Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Nederlandse Canvas-releaseopmerkingen (17-9-2022)

Nederlandse Canvas-releaseopmerkingen (17-9-2022)

Aanstaande Canvas-wijzigingen

15-10-2022

  • Afschrijving: Numerieke variabelen worden vervangen door tekenreekswaarden.
  • Functieaankondiging: Tooltip voor titel van kalenderevenement wordt voor alle gebruikers afgedwongen in de Canvas-interface.

Meer informatie vind je op Aanstaande Canvas-wijzigingen.

 

In deze Canvas-release van 17 septermber: In Blauwdrukcursussen worden updates van Nieuwe toetsen gesynchroniseerd met cursussen, waarbij itembanken worden ondersteund.

Screencast | Ga naar de pagina Nieuwe functie Screencasts voor een overzicht van alle beschikbare video's in deze release.

Alle bronnen | Functies in deze release kunnen zijn opgenomen in productblogs en andere inhoud. Zie de Community-tag van 17-9-2022 voor alle gerelateerde links.

 

Functieopties

Terug naar inhoudsopgave

Functieopties bieden instituten de mogelijkheid om nieuw ontwikkelde Canvas-functionaliteit in overstemming met hun eigen tijdsplanning in te schakelen. Tenzij anders vermeld, zijn alle functieopties opt-in en vereisen deze geen actie door een Canvas-beheerder totdat de implementatiedatum van een functie wordt aangekondigd. Zie Canvas LMS functieopties voor een complete lijst van de functieopties.

Een functievoorbeeld-label geeft aan dat een functieoptie actief in ontwikkeling is wat betekent dat deze rechtstreeks via gebruikersfeedback wordt samengesteld. Functievoorbeelden maken gebruik van updates buiten de reguliere Canvas-releaseplanning en worden gepost in de sectie Gerelateerde releases in Canvas-releases & deploys.

Raadpleeg de tabel onder elke functienaam voor specifieke informatie over de functie. Zie de Canvas-releaseopmerkingen FAQ voor algemene informatie over de functieopties.

 

Nieuwe toetsen

Synchronisatie van Nieuwe toetsen in Blauwdrukcursus

Naam van functieoptie om in te schakelen

Nieuwe toetsen

Locatie en standaardstatus van functieopties inschakelen

Account (Uitgeschakeld/Ontgrendeld), informatie over het inschakelen van functieopties)

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

15-8-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

17-9-2022

Subaccountconfiguratie

Ja

Machtigingen

Inherent aan gebruikersrol

Van invloed op gebruikersinterface

Nee

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Beheerder, cursusleiders, Nieuwe toetsen

Ondersteuning voor mobiele apps

Niet beschikbaar

Beschikbaarheid Free-for-Teacher

Niet beschikbaar

Status functieoptie

Productiegereed

Gesprekken over gerelateerde ideeën

Nieuwe toetsen: Blauwdrukhoofdcursus om Nieuwe toetsen meer te synchroniseren dan met de initiële sy...

Functievideo

Release-screencast: 2022-09-17 Synchronisatie van Nieuwe toetsen in Blauwdrukcursus


Samenvatting

Wanneer een Nieuwe toets wordt bijgewerkt in een Blauwdrukcursus, kunnen beheerders en cursusleiders de wijzigingen met alle relevante cursussen synchroniseren.

Voordeel van de wijziging

Met deze update kunnen beheerders fouten in de content of grammatica in Nieuwe toetsen bijwerken met behulp van de blauwdruk en de wijzigingen synchroniseren met alle relevante cursussen.

Functiewerkstroom

Blueprint Sync Unsaved ChangesBlueprint Sync Unsaved ChangesNiet-opgeslagen wijzigingen synchronisatie blauwdruk

 
Als u wijzigingen aan een Nieuwe toets in een Blauwdrukcursus wilt bijwerken, klikt u op de knop Sync.

Aanvullende details

Voorheen, na een initiële blauwdruksynchronisatie met een Nieuwe toets, werden wijzigingen aan een blauwdruk van een Nieuwe toets niet gesynchroniseerd.

 

Blauwdrukcursus ondersteunt itembanken voor Nieuwe toetsen

Naam van functieoptie om in te schakelen

Nieuwe toetsen

Locatie en standaardstatus van functieopties inschakelen

Account (Uitgeschakeld/Ontgrendeld), informatie over het inschakelen van functieopties)

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

15-8-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

17-9-2022

Subaccountconfiguratie

Ja

Machtigingen

Inherent aan gebruikersrol

Van invloed op gebruikersinterface

Ja   

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Beheerder, cursusleiders, itembanken van Nieuwe toetsen

Ondersteuning voor mobiele apps

Niet beschikbaar

Beschikbaarheid Free-for-Teacher

Niet beschikbaar

Status functieoptie

Productiegereed

Gesprekken over gerelateerde ideeën

Itembanken van Nieuwe toetsen ondersteund in blauwdrukcursussen


Samenvatting

Itembanken van Nieuwe toetsen worden ondersteund in Blauwdrukcursussen.

Voordeel van de wijziging

Met deze update kunnen organisaties zorgen voor consistente itembanken in cursussen.

Functiewerkstroom

Deze functie is niet van invloed op de gebruikersinterface.

Terug naar inhoudsopgave

 

Wijzigingenlogboek Releaseopmerkingen

Terug naar inhoudsopgave

Datum  
16-8-2022

Bijgewerkte functies

  • Synchronisatie van Nieuwe toetsen in Blauwdrukcursus
    • Relevante gebruikersrollen-cursusleiders toegevoegd
  • Blauwdrukcursus ondersteunt itembanken voor Nieuwe toetsen
    • Relevante gebruikersrollen-cursusleiders toegevoegd
15-8-2022 Gepubliceerde releaseopmerkingen
Was this article helpful? Yes No
Informatie over Canvas-releaseopmerkingen

Productiereleaseopmerkingen geven Canvas-updates aan die worden opgenomen in de zaterdag-release en kunnen worden gewijzigd. Het is echter mogelijk dat er al enkele functies zijn geïmplementeerd zoals aangegeven in de releaseopmerkingen. Nieuwe functies kunnen verschillen van die in je bèta-omgeving.

Het beleid voor opmerkingen bij releaseopmerkingen is hier van toepassing.

Functies op accountniveau zijn niet beschikbaar voor Free-for-Teacher-accounts, tenzij anders vermeld.

Herinnering over Flash-inhoud: Canvas geeft Flash-inhoud weer zoals deze door de belangrijkste browsers wordt ondersteund. Microsoft Edge, Safari, Chrome en Firefox worden standaard ingesteld op HTML5 als voorkeursmethode voor weergave van website-inhoud, om de weergave in de browser te versnellen en de veiligheid te verbeteren. Deze browsers zullen uiteindelijk alle Flash-inhoud blokkeren. Voor optimale prestaties in Canvas moet cursusinhoud worden ontworpen met ondersteuning van HTML5. Alle Flash-inhoud kan dan nog steeds worden geopend door daarvoor handmatig toestemming te geven in de browser.

Ervaren gebruikers van CSS en Javascript: Canvas-releases kunnen niet-gedocumenteerde wijzigingen bevatten die van invloed zijn op stijlen en code in aangepaste toepassingen. Vergeet overigens niet je bèta-omgeving te controleren op eventuele aanpassingsfouten.

Voor vragen over functies in de releaseopmerkingen kun je een discussie starten in je taalgroep.

Release informatie is onderhevig aan veranderingen.