Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Nederlandse Canvas-releaseopmerkingen (19-11-2022)

Nederlandse Canvas-releaseopmerkingen (19-11-2022)

In deze Canvas-release (11 november) kunnen instellingen met Accountkalenders belangrijke data delen met cursusleiders en cursisten. In Leerdoelen kunnen cursusleiders snel een overzicht bekijken van een afstemmingssamenvatting van de leerdoelen van de cursus. Bovendien is de optie ‘Meerdere bestands-AGS-inleveringen tellen als één inlevering’ afgedwongen voor alle Canvas-gebruikers. Tevens is de ‘Standaardstatus Publicatie van pagina's plannen’ bijgewerkt.

Screencast | Ga naar de pagina Nieuwe functie Screencasts voor een overzicht van alle beschikbare video's in deze release.

Alle bronnen | Functies in deze release kunnen zijn opgenomen in productblogs en andere inhoud. Zie de Community-tag van 19-11-2022 voor alle gerelateerde links.

Nieuwe functies

Terug naar inhoudsopgave

Kalender

Accountkalenders

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

17-10-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

19-11-2022

Locatie om functie in te schakelen

Accountnavigatie

Machtigingen

Accountkalenders beheren

Gerelateerde API's

Accountkalenders

Kalendergebeurtenissen API

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Alle gebnuikers, accountnavigatie, kalender

Gesprekken over gerelateerde ideeën

Kalenders op accountniveau (en kalenderniveaus van subaccounts)

Functievideo

Release-screencast: 19-11-2022 Accountinstellingen accountkalender


Samenvatting

Beheerders en subaccounts van beheerders kunnen ene accountkalender aanmaken en belangrijke datums importeren voor gebruikers. In Canvas-kalenders hebben gebruikers de optie om zich te abonneren op Accountkalenders in het onderdeel Andere kalenders.

Voordeel van de wijziging

Dankzij deze update kunnen instituten datums delen die voor het hele instituut belangrijk zijn voor cursusleiders en cursisten.

Functiewerkstroom

Account Navigation Account CalendarsAccount Navigation Account CalendarsAccountnavigatie accountkalenders

Klik op Accountnavigatie op Accountkalenders.

Account Calendar Filter Drop-Down MenuAccount Calendar Filter Drop-Down MenuVervolgkeuzelijst Filter accountkalender

Om accountkalenders te filteren, opent u de naam van de kalender in de zoekbalk [1] of klikt u op de vervolgkeuzelijst [2] Alles weergeven.

List of Available Account CalendarsList of Available Account CalendarsLijst van beschikbare accountkalenders

Kies de kalenders die uw gebruikers kunnen toevoegen en bekijken in de sectie ‘Andere kalenders’ van hun Canvas-kalender.

Account Calendar Visibility Apply Changes ButtonAccount Calendar Visibility Apply Changes ButtonKnop Wijzigingen toepassen zichtbaarheid van accountkalenders

Wannneer de Accountkalenders zijn geselecteerd, klikt u op de knop Wijzigingen toepassen.

Other Calendars Add IconOther Calendars Add IconPictogram Toevoegen andere kalenders

Om een accountkalenders toe te voegen in de Canvas-kalender, klikt u op het pictogram Toevoegen .

Add Calendar OptionsAdd Calendar OptionsKalenderopties toevoegenSelecteer een accountkalender [1], en klik vervolgens op Wijzigingen opslaan [2].

Edit Event Account CalendarEdit Event Account CalendarEvenement Accountkalender bewerken

Om als beheerder een nieuw evenement aan te maken op een accountkalender, klikt u op het vervolgkeuzemenu Kalender en selecteert u de gewenste accountkalender.

User Calendar Monthly ViewUser Calendar Monthly ViewMaandoverzicht kalender voor gebruikers

Evenementen worden in de kalender getoond voor gebruikers die zijn geabonneerd op de accountkalender.

Aanvullende details

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor accounts en subaccounts, en bestaande kalenderevenementen worden niet samengevoegd op een accountkalender. Bovendien worden gebruikers niet automatisch toegevoegd aan accountkalenders en moeten ze zich abonneren op de accountkalenders om belangrijke datums te kunnen zien. Bovendien worden gebeurtenissen van accountkalenders momenteel niet weergegeven in de Dashboard-lijstweergave of in de Canvas for Elementary Homeroom Schedule.

Leerdoelen

Tabblad Overzicht Leerdoelen afstemmen

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

17-10-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

19-11-2022

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Beheerders, cursusleiders, Leerdoelen

Gesprekken over gerelateerde ideeën

[Leerdoelen] Verbeterd herontwerp leerdoelen - niet mogelijk om alle uitgelijnde items te zien!

