt eller står på venteliste i studentdashbordet (Student Dashboard).

Studentdashbordet viser de emnene du er påmeldt etter status, og gir deg tilgang til katalogoppføringene for å melde deg på flere emner eller programmer.

Merknad: Administratorer for Canvas-katalogen kan hindre studenter i å se et emne før og etter de angitte emnedatoene. Hvis du ikke ser et emne i studentdashbordet før eller etter de angitte emnedatoene, kan det ha blitt skjult av katalogadministratoren.

Åpne studentdashbordet (Student Dashboard)

Åpne studentdashbordet (Student Dashboard)

Klikk på rullegardinmenyen Bruker (User) [1]. Klikk deretter på lenken Studentdashbord (Student Dashboard) [2].

Vis dashbord

I studentdashbordet vises kategorien I fremdrift (In Progress) som standard [1].

Klikk på Fullført (Completed)-fanen [2] for å se fullførtoppføringene.

Klikk på fanen Ikke fullført (Not Completed) [3] for å se oppføringer av utløpte, arkiverte og ennå ikke påbegynte.

Klikk på fanen Venteliste (Wait List) [4] for å se vise ventelisteoppføringer.

Skal du se, laste ned eller skrive ut en PDF-utskrift av studenttranskriptet (Learner Transcript) ditt, klikker du på tasten PDF-transkript (PDF Transcript) [5].

Vis Fremdriftsoppføringer (Progress Listings)

Vis Fremdriftsoppføringer (Progress Listings)

Fanen Fremdrift (In Progress) viser programmene du er påmeldt i Programmer (Programs)-delen [1], og de emnene du er påmeldt i Emner (Courses)-delen [2].

I fremdrift-oppføringene er organisert i synkende rekkefølge fra mest til minst fullført. Hvis ingen oppføringer har fremdrift for øyeblikket, er alle oppføringer organisert alfabetisk etter tittel.

Vis Programdetaljer (Program Details)

I Program-delen viser hver oppføring programikonet [1].

Oppføringen viser programmets navn, startdato og lengden på programmet (hvis angitt) [2], etterfulgt av en beskrivelse av programmet [3].

Hvis et program inkluderer vekttall, vises det kumulative antallet vekttall for alle emnene i programmet [4].

Hvis et vitnemål er tilgjengelig, vises navnet på vitnemålet [5].  

Vis detaljer for emne

Vis detaljer for emne

I Emne-delen viser hver oppføring emneikonet [1].

Oppføringen viser emnenavnet, startdato og lengden på emnet (hvis angitt) [2], etterfulgt av en beskrivelse av emnet [3].

Hvis et emne inkluderer vekttall, kan du også se antall vekttall som gis når det er fullført [4].

Hvis et vitnemål er tilgjengelig, vises navnet på vitnemålet [5].

Avhengig av emnets utforming kan oppføringen vise en fremdriftslinje [6].

Klikk på tasten Gå til emne (Go To Course) [7] for å åpne et tilgjengelig emne.

Hvis du skal avbryte et emne, klikker du på ikonet Innstillinger [8].

Merknader:

  • Bare emner som er utformet med modulkrav viser en fremdriftslinje.
  • Emner med modulkrav viser en Gå til emne-tast, mens andre emner viser en Start emne-tast.
  • Emner du har påbegynt, viser en Gjenoppta-emne (Resume Course)-tast.

Se kravene for programmet

Som standard vises alle emner som inngår i et program, i utvidet form i listen Krav. Klikk på rullegardinlisten Krav (Requirements) [1] for å trekke sammen listen.

Hvis et emne ennå ikke er tilgjengelig, vises et låseikon [2] i emnebildet.

Merknad: Hvis alle nødvendige emner i programmet inneholder en Start emne (Begin Course)-tast, kan du fullføre emnene i en hvilken som helst rekkefølge.

Vis Fullførtoppføringer (Completed Listings)

Klikk på Fullført (Completed)-fanen [1] for å se oppføringene av fullførte emner og programmer.

Fullførte oppføringer vises basert på fullføringsdato og deretter alfabetisk.

Du kan se datoen for når emnet eller programmet er fullført [2] og fullføringsvitnemål (eventuelt) [3].

Du kan også gå gjennom et fullført emne [4].

Vis oppføringene av det som ikke er fullført (Not Completed Listings)

Klikk på fanen Ikke fullført (Not Completed) [1] for å se oppføringer av utløpte, arkiverte og ennå ikke påbegynte.

Utløpte emner viser en utløpsdato [2]. Klikk på tasten Gå gjennom emne (Review Course) [3] for å gå gjennom et utløpt emne.

Arkiverte emner viser et Arkivert-ikon [4], og avbrutte emner viser et Droppet-ikon [5].

Vise ventelisteoppføringer

Klikk på fanen Venteliste (Wait List) [1] for å se oppføringer der du har satt deg på venteliste.

Ventelisteoppføringer viser emnets eller programmets navn [2] og påmeldingsstatus [3].

Finn oppføringen og klikk på ikonet Fjern [4] for å fjerne navnet ditt fra en venteliste.

Merknader:

  • Ventelistefanen vises bare hvis du har lagt til navnet ditt på en venteliste.
  • Når det blir en ledig plass og emnet er gratis, blir du automatisk registrert i listen, og emnet eller programmet vises i fanen I fremdrift (In Progress). For betalte kurs vil du motta en e-post med instruksjoner om hvordan du fullfører påmeldingen.  Les mer om hvordan du setter deg på ventelisten.  

Vis transkript

Vis transkript

Hvis du vil se et transkript av alle dine gjeldende og fullførte programmer og emner, kan du klikke på lenken PDF-transkript (PDF Transcript). Utskriften viser all påmeldingsinformasjon som vises i katalogfanene I fremdrift og Fullført.

Vis Katalog (View Catalog)

Vis Katalog (View Catalog)

Du kan når som helst få tilgang til institusjonens emnekatalog ved å klikke på institusjonens logo [1].

Alternativt kan du klikke på lenken Emnekatalog (Course Catalog) [2].