Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Nederlandse Canvas-releaseopmerkingen (15-10-2022)

Nederlandse Canvas-releaseopmerkingen (15-10-2022)

Aanstaande Canvas-wijzigingen

15-10-2022

 • Uitfasering van Numerieke variabelen worden vervangen door tekenreekswaarden.
 • Functieaankondiging: Tooltip voor titel van kalenderitem wordt voor alle gebruikers afgedwongen in de Canvas-interface.

19-11-2022

 • Functieaankondiging: Publicatie van pagina's plannen wordt in Canvas standaard ingesteld als Ingeschakeld/Vergrendeld voor alle gebruikers in productie.
 • Functieaankondiging: “Meerdere opdrachtinleveringen worden weergegeven als één inlevering voor tools van derden" wordt in Canvas standaard ingesteld Ingeschakeld/Ontgrendeld voor alle gebruikers in productie.

Meer informatie vind je op Aanstaande Canvas-wijzigingen.

 

In deze Canvas-release (van 15 oktober), is de functionaliteit van Inbox voor alle gebruikers verbeterd.

Functieopties

 • Voor organisaties die de functieoptie Publicatie van pagina's plannen gebruiken, kunnen cursusleiders publicatiedatums en -tijden voor pagina's plannen.
 • Voor organisaties die de functieoptie "Meerdere bestands-AGS-inleveringen tellen als één functieoptie voor inlevering" gebruiken, geeft SpeedGrader alle bestanden samen weer. 

Externe tools (LTI)

 • Voor organisaties die BigBlueButton gebruiken, kunnen gebruikers een wachtruimte inschakelen, vergaderingen toevoegen aan de kalender en deelnemers bijwerken of synchroniseren.

Screencast | Ga naar de pagina Nieuwe functie Screencasts voor een overzicht van alle beschikbare video's in deze release.

Alle bronnen | Functies in deze release kunnen zijn opgenomen in productblogs en andere inhoud. Zie de Community-tag van 15-10-2022 voor alle gerelateerde links.

 

Bijgewerkte functies

Terug naar inhoudsopgave

Vergaderingen

Updates voor vergaderingen in BigBlueButton

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

29-9-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

15-10-2022

Naam van LTI-tool

BigBlueButton

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Alle gebruikers, vergaderingen, kalender

Gesprekken over gerelateerde ideeën

Kalenderitems - Big Blue Button - knop en opname inschakelen

Functievideo

Release-screencast: 2022-10-15 Updates voor vergaderingen in BigBlueButton


Samenvatting

Gebruikers van BigBlueButton kunnen in Instellingen voor vergaderingen een wachtruimte inschakelen. Bovendien kunnen gebruikers in Vergaderingen vergaderingen toevoegen aan de kalender en deelnemers bijwerken of synchroniseren.

Voordeel van de wijziging

Met deze update kunnen gebruikers regelen wanneer mensen aan een vergadering kunnen deelnemen. Door tijdens het maken van een nieuwe vergadering met BigBlueButton een vergadering aan de kalender toe te voegen, kunnen gebruikers deelnemers tegelijkertijd voor het kalenderitem uitnodigen. En omdat deelnemers kunnen worden gesynchroniseerd zodra die worden toegevoegd of verwijderd, kunnen gebruikers de deelnemers snel en gemakkelijk bijwerken.

Functiewerkstroom

Conferences Enable Waiting Room CheckboxConferences Enable Waiting Room CheckboxSelectievakje Wachtruimte inschakelen voor vergaderingen

 Wanneer u een nieuwe vergadering maakt, klikt u op het selectievakje Wachtruimte inschakelen.

 

Conferences Attendees Options MenuConferences Attendees Options MenuMenu Deelnemeropties voor vergaderingen

 Cursusleiders kunnen de Uitnodigingsopties en machtigingen voor deelnemers bijwerken.

 

Conferences Calendar Setting OptionsConferences Calendar Setting OptionsOpties voor kalenderinstellingen voor vergaderingen

 Als u een vergadering aan een kalender wilt toevoegen, klikt u op het selectievakje Toevoegen aan kalender [1], voert u een Startdatum [2], Starttijd [3], Einddatum [4] en Eindtijd [5] in en klikt u op Maken [6].