Functievideo

Release-screencast: 19-11-2022 Beheer Tabblad Overzicht Leerdoelen afstemmen verbeterd


Samenvatting

In Leerdoelen kunnen cursusleiders snel een overzicht bekijken van de afstemmingen op de leerdoelen in hun cursus. Daarnaast kunnen cursusleiders een filter gebruiken om alle leerdoelen te bekijken, alleen die met afstemmignen of die zonder afstemmingen.

Voordeel van de wijziging

Met deze update kunnen cursusleiders er voor zorgen dant leerdoelen nauwkeurig zijn uit gelijnd en correct zijn beoordeeld in de cursus. Daarnaast verbetert deze update de mogelijkheden om competentiegericht onderwijs en beoordeling op basis van normen toe te passen.

Functiewerkstroom

Outcomes Alignment Summary TabOutcomes Alignment Summary TabTabblad Overzicht Leerdoelen afstemmen

Wanneer Verbeterd beheer leerdoelen is ingeschakelld, toont het tabblad Afstemming de pagina Leerdoelen.

Outcome Alignment Summary Tab FilterOutcome Alignment Summary Tab FilterFilter tabblad Overzicht leerdoelen afstemmen

Om de Leerdoelen met en zonder afstemming te bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Alle leerdoelen.

Outcome Alignment SummaryOutcome Alignment SummaryOverzicht Leerdoelen afstemmen

Op het tabblad Leerdoelen afstemmen, kunnen cursusleiders het aantal cursuscontent-items bekijken die zijn afgestemd op een leerdoel [1] en welke cursuscontent-items zijn afgestemd met elk leerdoel [2].

.

Functieopties

Terug naar inhoudsopgave

Functieopties bieden instituten de mogelijkheid om nieuw ontwikkelde Canvas-functionaliteit in overstemming met hun eigen tijdsplanning in te schakelen. Tenzij anders vermeld, zijn alle functieopties opt-in en vereisen deze geen actie door een Canvas-beheerder totdat de implementatiedatum van een functie wordt aangekondigd. Zie Canvas LMS functieopties voor een complete lijst van de functieopties.

Een functievoorbeeld-label geeft aan dat een functieoptie actief in ontwikkeling is wat betekent dat deze rechtstreeks via gebruikersfeedback wordt samengesteld. Functievoorbeelden maken gebruik van updates buiten de reguliere Canvas-releaseplanning en worden gepost in de sectie Gerelateerde releases in Canvas-releases & deploys.

Raadpleeg de tabel onder elke functienaam voor specifieke informatie over de functie. Zie de Canvas-releaseopmerkingen FAQ voor algemene informatie over de functieopties.

Pagina's

Update Standaardstatus Publicatie van pagina's plannen [Functie vertraagd per 18-11-2022]

Naam van functieoptie om in te schakelen

Geplande publicatie van pagina

Locatie en standaardstatus van functieopties inschakelen

Account (ingeschakeld/ontgrendeld)

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

19-9-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

15-10-2022

Subaccountconfiguratie

Ja

Machtigingen

Inherent aan gebruikersrol

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Beheerders, Cursusleiders, Pagina's

Ondersteuning voor mobiele apps

Niet beschikbaar

Beschikbaarheid Free-for-Teacher

Niet beschikbaar

Status functieoptie

Productiegereed

Gesprekken over gerelateerde ideeën

"Vergrendelen tot datum" toevoegen aan inhoudspagina's

Laten we een publicatiedatum/tijd voor inhoudspagina's plannen

Functievideo

Release-screencast: 2022-10-15 Publicatie van pagina's plannen


Samenvatting

De ‘Standaardstatus Publicatie van pagina's plannen’ is bijgewerkt. Cursusleiders kunnen de publicatie van pagina's vertragen tot een bepaalde datum en tijd.

Voordeel van de wijziging

Met deze update kunnen cursusleiders pagina's voorbereiden en inplannen om ze automatisch te publiceren in een cursus.

Functiewerkstroom

Edit Page Publish At FieldEdit Page Publish At FieldVeld Publiceren op voor Pagina bewerken

Wanneer u een pagina bewerkt, selecteert u een datum voor Publiceren op [1] en voert u een Tijd in [2].

Edit Page Save ButtonEdit Page Save ButtonKnop Opslaan voor Pagina bewerken

Klik op Opslaan.

Schedule Page to Publish IconSchedule Page to Publish IconPictogram Pagina plannen voor publicatie

In Modules en pagina's kunnen cursusleiders zien wanneer een pagina is gepland voor publicatie.

Aanvullende details

Voorheen was deze functieoptie standaard uitgeschakeld. Daarnaast blijven geplande pagina's tot de publicatiedatum en -tijd onzichtbaar voor cursisten.

