Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n gweld diweddariadau i adnoddau rydw i wedi’u mewngludo’n barod o Commons?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Sut ydw i’n gweld diweddariadau i adnoddau rydw i wedi’u mewngludo’n barod o Commons?

Pan fydd adnodd wedi’i addasu yn cael ei ailrannu â Commons, bydd defnyddwyr sydd wedi mewngludo copi o’r adnodd hwnnw yn Commons cyn y diweddariad yn cael yr opsiwn i ddiweddaru’r adnodd. Pan fydd diweddariad ar gael, bydd yn ymddangos yn y dudalen diweddariadau, yn y ganolfan hysbysiadau ac ar y dudalen manylion adnodd.

Nodiadau:

  • I alluogi Commons yn eich fersiwn chi o Canvas, cysylltwch â’ch Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid.
  • Mae Commons ar gael ym mhob cyfrif Am-Ddim-i-Athrawon. Mae defnyddwyr Am-Ddim-i-Athrawon wedi’u cyfyngu i ddod o hyd i adnoddau cyhoeddus, eu mewngludo a’u rhannu.
  • Os yw myfyrwyr wedi cyflwyno gwaith yn eich fersiwn bresennol o adnodd, efallai y byddwch chi am ystyried peidio â diweddaru’r adnodd.
  • Os byddwch chi’n dewis diweddaru adnodd sydd wedi cael ei rannu’n barod, bydd y fersiwn flaenorol yn cael ei disodli. Os byddwch chi’n dewis peidio â diweddaru adnodd sydd wedi cael ei rannu’n barod, bydd adnodd newydd yn cael ei greu.

Agor Commons

Agor Commons

I weld a diweddaru adnoddau, cliciwch y ddolen Commons.

Agor Diweddariadau

Agor Diweddariadau

Yn newislen Crwydro Commons, cliciwch y ddolen Diweddariadau (Updates) [1]. Gallwch hefyd glicio’r botwm Gweld Nodiadau Diweddaru (View Update Notes) yn y ganolfan hysbysiadau [2].

I anwybyddu’r ganolfan hysbysiadau, cliciwch yr eicon cau (close) [3]. Fydd y ganolfan hysbysiadau ddim yn ailymddangos nes bod diweddariad newydd.

Nodyn: Bydd y ganolfan hysbysiadau yn dangos hyd at dri diweddariad; ond, gallwch weld pob diweddariad sydd ar gael yn y dudalen Diweddariadau.

Gweld y diweddariadau sydd ar gael

Gweld y diweddariadau sydd ar gael

Yn y dudalen Diweddariadau, gallwch weld yr holl adnoddau rydych wedi eu mewngludo’n barod, ac sydd wedi cael eu diweddaru gan y defnyddiwr gwreiddiol. Gallwch weld enw’r adnodd a’r math o adnodd (name and type of resource) [1], dyddiad ac amser y tro diwethaf i’r adnodd gael ei ddiweddaru (date and time the resource was last updated [2], a nodiadau ar yr hyn gafodd ei ddiweddaru yn y fersiwn yma (notes of what was updated in this version) [3].

Gallwch hefyd weld pa gwrs neu gyrsiau roeddech wedi mewngludo’r adnodd iddynt o’r blaen (which course(s) you previously imported the resource into) [4], a pha fersiwn o’r adnodd rydych chi’n ei ddefnyddio ar hyn o bryd (which version of the resource you are currently using) [5].

I weld y dudalen manylion adnodd neu i weld hanes llawn y fersiwn, cliciwch enw’r adnodd.

Nodyn: Does dim modd diweddaru adnoddau sydd wedi cael eu tynnu neu eu dileu o Canvas.

Gweld y dudalen Manylion Adnodd

Ar y dudalen manylion adnodd, gallwch hefyd weld hysbysiadau diweddaru. I weld diweddariadau, cliciwch y botwm Dangos Cyrsiau (Show Courses) [1].

I weld hanes y fersiwn, cliciwch y tab Nodiadau fersiwn (Version notes) [2].

I fynd yn ôl i’r dudalen diweddariadau, cliciwch y botwm Yn ôl i’r Diweddariadau (Back to Updates) [3].

Dewis Cyrsiau

Dewis Cyrsiau

Os ydych chi wedi mewngludo’r adnodd i fwy nag un cwrs, mae gennych chi'r opsiwn i ddewis pa gwrs neu gyrsiau rydych am eu diweddaru. Bydd pob cwrs yn cael ei ddewis yn ddiofyn. I ddewis neu ddad-ddewis cwrs i’w ddiweddaru, cliciwch y blwch ticio wrth ymyl enw’r cwrs.

Diweddaru Adnodd

Diweddaru Adnodd

I ddiweddaru’ch adnodd, cliciwch y botwm Diweddaru (Update) neu Diweddariad wedi’i ddewis (Update selected) [1]. Drwy ddiweddaru'ch adnodd, bydd eich adnodd presennol yn cael ei ddisodli. I gadarnhau, cliciwch y botwm Iawn (Yes) [2].

Anwybyddu Diweddariad

Anwybyddu Diweddariad

Gallwch hefyd ddewis anwybyddu’r diweddariad os nad ydych chi am ddiweddaru’ch copi chi o’r adnodd. I anwybyddu’r diweddariad ar gyfer y cwrs neu’r cyrsiau dan sylw, cliciwch y botwm Anwybyddu (Dismiss) neu Diystyru’r eitemau hyn (Dismiss selected) [1]. Bydd angen i chi gadarnhau eich bod am anwybyddu’r diweddariad. I gadarnhau, cliciwch y botwm Iawn (Yes) [2].

Nodyn: Os byddwch chi’n anwybyddu’r diweddariad ar gyfer y cwrs neu’r cyrsiau dan sylw, byddwch chi’n dal i gael gwybod am ddiweddariadau i’r adnodd yn y dyfodol.

Gweld Adnodd wedi’i Ddiweddaru yn Canvas

Gweld Adnodd wedi’i Ddiweddaru yn Canvas

I weld eich adnoddau sydd wedi cael eu mewngludo, ewch i'r ardal nodwedd (e.e. Modiwlau, Aseiniadau, Cwisiau, Trafodaethau, Tudalennau neu Ffeiliau) yn Canvas.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.