 

Conferences Invitation Options TooltipConferences Invitation Options TooltipTooltip voor uitnodigingsopties voor vergaderingen

Wanneer u een vergadering aan de kalender toevoegt, geeft een tooltip aan dat alle cursusdeelnemers moeten worden uitgenodigd voor kalenderitems.

 

Conferences Sync Attendees LinkConferences Sync Attendees LinkLink om deelnemers te synchroniseren voor vergaderingen

 Wanneer deelnemers worden toegevoegd aan of verwijderd uit een cursus, kunnen cursusleiders de deelnemers synchroniseren met nieuwe vergaderingen.

 

Functieopties

Terug naar inhoudsopgave

Functieopties bieden instituten de mogelijkheid om nieuw ontwikkelde Canvas-functionaliteit in overstemming met hun eigen tijdsplanning in te schakelen. Tenzij anders vermeld, zijn alle functieopties opt-in en vereisen deze geen actie door een Canvas-beheerder totdat de implementatiedatum van een functie wordt aangekondigd. Zie Canvas LMS functieopties voor een complete lijst van de functieopties.

Een functievoorbeeld-label geeft aan dat een functieoptie actief in ontwikkeling is wat betekent dat deze rechtstreeks via gebruikersfeedback wordt samengesteld. Functievoorbeelden maken gebruik van updates buiten de reguliere Canvas-releaseplanning en worden gepost in de sectie Gerelateerde releases in Canvas-releases & deploys.

Raadpleeg de tabel onder elke functienaam voor specifieke informatie over de functie. Zie de Canvas-releaseopmerkingen FAQ voor algemene informatie over de functieopties.

 

Pagina's

Publicatie van pagina's plannen

Naam van functieoptie om in te schakelen

Geplande publicatie van pagina

Locatie en standaardstatus van functieopties inschakelen

Account (Uitgeschakeld/Ontgrendeld) informatie over het inschakelen van functieopties

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

2022-09-19 (Ingeschakeld/Ontgrendeld)

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

15-10-2022

Subaccountconfiguratie

Ja

Machtigingen

Inherent aan gebruikersrol

Van invloed op gebruikersinterface

Ja   

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Beheerders, Cursusleiders, Pagina's

Ondersteuning voor mobiele apps

Niet beschikbaar

Beschikbaarheid Free-for-Teacher

Niet beschikbaar

Implementatiedatum

2022-11-19 Standaardstatus Ingeschakeld/Vergrendeld voor alle gebruikers in productie; zie Aanstaande Canvas-wijzigingen

Status functieoptie

Productiegereed

Gesprekken over gerelateerde ideeën

"Vergrendelen tot datum" toevoegen aan inhoudspagina's

Laten we een publicatiedatum/tijd voor inhoudspagina's plannen

Functievideo

Release-screencast: 2022-10-15 Publicatie van pagina's plannen


Samenvatting

Wanneer de functieoptie Publicatie van pagina's plannen is ingeschakeld, kunnen cursusleiders pagina's voor publicatie uitstellen tot een specifieke datum en tijd.

Voordeel van de wijziging

Met deze update kunnen cursusleiders pagina's voorbereiden en inplannen om ze automatisch te publiceren in een cursus.

Functiewerkstroom

Edit Page Publish At FieldEdit Page Publish At FieldVeld Publiceren op voor Pagina bewerken

 Wanneer u een pagina bewerkt, selecteert u een datum voor Publiceren op [1] en voert u een Tijd in [2]. 

 

Edit Page Save ButtonEdit Page Save ButtonKnop Opslaan voor Pagina bewerken

 Klik op Opslaan.

 

Schedule Page to Publish IconSchedule Page to Publish IconPictogram Pagina plannen voor publicatie

 

 In Modules en pagina's kunnen cursusleiders zien wanneer een pagina is gepland voor publicatie. 

Aanvullende details

Geplande pagina's blijven tot de publicatiedatum en -tijd zichtbaar voor cursisten.

