Pa fathau o ddogfennau a ffeiliau cyfryngau y mae modd eu rhannu â Commons?

Yma cewch wybod pa fathau o ddogfennau a ffeiliau cyfryngau y mae modd eu rhannu â Commons.

Nodiadau:

 • I alluogi Commons yn eich fersiwn chi o Canvas, cysylltwch â’ch Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid.
 • Mae Commons ar gael ym mhob cyfrif Am-Ddim-i-Athrawon. Mae defnyddwyr Am-Ddim-i-Athrawon wedi’u cyfyngu i ddod o hyd i adnoddau cyhoeddus, eu mewngludo a’u rhannu.
 • Dydy Canvas ddim yn gallu delio â phob ffeil y mae Commons yn gallu delio â hi.

Y mathau o ddogfennau y mae modd delio â nhw

Mae modd rhannu’r ffeiliau dogfen canlynol â Commons:

 • .doc
 • .docx
 • .ppt
 • .pptx
 • .pdf
 • .xls
 • .xlsx
 • .rtf
 • .txt
 • .odt
 • .odp
 • .ods

Y mathau o ddelweddau y mae modd delio â nhw

Mae modd rhannu’r ffeiliau delwedd canlynol â Commons:

 • .jpg
 • .png
 • .gif
 • .svg

Y mathau o fideos y mae modd delio â nhw

Mae modd rhannu’r ffeiliau fideo canlynol â Commons:

 • .asf – Windows Media
 • .mov – Apple Quicktime
 • .mpg – Fformat Fideo Digidol
 • .avi – Fformat Fideo Digidol
 • .m4v – Fformat Fideo Digidol
 • .wmv – Windows Media
 • .mp4 – Fformat Fideo Digidol
 • .3gp – Fformat Symudol Amlgyfrwng
 • .flv – Fideo Flash

Y mathau o ffeiliau sain y mae modd delio â nhw

Mae modd rhannu’r ffeiliau sain canlynol â Commons:

 • .mp3
 • .wav
 • .mp4
 • .aac
 • .aif
 • .ogg
 • .webm