ZabOperations
New Member
Activity Feed
My Posts
Post Details Date Published Views Kudos

Notas de versão do Impact em PORTUGUÊS (BR) (26072022)

Não há atualizações de funcionalidades disponíveis; o próximo lançamento programado será 02-08-2022

Tuesday

6

0

Notas de la versión de Impact en ESPAÑOL (26072022)

No se dispone de actualizaciones de funcionalidades; la próxima versión está prevista para el 02/08/2022

Tuesday

5

0

SVENSKA Canvas-distributionsinformation (2022-08-03)

Canvas-distributioner innehåller kodändringar som är avsedda att lösa buggar, förbättra prestanda och förbereda programvaran för nya funktioner. Dessa distributioner sker varannan vecka och kan testa...

a week ago

45

0

Notas de versão do Canvas em PORTUGUÊS (BR) (03082022)

As versões do Canvas contêm alterações de código destinadas a corrigir bugs, melhorar o desempenho e preparar-se para novas funcionalidades. Essas versões ocorrem a cada duas semanas e podem ser test...

a week ago

59

0

NORSK Canvas distribusjonsnotater (03.08.2022)

Canvas-distribusjoner inneholder kodeendringer som er ment å fikse feil, forbedre ytelsen og forberede for nye funksjoner. Disse distribusjonene lanseres hver andre uke og kan testes i betamiljøet fø...

a week ago

14

0

NEDERLANDS Canvas-deployopmerkingen (3-8-2022)

Canvas-deploys bevatten codewijzigingen die zijn bedoeld om bugs te verhelpen, de prestaties te verbeteren en voorbereidingen uit te voeren voor nieuwe functies. Deze deploys vinden elke twee weken p...

a week ago

21

0

Notas de implementación de Canvas en ESPAÑOL (03082022)

Las implementaciones de Canvas tienen modificaciones de códigos destinadas a reparar fallas, mejorar el rendimiento y prepararse para nuevas funcionalidades. Estas implementaciones se realizan cada d...

a week ago

276

0

繁體中文 Canvas 部署說明 (2022-08-03)

Canvas 部署包含修正錯誤、提升效能和準備新功能的代碼變更。這些部署每兩週進行一次,可在本文件標題中指示的版本部署日期之前在測試版環境中進行測試。 部署說明指示了部署中的顯著功能變化。若要根據使用者角色檢視功能,請查看依使用者角色的 Canvas 功能。 已修復的程式錯誤位於 已知的問題 中。有關在此部署中解決的相關問題,請檢視 2022-08-03 社群標籤 。 &nbs...

a week ago

23

0

Notas de versão do Impact em PORTUGUÊS (BR) (19072022)

Nesta versão do Impact, várias atualizações de acessibilidade foram feitas para contrastes de cores, títulos e navegações do leitor de tela no painel do Impact. No Centro de Suporte, os botões e o fo...

08-02-2022

14

0

Notas de la versión de Impact en ESPAÑOL (19072022)

En esta versión de Impact, se realizaron varias actualizaciones de accesibilidad a los contrastes de colores, títulos y navegación por el lector de pantalla en el tablero de Impact. En el Centro de s...

08-02-2022

11

0

Notas de versão do Impact em PORTUGUÊS (BR) (12/07/2022)

Nesta versão do Impact, os menus suspensos do Painel do Impact usados para atribuir grupos de usuários e funções exibem grupos de usuários e funções selecionados no topo da lista. Em Relatórios de Cu...

07-26-2022

13

0

Notas de la versión de Impact en ESPAÑOL (12-07-2022)

En esta versión de Impact, los menús desplegables del tablero de Impact que se usan para asignar grupos de usuarios y roles muestran grupos de usuarios y roles seleccionados en la parte superior de l...

07-26-2022

14

0

SVENSKA Canvas-distributionsinformation (2022-07-20)

Canvas-distributioner innehåller kodändringar som är avsedda att lösa buggar, förbättra prestanda och förbereda programvaran för nya funktioner. Dessa distributioner sker varannan vecka och kan testa...

07-21-2022

54

0

Notas de versão do Canvas em PORTUGUÊS (BR) (20/07/2022)

As versões do Canvas contêm alterações de código destinadas a corrigir bugs, melhorar o desempenho e preparar-se para novas funcionalidades. Essas versões ocorrem a cada duas semanas e podem ser test...

07-21-2022

55

0

NORSK Canvas distribusjonsnotater (20.07.2022)

Canvas-distribusjoner inneholder kodeendringer som er ment å fikse feil, forbedre ytelsen og forberede for nye funksjoner. Disse distribusjonene lanseres hver andre uke og kan testes i betamiljøet fø...

07-21-2022

18

0

Nederlandse Canvas-deployopmerkingen (20-7-2022)

Canvas-deploys bevatten codewijzigingen die zijn bedoeld om bugs te verhelpen, de prestaties te verbeteren en voorbereidingen uit te voeren voor nieuwe functies. Deze deploys vinden elke twee weken p...

07-21-2022

25

0

Notas de implementación de Canvas en ESPAÑOL (20-07-2022)

Las implementaciones de Canvas tienen modificaciones de códigos destinadas a reparar fallas, mejorar el rendimiento y prepararse para nuevas funcionalidades. Estas implementaciones se realizan cada d...

07-21-2022

437

0

繁體中文 Canvas 部署說明 (2022-07-20)

Canvas 部署包含修正錯誤、提升效能和準備新功能的代碼變更。這些部署每兩週進行一次,可在本文件標題中指示的版本部署日期之前在測試版環境中進行測試。 部署說明指示了部署中的顯著功能變化。若要根據使用者角色檢視功能,請查看依使用者角色的 Canvas 功能。 已修復的程式錯誤位於 已知的問題 中。有關在此部署中解決的相關問題,請檢視 2022-07-20 已知的問題標籤 。 &...

07-21-2022

22

0

SVENSKA Canvas-versionsinformation (2022-07-16)

I den här Canvas-versionen (16 juli), för lärosäten som använder funktionsalternativet Förbättrad lärandemålshantering kan administratörer och lärare som har aktiverat Förbättrad lärandemålshantering...

07-18-2022

45

0

Notas de la versión de Canvas en ESPAÑOL (16-07-2022)

En esta versión de Canvas (16 de julio), para las instituciones que usan la opción de la Funcionalidad de administración de competencias mejorada, los administradores y los profesores que tengan habi...

07-18-2022

395

0

View All Posts
Community Statistics
Posts 68
Solutions 0
Kudos given 0
Kudos received 0
Member Since ‎04-28-2022