Hur använder jag studentöversikten i Catalog?

När du loggar in i Canvas Catalog kan du se dina registrerade eller väntlistade kurser och program i studentöversikten.

I studentöversikten visas dina registrerade kurser efter status, och du kan komma åt Catalog-registreringar för att registrera dig i fler.

Obs! I Canvas Catalog kan administratörer begränsa studenter från att se en kurs före och efter det angivna kursdatumet. Om du inte kan se en kurs i din studentöversikt före eller efter de angivna kursdatumen, kan detta bero på att administratören har dolt denna.

Öppna studentöversikten

Öppna studentöversikten

Klicka på rullgardinsmenyn Användare (User) [1]. Klicka sedan på länken Studentöversikt (Student Dashboard) [2].

Se översikten

I studentöversikten visas fliken Förlopp (Progress) som standard [1].

Om du vill visa dina slutförda registreringar klickar du på fliken Slutförda (Completed) [2].

För att visa utgångna, arkiverade, överhoppade och ännu inte startade registreringar, klicka på fliken Ej slutförda (Not Completed) [3].

För att visa dina väntlistade registreringar klickar du på Väntlista (Wait List) [4].

Om du vill se, ladda ned eller skriva ut en PDF av ditt Lärartranskript, klickar du på knappen PDF Transcript (PDF-transkript) [5].

Visa pågående registreringar

Visa pågående registreringar

På fliken Pågående visas dina registrerade program i sektionen Program (Programs) [1] och dina registrerade kurser i sektionen Kurser (Courses) [2].

Registreringar som pågår visas i nedstigande ordning från den som är mest till minst fullständig. Om inga registreringar är pågående för närvarande visas alla registreringar i alfabetisk ordning efter titel.

Visa programinformation

I sektionen Program (Program) visar varje registrering ikonen Program (Program) [1].

Registreringen visar programmets namn, startdatum och längd (om angiven) [2], följt av en beskrivning av programmet [3].

Om ett program ger poäng visas det kumulativa antalet poäng för alla kurser i programmet [4].

Om certifikat är tillgängligt visas certifikatets namn [5].  

Visa kursinformation

Visa kursinformation

I sektionen Kurser (Courses) visar varje registrering ikonen Kurs (Kurs) [1].

Registreringen visar kursens namn, startdatum och längd (om angiven) [2], följt av en beskrivning av kursen [3].

Om en kurs ger poäng kan du även se antalet poäng som ges för slutförande av kursen [4].

Om certifikat är tillgängligt visas certifikatets namn [5].

Kursen, beroende på dess design, kan visa ett förloppsfält [6].

Om du vill öppna en tillgänglig kurs klickar du på knappen Gå till kursen (Go To Course) [7].

För att hoppa av en kurs, klicka på ikonen Inställningar (Settings) [8].

Anteckningar:

  • Endast kurser med modulkrav visar ett förloppsfält.
  • Kurser med modulkrav visar knappen Gå till kursen (Go To Course). Övriga kurser visar knappen Starta kursen (Begin Course).
  • Kurser som du har startat visar knappen Återuppta kurs (Resume Course) .

Visa programkrav

Som standard visas alla kurser i ett program i utökat format i listan Krav (Requirements). Om du vill dölja listan klickar du på rullgardinsmenyn Krav (Requirements) [1].

Om en kurs ännu inte är tillgänglig visas en låsikon på kursbilden [2].

Obs! Om alla obligatoriska kurser i programmet visar knappen Starta kurs (Begin Course) kan du slutföra kursen i den ordning du vill.

Visa slutförda registreringar

Om du vill visa dina slutförda registreringar klickar du på fliken Slutförda (Completed) [1].

Slutförda registreringar visas baserat på slutförandedatum och sedan alfabetiskt efter titel.

Du kan visa kursens eller programmets slutförandedatum [2] och slutförandcertifikatet (om sådant finns) [3].

Du kan också granska en slutförd kurs [4].

Visa ej slutförda registreringar

För att visa utgångna, arkiverade, överhoppade och ännu inte startade kurser eller program, klicka på fliken Ej slutförda (Not Completed) [1].

Utgångna kurser visar ett utgångsdatum [2]. Om du vill granska en utgången kurs klickar du på knappen Granska kursen (Review Course) [3].

Arkiverade kurser visar ikonen Arkiverad (Archived) [4] och överhoppade kuser visar ikonen Överhoppade (Dropped) [5].

Visa registreringar på väntelistan

För att visa registreringar för vilka du har lagt till ditt namn på väntelistan, klicka på fliken Väntelista (Wait List) [1].

Väntelistan visar kursens eller programmets namn [2] och din registreringsstatus [3].

Om du vill ta bort ditt namn från väntelistan letar du upp registreringen och klickar på ikonen Ta bort [4].

Anteckningar:

  • Fliken Väntelista visas endast om du har lagt till ditt namn på en väntelista.
  • När en plats blir tillgänglig, om kursen är gratis, registreras du automatiskt i registreringen eller programmet och kursen/programmet kommer att visas på fliken Pågående. För betalda kurser får du ett e-postmeddelande med instruktioiner om hur du slutför registreringen.  Läs mier om hur du lägger till ditt namn till väntelistan.  

Visa avskrift

Visa avskrift

Om du vill visa en avskrift av alla dina aktuella och slutförda kurser och program klickar du på länken PDF-avskrift (PDF Transcript). I avskriften visas all registreringsinformation så som den visas på flikarna Pågående och Slutförda i Catalog.

Visa Catalog

Visa Catalog

Du kan öppna ditt lärosätes kurskatalog när du vill genom att klicka på logotypen för ditt lärosäte [1].

Eller så kan du klicka på länken Kurskatalog (Course Catalog) [2].