Hvordan importerer og ser jeg en Commons-ressource i Canvas?

Du kan importere fag, moduler, opgaver, test, diskussioner, sider eller filer fra Commons til dit Canvas-fag. Importerede ressourcer bevarer deres oprindelige offentliggjort eller ikke-offentliggjort status.

Bemærk:

 • For at aktivere Commons i din Canvas-instans skal du kontakte din Customer Success Manager.
 • Commons er tilgængeligt på alle gratis-for-lærer-konti. Gratis-for-lærer-brugere er begrænset til at finde, importere og dele offentlige ressourcer.
 • Der gælder standard lagergrænser for Canvas.
 • Data for studerende forbliver private, når de deler og importerer ressourcer.
 • Importerede Commons-ressourcer bevarer deres muligheder/indstillinger i det nye fag bortset fra deres afleveringsdatoer.
 • Commons understøtter i øjeblikket ikke deling / import af spørgsmålbanker, der er tilknyttet til en test.
 • Indhold i Studio kan ikke deles til eller importeres fra Commons.
 • New Quizzes kan ikke importeres fra Commons.

Åbn Commons

Åbn Commons

I Global navigation skal du klikke på linket Commons [1].

Find ressource

Find en ressource ved hjælp af søgefeltet [1].

Du kan sortere ressourcer efter mest relevante, seneste, mest foretrukne eller mest downloadede [2].

Du kan også filtrere søgeresultaterne efter godkendt indhold, type indhold, klassetrin/niveau og delingsindstillinger [3]. Lær mere om at søge i Commons.

Bemærk: Import af indhold fra Commons viser kun fagmuligheder fra den instans, hvor du startede Commons.

Åbn ressource

Åbn ressource

Klik på ressourcens titel for at se oplysninger om den.

Bemærk: Ressourcer kan åbnes i en ny fane ved at trykke på Kommando (Mac) eller Control (PC), mens du klikker på ressourcens navn på søgesiden, eller ved at højreklikke på ressourcens navn.

Vis ressource

Hvis du vil importere eller downloade ressourcen, skal du klikke på knappen Import/Download.

Importer ressource

Importer ressource

Søg efter det eller de fag, du vil importere ressourcen til [1], eller vælg faget fra listen [2]. Klik derefter på knappen Import into Course (Importer til fag) [3].

Hvis du vil hente filen til din computer, skal du klikke på knappen Download [4].

Bemærk:

 • Canvas-brugere, der er tilmeldt et fag som instruktør, undervisningsassistent, designer eller en brugerdefineret rolle baseret på en af de tidligere opførte roller, vil se listen Importer til fag, forudsat at det fag, de er tilmeldt i, er aktuelt.
 • Hvis et fag er indstillet til at tilsidesætte semesterdatoer og afkrydsningsfeltet Users can only participate in the course between these dates (Brugere kan kun deltage i faget mellem disse datoer) er markeret, vil faget vises på faglisten, hvis fagets slutdato ikke er i fortiden.
 • Hvis et fag bruger semesterdatoer, vises faget i faglisten, hvis semestrets startdato ikke er i fremtiden, og slutdatoen ikke er i fortiden.

Importer advarselsmeddelelse

Importer advarselsmeddelelse

Hvis du importerer en fil, der overstiger 500 MB, genererer Commons en advarselsmeddelelse om, at importen muligvis ikke vil lykkes.

Ressource afventer - besked

Ressource afventer - besked

Hvis du prøver at importere en ressource, der stadig afventer, vil knappen Importer til fag være inaktiv, og Commons viser en meddelelse, som fortæller, at ressourcen stadig behandles.

Vis importmeddelelse

Vis importmeddelelse

Se meddelelsen om importstatus øverst på din skærm. Bemærk venligst, at det kan tage et stykke tid, før du kan se ændringerne i dit fag.

Vis importeret ressource

Hvis du vil se andre importerede ressourcer end et fag, skal du navigere til funktionsområdet (fx Moduler, Opgaver, Test, Diskussioner, Sider eller Filer) i fagnavigation.

Bemærk: Indhold delt via Commons bevarer offentliggjorte/ikke-offentliggjort status for elementet, fra da det oprindeligt blev delt. Hvis du importerer indhold, der blev offentliggjort, da det oprindeligt blev delt, importeres det og offentliggøres i dit fag.

Importstatus-meddelelse

Importstatus-meddelelse

Hvis ressourcen stadig importeres, vil du se en statusmeddelelse, når du åbner dit fag. Klik på linket Import Status (Importstatus).

Se importstatus

Menuen Aktuelle jobs viser den importerede ressource som en Canvas Common Cartridge .imscc-fil. Du kan se datoen og tidspunktet, hvor ressourcen blev importeret. Menuen Importstatus viser importstatus efter farve:

 • Grå [1]: I kø
 • Blå [2]: Kører, statuslinjen viser den resterende tid
 • Grøn / orange [3]: Afsluttet (orange angiver et problem, der er forbundet med importen. Klik på problem-linket for at se listen)

For at rette et eller flere problemer, som kan have fundet sted ved importen, kan du enten bruge problem-linket ved siden af importen, eller du kan bruge menuen Fagnavigation til at bevæge dig rundt i faget og rette fejlene.