Deze functie is oorspronkelijk geïntroduceerd in de Canvas Release Notes (15-10-2022).

Terug naar inhoudsopgave

Andere updates

Terug naar inhoudsopgave

SpeedGrader

Afdwingen van de optie Meerdere opdrachtinleveringen worden weergegeven als één inlevering voor tools van derden

Oorspronkelijke productiereleasedatum

15-10-2022

Relevante Canvas-gebieden

Pagina's

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante gebruikersrollen

Beheerder, cursusleiders

Functie Q&A

Functie Q&A: Canvas-releaseopmerkingen (15-10-2022)


Samenvatting

De optie ‘Meerdere bestands-AGS-inleveringen tellen als één inlevering’ is afgedwongen voor alle Canvas-gebruikers. Bij gebruik van tools van derden om opdrachten te uploaden, worden meerdere bestanden die tegelijk worden ingeleverd weergegeven als één inlevering in SpeedGrader.

Voordeel van de wijziging

Met deze update kunnen cursusleiders inleveringen van meerdere bestanden tegelijk in SpeedGrader bekijken.

Functiewerkstroom

Multi-File Submission SpeedGrader DisplayMulti-File Submission SpeedGrader DisplayWeergave in SpeedGrader bij inlevering van meerdere bestanden

Meerdere bestanden die tegelijk worden ingeleverd worden in SpeedGrader als één inlevering weergegeven.

Aanvullende details

Wanneer voorheen tools van derden werden gebruikt om opdrachten in te leveren, werd elk bestand als een afzonderlijke inlevering weergegeven. Bovendien is voor deze functie LTI-versie 1.3 vereist.

Opmerking: Deze update verandert de manier waarop tools van derden aansluiten op en informatie ontvangen van Canvas. Bovendien worden tools van derden niet automatisch bijgewerkt om te profiteren van nieuwe functies en mogelijkheden.

Deze functie is oorspronkelijk geïntroduceerd in de Canvas Release Notes (15-10-2022).

Wijzigingenlogboek Releaseopmerkingen

Terug naar inhoudsopgave

Datum
18-11-2022

Bijgewerkte functie

  • Update Standaardstatus Publicatie van pagina's plannen [Functie vertraagd per 18-11-2022]
4-11-2022

Bijgewerkte functie

  • Accountkalenders
    • Toegevoegd Bovendien worden gebeurtenissen van accountkalenders momenteel niet weergegeven in de Dashboard-lijstweergave of in de Canvas for Elementary Homeroom Schedule.
21-10-2022

Bijgewerkte functies

  • Accountkalenders
    • Link naar Kalendergebeurtenissen API toegevoegd
  • Afdwingen van de optie Meerdere opdrachtinleveringen worden weergegeven als één inlevering voor tools van derden
    • Toegevoegd Bovendien is voor deze functie LTI-versie 1.3 vereist.
17-10-2022 Zichtbaarheidsupdate van feedback van studenten verwijderd
17-10-2022 Gepubliceerde releaseopmerkingen
Was this article helpful? Yes No
Informatie over Canvas-releaseopmerkingen

Productiereleaseopmerkingen geven Canvas-updates aan die worden opgenomen in de zaterdag-release en kunnen worden gewijzigd. Het is echter mogelijk dat er al enkele functies zijn geïmplementeerd zoals aangegeven in de releaseopmerkingen. Nieuwe functies kunnen verschillen van die in je bèta-omgeving.

Het beleid voor opmerkingen bij releaseopmerkingen is hier van toepassing.

Functies op accountniveau zijn niet beschikbaar voor Free-for-Teacher-accounts, tenzij anders vermeld.

Herinnering over Flash-inhoud: Canvas geeft Flash-inhoud weer zoals deze door de belangrijkste browsers wordt ondersteund. Microsoft Edge, Safari, Chrome en Firefox worden standaard ingesteld op HTML5 als voorkeursmethode voor weergave van website-inhoud, om de weergave in de browser te versnellen en de veiligheid te verbeteren. Deze browsers zullen uiteindelijk alle Flash-inhoud blokkeren. Voor optimale prestaties in Canvas moet cursusinhoud worden ontworpen met ondersteuning van HTML5. Alle Flash-inhoud kan dan nog steeds worden geopend door daarvoor handmatig toestemming te geven in de browser.

Ervaren gebruikers van CSS en Javascript: Canvas-releases kunnen niet-gedocumenteerde wijzigingen bevatten die van invloed zijn op stijlen en code in aangepaste toepassingen. Vergeet overigens niet je bèta-omgeving te controleren op eventuele aanpassingsfouten.

Voor vragen over functies in de releaseopmerkingen kun je een discussie starten in je taalgroep.

Release informatie is onderhevig aan veranderingen.