Terug naar inhoudsopgave

 

SpeedGrader

Meerdere opdrachtinleveringen worden weergegeven als één inlevering voor tools van derden

Naam van functieoptie om in te schakelen

Meerdere bestands-AGS-inleveringen tellen als één inlevering

Locatie en standaardstatus van functieopties inschakelen

Account (Uitgeschakeld/Ontgrendeld), informatie over het inschakelen van functieopties)

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

20-9-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

15-10-2022

Subaccountconfiguratie

Ja/Nee

Machtigingen

Inherent aan gebruikersrol

Van invloed op gebruikersinterface

Ja   

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Beheerders, Cursusleiders, SpeedGrader

Ondersteuning voor mobiele apps

Niet beschikbaar

Beschikbaarheid Free-for-Teacher

Niet beschikbaar

Implementatiedatum

2022-11-19 Standaardstatus Ingeschakeld/Ontgrendeld voor alle gebruikers in productie; zie Aanstaande Canvas-wijzigingen

Status functieoptie

Productiegereed


Samenvatting

Bij gebruik van tools van derden om opdrachten te uploaden, worden meerdere bestanden die tegelijk worden ingeleverd weergegeven als één inlevering in SpeedGrader.

Voordeel van de wijziging

Met deze update kunnen cursusleiders inleveringen van meerdere bestanden tegelijk in SpeedGrader bekijken.

Functiewerkstroom

Multi-File Submission Speedgrader DisplayMulti-File Submission Speedgrader DisplayWeergave in Speedgrader bij inlevering van meerdere bestanden

 Meerdere bestanden die tegelijk worden ingeleverd worden in SpeedGrader als één inlevering weergegeven.

Aanvullende details

Wanneer voorheen tools van derden werden gebruikt om opdrachten in te leveren, werd elk bestand als een afzonderlijke inlevering weergegeven.

 

Andere updates

Terug naar inhoudsopgave

Inbox

Verbeterde functionaliteit van Inbox

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

14-9-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

15-10-2022

Gebruikersrol & Samenvattingslink

Alle gebruikers | Canvas-functies op basis van gebruikersrol 

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante functiegebieden

Inbox

Eerdere vermelding van functie

Canvas-deployopmerkingen (14-9-2022)


Samenvatting

De codering in de inbox is bijgewerkt om de functionaliteit voor alle gebruikers te verbeteren.

Voordeel van de wijziging

Deze update gebruikt InstUI for Inbox, de interne ontwerptaal van Instructure, voor een betere gebruikservaring en toegang.

 

Wijzigingenlogboek Releaseopmerkingen

Terug naar inhoudsopgave

Datum  
29-9-2022

Bijgewerkte functie

 • Updates voor vergaderingen in BigBlueButton
  • gewijzigde bètadatum
22-9-2022 Bijgewerkte functie
 • Meerdere opdrachtinleveringen worden weergegeven als één inlevering voor tools van derden - bèta- en productiedatums
19-9-2022 Gepubliceerde releaseopmerkingen
Was this article helpful? Yes No
Informatie over Canvas-releaseopmerkingen

Productiereleaseopmerkingen geven Canvas-updates aan die worden opgenomen in de zaterdag-release en kunnen worden gewijzigd. Het is echter mogelijk dat er al enkele functies zijn geïmplementeerd zoals aangegeven in de releaseopmerkingen. Nieuwe functies kunnen verschillen van die in je bèta-omgeving.

Het beleid voor opmerkingen bij releaseopmerkingen is hier van toepassing.

Functies op accountniveau zijn niet beschikbaar voor Free-for-Teacher-accounts, tenzij anders vermeld.

Herinnering over Flash-inhoud: Canvas geeft Flash-inhoud weer zoals deze door de belangrijkste browsers wordt ondersteund. Microsoft Edge, Safari, Chrome en Firefox worden standaard ingesteld op HTML5 als voorkeursmethode voor weergave van website-inhoud, om de weergave in de browser te versnellen en de veiligheid te verbeteren. Deze browsers zullen uiteindelijk alle Flash-inhoud blokkeren. Voor optimale prestaties in Canvas moet cursusinhoud worden ontworpen met ondersteuning van HTML5. Alle Flash-inhoud kan dan nog steeds worden geopend door daarvoor handmatig toestemming te geven in de browser.

Ervaren gebruikers van CSS en Javascript: Canvas-releases kunnen niet-gedocumenteerde wijzigingen bevatten die van invloed zijn op stijlen en code in aangepaste toepassingen. Vergeet overigens niet je bèta-omgeving te controleren op eventuele aanpassingsfouten.

Voor vragen over functies in de releaseopmerkingen kun je een discussie starten in je taalgroep.

Release informatie is onderhevig aan veranderingen.