Hvordan kan jeg se opdateringer af ressourcer, jeg tidligere har importeret fra Commons?

Når en modificeret ressource deles igen til Commons, har brugere, der har importeret en kopi af denne ressource i Commons før opdateringen, mulighed for at opdatere ressourcen. Når en opdatering er tilgængelig, vises den på opdateringssiden, i meddelelsescentret og på siden med ressourcedetaljer.

Bemærk:

  • For at aktivere Commons i din Canvas-instans skal du kontakte din Customer Success Manager.
  • Commons er tilgængeligt på alle gratis-for-lærer-konti. Gratis-for-lærer-brugere er begrænset til at finde, importere og dele offentlige ressourcer.
  • Hvis din nuværende version af en ressource har afleveringer fra studerende, kan du overveje ikke at opdatere ressourcen.
  • Hvis du vælger at opdatere en tidligere delt ressource, erstattes den forrige version. Hvis du vælger ikke at opdatere en tidligere delt ressource, oprettes en ny ressource.

Åbn Commons

Åbn Commons

Hvis du vil se og opdatere ressourcer, skal du klikke på linket Commons.

Åbn opdateringer

Åbn opdateringer

I Commons-navigation skal du klikke på linket Updates (Opdateringer) [1]. Du kan også klikke på knappen View Update Notes (Se opdateringsnotater) i meddelelsescentret [2].

For at afvise meddelelsescentret skal du klikke på ikonet luk [3]. Meddelelsescenteret vises kun igen, når der er en ny opdatering.

Bemærk: Meddelelsescentret viser op til tre opdateringer. Du kan dog se alle tilgængelige opdateringer på siden Opdateringer.

Vis tilgængelige opdateringer

Vis tilgængelige opdateringer

På siden Opdateringer kan du se alle dine tidligere importerede ressourcer, som er blevet opdateret af den oprindelige bruger. Du kan se ressourcens navn og type [1], dato og tid, hvor ressourcen sidst blev opdateret [2], og noter om, hvad der blev opdateret i denne version [3].

Du kan også se hvilke fag, du tidligere importerede ressourcen til [4], og hvilken version af ressourcen, du i øjeblikket bruger [5].

Hvis du vil se siden med ressourceoplysninger eller den fulde versionshistorik, skal du klikke på ressourcens navn.

Bemærk: Ressourcer, der er blevet fjernet eller slettet fra Canvas, kan ikke opdateres.

Vis side med ressourceoplysninger

På siden med ressourceoplysninger kan du også se opdateringsmeddelelser. For at se opdateringer skal du klikke på knappen Show Courses (Vis fag)[1].

For at se versionshistorikken skal du klikke på fanen Version notes (Versionsnoter) [2].

For at vende tilbage til opdateringssiden skal du klikke på knappen Back to Updates (Tilbage til opdateringer) [3].

Vælg fag

Vælg fag

Hvis du importerede ressourcen til mere end et fag, har du muligheden for at vælge, hvilke fag du vil opdatere. Som standard vælges alle fag. Hvis du vil markere eller fravælge markering for et fag til opdatering, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for fagets navn.

Opdater ressource

Opdater ressource

For at opdatere din ressource skal du klikke på knappen Update (Opdater) eller Update selected (Opdater valgte) [1]. Opdatering af din ressource erstatter din nuværende ressource. For at bekræfte skal du klikke på knappen Yes (Ja) [2].

Afvis opdatering

Afvis opdatering

Du kan også vælge at ignorere opdateringen, hvis du ikke ønsker at opdatere din kopi af ressourcen. For at ignorere opdateringen for de valgte fag skal du klikke på knappen Dismiss (Afvis) eller Dismiss selected (Afvis valgte) [1]. Før afvisning skal du bekræfte, at du ønsker at ignorere opdateringen. For at bekræfte skal du klikke på knappen Yes (Ja) [2].

Bemærk: Hvis du ignorerer opdateringen for den/de valgte fag, vil du stadig blive underrettet om fremtidige opdateringer til ressourcen.

Se opdateret ressource i Canvas

Se opdateret ressource i Canvas

For at se dine importerede ressourcer skal du navigere til funktionsområdet (fx Moduler, Opgaver, Test, Diskussioner, Sider eller Filer) på Canvas.